Konwerter jednostek czasu
Konwerter (przelicznik) jednostek czasu - przelicza między sobą sekundy, milisekundy, minuty, godziny, dni itd.

Obliczenia symboliczne

ⓘ Wskazówka: Ten kalkulator wspiera obliczenia symboliczne. Możesz podać nam liczby ale również symbole jak a, b, pi lub nawet całe wyrażenia matematyczne np. (a+b)/2. Jeżeli nadal nie jesteś pewny/a jak możesz użyć obliczeń symbolicznych w swojej pracy zobacz na naszą stronę: Obliczenia symboliczne

Dane do obliczeń - wartość i jednostka, które potrzebujesz przeliczyć#

Wartość
Jednostka
Dokładność po przecinku

11 (sekunda) jest równe:#

Popularne#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
sekundaShow sourcesssShow source...\text{...}-Podstawowa jednostka czasu w układzie SI. Jedna sekunda odpowiada 9 192 631 770 okresom promieniowania odpowiadającego przejściu między dwoma poziomami F=3 i F=4 struktury nadsubtelnej stanu podstawowego S1/2 atomu cezu 133Cs w temperaturze zera absolutnego (0 K).Show source......
minutaShow sourceminminminShow source...\text{...}-Odpowiednik sześćdziesięciu sekund (60 s).1 min=60 s1\ min = 60\ sShow source......
godzinaShow sourcehhhShow source...\text{...}-Odpowiednik sześćdziesięciu minut (60 min).1 h=60 min=3600 s1\ h = 60\ min = 3600\ sShow source......
dzieńShow sourcedddShow source...\text{...}-Odpowiednik jednej doby czyli dwudziestu czterech godzin (24 h).1 d=24 h=1440 min=86400 s1\ d = 24\ h = 1440\ min = 86400\ sShow source......

Finansowe (360 dni w roku)#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
rokShow sourceyyyShow source...\text{...}-Umowna jednostka czasu stosowana w finansach np. podczas obliczania oprocentowania lokat lub kredytów. W tym przypadku umownie przyjmujemy, że rok odpowiada dokładnie 360 dniom. Spotykane nazwy to rok bankowy lub rok finansowy.1 rok bankowy=360 dni1\ \text{rok bankowy} = 360\ dniShow source......
kwartałShow sourceqqqShow source...\text{...}-Odpowiednik 1/4 roku bankowego, przy założeniu, że rok ma 360 dni.1 kwartał=14 roku1\ \text{kwartał} = \frac{1}{4}\ rokuShow source......
miesiącShow sourcemmmShow source...\text{...}-Odpowiednik 1/12 roku bankowego, przy założeniu, że rok ma 360 dni.1 miesiąc=14 roku1\ \text{miesiąc} = \frac{1}{4}\ rokuShow source......

Finansowe (365 dni w roku)#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
rokShow sourceyyyShow source...\text{...}-Umowna jednostka czasu stosowana w finansach np. podczas obliczania oprocentowania lokat lub kredytów. W tym przypadku umownie przyjmujemy, że rok odpowiada dokładnie 365 dniom. Spotykane nazwy to rok bankowy lub rok finansowy.1 rok bankowy=365 dni1\ \text{rok bankowy} = 365\ dniShow source......
kwartałShow sourceqqqShow source...\text{...}-Odpowiednik 1/4 roku bankowego, przy założeniu, że rok ma 365 dni.1 kwartał=14 roku1\ \text{kwartał} = \frac{1}{4}\ rokuShow source......
miesiącShow sourcemmmShow source...\text{...}-Odpowiednik 1/12 roku bankowego, przy założeniu, że rok ma 365 dni.1 miesiąc=14 roku1\ \text{miesiąc} = \frac{1}{4}\ rokuShow source......

