Szukaj
Kalkulator równania Clapeyrona
Obliczenia związane z równaniem Clapeyrona znanym również jako równanie stanu gazu doskonałego. Powiedz nam jakie wielkości znasz (np. ciśnienie i temperaturę) oraz co chcesz znaleźć (np. objętość), a pokażemy Ci krok po kroku jak przekształcić wyjściowe równanie aby osiągnąć Twój cel w wybranych przez Ciebie jednostkach.

Wersja beta

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Co chcesz dziś policzyć?

Wybierz przypadek, który najlepiej pasuje do Twojej sytuacji

Dane do obliczeń - tutaj wprowadź wartości, które znasz

Ciśnienie (p)
<=
Objętość (V)
=>
Liczba moli (n)
<=
Temperatura (T)
<=

Normalizacja jednostek

Liczba moli (n)Show source1 [mol]1\ \left[mol\right]
Temperatura (T)Show source0 [C] = 273.15 [K]0\ \left[^\circ C\right]\ =\ 273.15\ \left[K\right]
Objętość (V)
Ciśnienie (p)Show source1013.25 [hPa] = 1.0132510+5 [Pa]1013.25\ \left[hPa\right]\ =\ 1.01325\cdot10^{+5}\ \left[Pa\right]

Wynik: Objętość (V)

Użyty wzórShow sourceV:=(nRT)p\mathrm{V}:=\frac{\left( n\cdot R\cdot\mathrm{T}\right)}{ p}
WynikShow source0.002696 R0.002696~ R
Wynik numerycznieShow source22.42 [dm3]22.42\ \left[dm^3\right]
Wynik krok po kroku
1Show source((1)R(273.15))(1.0132510+5)\frac{\left(\left(1\right)\cdot R\cdot\left(273.15\right)\right)}{\left(1.01325\cdot10^{+5}\right)}Usunięto niepotrzebne nawiasy
2Show source(1R273.15)1.0132510+5\frac{\left(1\cdot R\cdot273.15\right)}{1.01325\cdot10^{+5}}Mnożenie przez 1
3Show source(R273.15)1.0132510+5\frac{\left( R\cdot273.15\right)}{1.01325\cdot10^{+5}}Uporządkowano współczynniki
4Show source273.15 R1.0132510+5\frac{273.15~ R}{1.01325\cdot10^{+5}}Wykonano działanie arytmetyczne
5Show source0.002696 R0.002696~ RWynik
Wynik numerycznie krok po kroku
1Show source0.022420.02242Wynik
Normalizacja jednostekShow source0.02242 [m3] = 22.42 [dm3]0.02242\ \left[m^3\right]\ =\ 22.42\ \left[dm^3\right]

Trochę informacji

 • Gaz doskonały to hipotetyczny, uproszczony model przybliżający zachowanie się gazów rzeczywistych. Gaz doskonały różni się od rzeczywistych, tym, że jego cząsteczki nie oddziałują ze sobą.
 • Bardziej formalnie mówimy, że gaz doskonały nie uwzględnia oddziaływań międzycząsteczkowych.
 • Równanie stanu gazu doskonałego zostało po raz pierwszy sformułowane w 1834 roku przez Benoîta Clapeyrona. Z tego powodu znane jest również jako równanie Clapeyrona.
 • Równanie stanu gazu doskonałego zazwyczaj zapisuje się w następującej postaci:
  pV=nRTpV = nRT
  gdzie:
 • Równanie Clapeyrona pierwotnie było uogólnieniem (syntezą) znanych wówczas praw empirycznych opisujących w przybliżony sposób zachowanie się gazów:
  • prawo Boyla - ciśnienie gazu jest odwrotnie proporcjonalne do objętości:
   p1Vp \propto \frac{1}{V}
  • prawo Charlesa - objętość gazu jest wprost proporcjonalna do temperatury:
   VTV \propto T
  • prawo Avogadry - objętość gazu jest wprost proporcjonalna do liczby moli gazu w naczyniu:
   VnV \propto n
  • prawo Gay-Lussaca - ciśnienie gazu jest wprost proporcjonalne do temperatury:
   pTp \propto T

Tagi i linki do tej strony

Jakie tagi ma ten kalkulator

Permalink

Ten kalkulator nie obsługuje obecnie permalinków.

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.