Konwerter jednostek siły
Przelicza siłę z jednej jednostki na inną np. z newtonów (N) na dyny (dyn) lub odwrotnie.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Obliczenia symboliczne

ⓘ Wskazówka: Ten kalkulator wspiera obliczenia symboliczne. Możesz podać nam liczby ale również symbole jak a, b, pi lub nawet całe wyrażenia matematyczne np. (a+b)/2. Jeżeli nadal nie jesteś pewny/a jak możesz użyć obliczeń symbolicznych w swojej pracy zobacz na naszą stronę: Obliczenia symboliczne

Dane do obliczeń - wartość i jednostka, które potrzebujesz przeliczyć#

Wartość
Jednostka
Dokładność po przecinku

11 (newton) jest równe:#

SI#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
jottanewtonShow sourceYNYNYNShow source...\text{...}-Jednostka pochodna siły w układzie SI. Jeden jottanewton to tyle co kwadrylion niutonów: 1 YN=1024 N1\ YN= 10^{24}\ NShow source......
zetanewtonShow sourceZNZNZNShow source...\text{...}-Jednostka pochodna siły w układzie SI. Jeden zetanewton to tyle co tryliard niutonów: 1 ZN=1021 N1\ ZN= 10^{21}\ NShow source......
eksanewtonShow sourceENENENShow source...\text{...}-Jednostka pochodna siły w układzie SI. Jeden eksanewton to tyle co trylion niutonów: 1 EN=1018 N1\ EN= 10^{18}\ NShow source......
petanewtonShow sourcePNPNPNShow source...\text{...}-Jednostka pochodna siły w układzie SI. Jeden petanewton to tyle co biliard niutonów: 1 PN=1015 N1\ PN= 10^{15}\ NShow source......
teranewtonShow sourceTNTNTNShow source...\text{...}-Jednostka pochodna siły w układzie SI. Jeden teranewton to tyle co bilion niutonów: 1 TN=1012 N1\ TN= 10^{12}\ NShow source......
giganewtonShow sourceGNGNGNShow source...\text{...}-Jednostka pochodna siły w układzie SI. Jeden giganewton to tyle co miliard niutonów: 1 GN=109 N1\ GN= 10^{9}\ NShow source......
meganewtonShow sourceMNMNMNShow source...\text{...}-Jednostka pochodna siły w układzie SI. Jeden meganewton to tyle co milion niutonów: 1 MN=1000000 N=106 N1\ MN=1000000\ N= 10^{6}\ NShow source......
kilonewtonShow sourcekNkNkNShow source...\text{...}-Jednostka pochodna siły w układzie SI. Jeden kilonewton to tyle co tysiąc niutonów: 1 kN=1000 N=103 N1\ kN=1000\ N= 10^{3}\ NShow source......
hektonewtonShow sourcehNhNhNShow source...\text{...}-Jednostka pochodna siły w układzie SI. Jeden hektonewton to tyle co sto niutonów: 1 hN=100 N=102 N1\ hN=100\ N= 10^{2}\ NShow source......
newtonShow sourceNNNShow source...\text{...}-Podstawowa jednostka siły w układzie SI. Jeden niuton (1 N) odpowiada sile z jaką trzeba działać na ciało o masie jednego kilograma (1 kg) aby nadać mu przyspieszenie równe jeden metr na sekundę kwadrat (1 m/s²).1 N=1 kg 1 ms2=1 kgms21\ N = 1\ kg \cdot \ 1\ \frac{m}{s^2} = 1\ \frac{kg \cdot m}{s^2}Show source......
decynewtonShow sourcedNdNdNShow source...\text{...}-Jednostka pochodna siły w układzie SI. Jeden decynewton to tyle co jedna dziesiąta niutona: 1 dN=0.1 N=101 N1\ dN=0.1\ N= 10^{-1}\ NShow source......
centynewtonShow sourcecNcNcNShow source...\text{...}-Jednostka pochodna siły w układzie SI. Jeden centynewton to tyle co jedna setna niutona: 1 cN=0.01 N=102 N1\ cN=0.01\ N= 10^{-2}\ NShow source......
milinewtonShow sourcemNmNmNShow source...\text{...}-Jednostka pochodna siły w układzie SI. Jeden milinewton to tyle co jedna tysięczna niutona: 1 mN=0.001 N=103 N1\ mN=0.001\ N= 10^{-3}\ NShow source......
mikronewtonShow sourceμN\mu NµNShow source...\text{...}-Jednostka pochodna siły w układzie SI. Jeden mikronewton to tyle co jedna milionowa niutona: 1 μN=0.000001 N=106 N1\ \mu N=0.000001\ N= 10^{-6}\ NShow source......
nanonewtonShow sourcenNnNnNShow source...\text{...}-Jednostka pochodna siły w układzie SI. Jeden nanonewton to tyle co jedna miliardowa niutona: 1 nN=109 N1\ nN= 10^{-9}\ NShow source......
pikonewtonShow sourcepNpNpNShow source...\text{...}-Jednostka pochodna siły w układzie SI. Jeden pikonewton to tyle co jedna bilionowa niutona: 1 pN=1012 N1\ pN= 10^{-12}\ NShow source......
femtonewtonShow sourcefNfNfNShow source...\text{...}-Jednostka pochodna siły w układzie SI. Jeden femtonewton to tyle co jedna biliardowa niutona: 1 fN=1015 N1\ fN= 10^{-15}\ NShow source......
attonewtonShow sourceaNaNaNShow source...\text{...}-Jednostka pochodna siły w układzie SI. Jeden attonewton to tyle co jedna trylionowa niutona: 1 aN=1018 N1\ aN= 10^{-18}\ NShow source......
zeptonewtonShow sourcezNzNzNShow source...\text{...}-Jednostka pochodna siły w układzie SI. Jeden zeptonewton to tyle co jedna tryliardowa niutona: 1 zN=1021 N1\ zN= 10^{-21}\ NShow source......
joktonewtonShow sourceyNyNyNShow source...\text{...}-Jednostka pochodna siły w układzie SI. Jeden joktonewton to tyle co jedna kwadrylionowa niutona: 1 yN=1024 N1\ yN= 10^{-24}\ NShow source......

