Geometria analityczna: kalkulator punktu przecięcia dwóch prostych
Kalkulator pokazuje jak podane przez Ciebie proste są ułożone na tej samej płaszczyźnie. Kalkulator narysuje te proste na wykresie oraz wyliczy kąt pomiędzy nimi.

Wersja beta

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Dane do obliczeń - współczynnik kierunkowy i wyraz wolny Twoich prostych

Pierwsza prosta
Współczynnik kierunkowy pierwszej prostej (a1)
Wyraz wolny pierwszej prostej (b1)
Druga prosta
Współczynnik kierunkowy drugiej prostej (a2)
Wyraz wolny drugiej prostej (b2)
Inne
Preferowana jednostka miary kąta

Wyniki - co możemy powiedzieć o Twoich prostych

Podsumowanie
Wzór pierwszej prostej Show sourcey=2 x+3y=2~ x+3
Wzór drugiej prostej Show sourcey=4 x+5y=-4~ x+5
Punkt przecięcia prostych
Punkt przecięcia prostychShow source(13,113)\left(\frac{1}{3},\frac{11}{3}\right)
Wzajemne położenie prostych
Czy proste są równoległenie
Czy proste są prostopadłenie
Kąt utworzony przez proste
Tangens kątaShow source67\frac{6}{7}
KątShow source0.7086262721276703[rad]0.7086262721276703 \left[rad\right]

Wykres funkcji

Trochę informacji

 • Dwie proste k i lrównoległe jeśli mają identyczne współczynniki kierunkowe:
  k:y=a x+b1l:y=a x+b2\begin{aligned} k: y &= \boxed{a}~x + b_1\\ l: y &= \boxed{a}~x + b_2 \end{aligned}
  gdzie:
  • a - współczynnik kierunkowy prostej, taki sam dla obu prostych,
  • b1 - wyraz wolny pierwszej prostej,
  • b2 - wyraz wolny drugiej prostej.
 • Proste k i lprostopadłe jeśli współczynnik kierunkowy jednej jest ujemną odwrotnością drugiej:
  a1=1a2a_1 = -\dfrac{1}{a_2}
  k:y=a x+b1l:y=1a x+b2\begin{aligned} k: y &= \boxed{a}~x + b_1\\ l: y &= \boxed{-\dfrac{1}{a}}~x + b_2 \end{aligned}
  gdzie:
  • a - współczynnik kierunkowy pierwszej prostej,
  • b1 - wyraz wolny pierwszej prostej,
  • b2 - wyraz wolny drugiej prostej.
 • Jeśli proste są równoległe, to nie mają punktów wspólnych. Potocznie mówić nigdy się nie przetną.
 • Jeśli proste nie są równoległe, to przecinają się dokładnie raz w punkcie o współrzędnych:
  {Px=b2b1a1a2Py=a1 b2b1a1a2+b1\begin{cases} P_x = \dfrac{b_2 - b_1}{a_1 - a_2}\\ P_y = a_1 ~\dfrac{b_2 - b_1}{a_1 - a_2} + b_1 \end{cases}
  gdzie:
  • a1 - współczynnik kierunkowy pierwszej prostej,
  • a2 - współczynnik kierunkowy drugiej prostej,
  • b1 - wyraz wolny pierwszej prostej,
  • b2 - wyraz wolny drugiej prostej.
 • Aby obliczyć miarę kąta utworzonego pomiędzy prostymi możemy skorzystać z następującego wzoru:
  α=arctan(a2a11+a1 a2)\alpha = \arctan\left(\left| \dfrac{a_2 - a_1}{1 + a1 ~a2} \right| \right)
  gdzie:
  • α\alpha - miara kąta utworzonego przez proste,
  • a1a_1 - współczynnik kierunkowy pierwszej prostej,
  • a2a_2 - współczynnik kierunkowy drugiej prostej.
 • Jeśli chcesz wiedzieć więcej o prostej, jej równaniu i własnościach, sprawdź nasz inny kalkulator: Linia prosta.

Tagi i linki do tej strony

Jakie tagi ma ten kalkulator

Permalink

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.