Jednostki SI#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
jottasekundaShow sourceYsYsYsShow source...\text{...}-Jednostka pochodna czasu w układzie SI. Jeden jottasekunda to tyle co kwadrylion sekunda: 1 Ys=1024 s1\ Ys= 10^{24}\ sShow source......
zetasekundaShow sourceZsZsZsShow source...\text{...}-Jednostka pochodna czasu w układzie SI. Jeden zetasekunda to tyle co tryliard sekunda: 1 Zs=1021 s1\ Zs= 10^{21}\ sShow source......
eksasekundaShow sourceEsEsEsShow source...\text{...}-Jednostka pochodna czasu w układzie SI. Jeden eksasekunda to tyle co trylion sekunda: 1 Es=1018 s1\ Es= 10^{18}\ sShow source......
petasekundaShow sourcePsPsPsShow source...\text{...}-Jednostka pochodna czasu w układzie SI. Jeden petasekunda to tyle co biliard sekunda: 1 Ps=1015 s1\ Ps= 10^{15}\ sShow source......
terasekundaShow sourceTsTsTsShow source...\text{...}-Jednostka pochodna czasu w układzie SI. Jeden terasekunda to tyle co bilion sekunda: 1 Ts=1012 s1\ Ts= 10^{12}\ sShow source......
gigasekundaShow sourceGsGsGsShow source...\text{...}-Jednostka pochodna czasu w układzie SI. Jeden gigasekunda to tyle co miliard sekunda: 1 Gs=109 s1\ Gs= 10^{9}\ sShow source......
megasekundaShow sourceMsMsMsShow source...\text{...}-Jednostka pochodna czasu w układzie SI. Jeden megasekunda to tyle co milion sekunda: 1 Ms=1000000 s=106 s1\ Ms=1000000\ s= 10^{6}\ sShow source......
kilosekundaShow sourceksksksShow source...\text{...}-Jednostka pochodna czasu w układzie SI. Jeden kilosekunda to tyle co tysiąc sekunda: 1 ks=1000 s=103 s1\ ks=1000\ s= 10^{3}\ sShow source......
hektosekundaShow sourcehshshsShow source...\text{...}-Jednostka pochodna czasu w układzie SI. Jeden hektosekunda to tyle co sto sekunda: 1 hs=100 s=102 s1\ hs=100\ s= 10^{2}\ sShow source......
sekundaShow sourcesssShow source...\text{...}-Podstawowa jednostka czasu w układzie SI. Jedna sekunda odpowiada 9 192 631 770 okresom promieniowania odpowiadającego przejściu między dwoma poziomami F=3 i F=4 struktury nadsubtelnej stanu podstawowego S1/2 atomu cezu 133Cs w temperaturze zera absolutnego (0 K).Show source......
decysekundaShow sourcedsdsdsShow source...\text{...}-Jednostka pochodna czasu w układzie SI. Jeden decysekunda to tyle co jedna dziesiąta sekundy: 1 ds=0.1 s=101 s1\ ds=0.1\ s= 10^{-1}\ sShow source......
centysekundaShow sourcecscscsShow source...\text{...}-Jednostka pochodna czasu w układzie SI. Jeden centysekunda to tyle co jedna setna sekundy: 1 cs=0.01 s=102 s1\ cs=0.01\ s= 10^{-2}\ sShow source......
milisekundaShow sourcemsmsmsShow source...\text{...}-Jednostka pochodna czasu w układzie SI. Jeden milisekunda to tyle co jedna tysięczna sekundy: 1 ms=0.001 s=103 s1\ ms=0.001\ s= 10^{-3}\ sShow source......
mikrosekundaShow sourceμs\mu sµsShow source...\text{...}-Jednostka pochodna czasu w układzie SI. Jeden mikrosekunda to tyle co jedna milionowa sekundy: 1 μs=0.000001 s=106 s1\ \mu s=0.000001\ s= 10^{-6}\ sShow source......
nanosekundaShow sourcensnsnsShow source...\text{...}-Jednostka pochodna czasu w układzie SI. Jeden nanosekunda to tyle co jedna miliardowa sekundy: 1 ns=109 s1\ ns= 10^{-9}\ sShow source......
pikosekundaShow sourcepspspsShow source...\text{...}-Jednostka pochodna czasu w układzie SI. Jeden pikosekunda to tyle co jedna bilionowa sekundy: 1 ps=1012 s1\ ps= 10^{-12}\ sShow source......
femtosekundaShow sourcefsfsfsShow source...\text{...}-Jednostka pochodna czasu w układzie SI. Jeden femtosekunda to tyle co jedna biliardowa sekundy: 1 fs=1015 s1\ fs= 10^{-15}\ sShow source......
attosekundaShow sourceasasasShow source...\text{...}-Jednostka pochodna czasu w układzie SI. Jeden attosekunda to tyle co jedna trylionowa sekundy: 1 as=1018 s1\ as= 10^{-18}\ sShow source......
zeptosekundaShow sourcezszszsShow source...\text{...}-Jednostka pochodna czasu w układzie SI. Jeden zeptosekunda to tyle co jedna tryliardowa sekundy: 1 zs=1021 s1\ zs= 10^{-21}\ sShow source......
joktosekundaShow sourceysysysShow source...\text{...}-Jednostka pochodna czasu w układzie SI. Jeden joktosekunda to tyle co jedna kwadrylionowa sekundy: 1 ys=1024 s1\ ys= 10^{-24}\ sShow source......

Trochę informacji#

 • Czas pozwala uporządkować zdarzenia według kolejności ich występowania.
 • Czas jest wielkością skalarną, co oznacza, że do jego określenia wystarczy podanie jednej liczby (wartości).
 • Podstawową jednostką czasu w układzie SI jest jedna sekunda (1 s).
 • Definicja sekundy zmieniała się wraz z rozwojem fizyki. W 1967 roku na XIII Generalną Konferencję Miar i Wag sekundę zdefiniowano jako: "czas równy 9 192 631 770 okresom promieniowania odpowiadającego przejściu między dwoma poziomami F=3 i F=4 struktury nadsubtelnej stanu podstawowego S1/2 atomu cezu 133Cs w temperaturze 0 K".
 • W fizyce klasycznej czas jest traktowany w specjalny sposób. Przyjmuje się, że jest to niezależna wielkość, która istnieje samodzielnie w oderwaniu od innych wielkości fizycznych.
 • W fizyce relatywistycznej czas jest jedną ze współrzędnych traktowaną analogicznie do współrzędnych położenia x,y,z (w układzie kartezjańskim).

Zobacz również#

 • Jeśli zainteresowała Cię ta strona sprawdź nasze inne kalkulatory związane z czasem:

Jak przeliczać?#

 • Wpisz liczbę do okienka "wartość" - wpisuj tylko liczbę, bez żadnych dodatkowych oznaczeń, literek ani jednostek. Możesz użyć kropki (.) albo przecinka (,), żeby podać ułamek.
  Przykłady:
  • 1000000
  • 123,23
  • 999.99999
 • Jednostkę, która podajesz, znajdź w okienku "jednostka" i ją zaznacz. W niektórych naszych kalkulatorach, jednostek jest bardzo dużo - cóż, tyle wymyślili na świecie.
 • I już jest wynik - wyniki odczytasz z tabelki poniżej. Wypisane jest tam wiele różnych wyników, dla każdej znanej nam jednostki. Znajdź tą jednostkę która Cię interesuje.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.