Grawitacyjne (metryczne)#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
tona-siłaShow sourcetftftfShow source...\text{...}-Tysiąc razy tyle co kilogram-siła (1000 kgf). Zobacz jednostkę kilogram-siła aby dowiedzieć się więcej.1 tf=1000 kgf9.80665 kN1\ tf = 1000\ kgf \approx 9.80665\ kNShow source......
kilogram-siłaShow sourcekgfkgfkgfShow source...\text{...}-Jednostka siły stosowana czasem w obliczeniach inżynierskich. Odpowiednik siły grawitacji ziemskiej działającej na ciało o masie jednego kilograma (1 kg).1 kgf=1 kgprzyspieszenie ziemskie1 kg9.80665 ms2==9.80665 N\begin{aligned}1\ kgf &= 1\ kg \cdot \text{przyspieszenie ziemskie} \approx \\ &\approx 1\ kg \cdot 9.80665\ \frac{m}{s^2} =\\&= 9.80665\ N\end{aligned}Show source......
kilopondShow sourcekpkpkpShow source...\text{...}-Inne określenie dla kilogram-siła (1 kgf). Zobacz jednostkę kilogram-siła aby dowiedzieć się więcej.Show source......
gram-siłaShow sourcegfgfgfShow source...\text{...}-Jedna tysięczna tego co kilogram-siła (1/1000 kgf). Zobacz jednostkę kilogram-siła aby dowiedzieć się więcej.1 gf=11000 kgf9.80665 mN1\ gf = \frac{1}{1000}\ kgf \approx 9.80665\ mNShow source......
pondShow sourcepppShow source...\text{...}-Inne określenie dla gram-siła (1 gf). Zobacz jednostkę gram-siła aby dowiedzieć się więcej.Show source......

Grawitacyjne (UK/US)#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
tona-siła (UK)Show sourceton-forceUK\text{ton-force}_{UK}tfShow source...\text{...}-Imperialna jednostka siły stosowana czasem w obliczeniach inżynierskich. Odpowiednik siły grawitacji ziemskiej działającej na ciało o masie jednej tony długiej (1 lng tn) lub inaczej dwa tysiące dwieście czterdziestu funtów (2240 lbs).1 tf (UK)=1 sh thprzyspieszenie ziemskie2240 lbs9.80665 ms2==1016.0469088 kg9.80665 ms2==9.96401641818352 kN\begin{aligned}1\ tf\ \text{(UK)} &= 1\ sh\ th \cdot \text{przyspieszenie ziemskie} \approx \\ &\approx 2240\ lbs \cdot 9.80665\ \frac{m}{s^2} =\\&= 1016.0469088\ kg \cdot 9.80665\ \frac{m}{s^2} =\\&= 9.96401641818352\ kN\end{aligned}Show source......
tona-siła (US)Show sourceton-forceUS\text{ton-force}_{US}tfShow source...\text{...}-Amerykańska jednostka siły stosowana czasem w obliczeniach inżynierskich. Odpowiednik siły grawitacji ziemskiej działającej na ciało o masie jednej tony krótkiej (1 sh tn) lub inaczej dwóch tysięcy funtów (2000 lbs).1 tf (US)=1 sh thprzyspieszenie ziemskie2000 lbs9.80665 ms2==907.18474 kg9.80665 ms2==8.896443230521 kN\begin{aligned}1\ tf\ \text{(US)} &= 1\ sh\ th \cdot \text{przyspieszenie ziemskie} \approx \\ &\approx 2000\ lbs \cdot 9.80665\ \frac{m}{s^2} =\\&= 907.18474\ kg \cdot 9.80665\ \frac{m}{s^2} =\\&= 8.896443230521\ kN\end{aligned}Show source......
kipShow sourcekipkipkipShow source...\text{...}-Inne określenie dla kilofunt-siła (1 klbf). Zobacz jednostkę kilofunt-siła aby dowiedzieć się więcej.Show source......
kilofunt-siłaShow sourceklbfklbfklbfShow source...\text{...}-Odpowiednik siły grawitacji ziemskiej działającej na ciało o masie tysiąca funtów (1000 lbs).1 klbf=1000 lbsprzyspieszenie ziemskie453.59237 kg9.80665 ms2==4.4482216152605 kN\begin{aligned}1\ klbf &= 1000\ lbs \cdot \text{przyspieszenie ziemskie} \approx \\ &\approx 453.59237\ kg \cdot 9.80665\ \frac{m}{s^2} =\\&= 4.4482216152605\ kN\end{aligned}Show source......
funt-siłaShow sourcelbflbflbfShow source...\text{...}-Odpowiednik siły grawitacji ziemskiej działającej na ciało o masie jednego funta (1 lb).1 lbf=1 lbprzyspieszenie ziemskie0.45359237 kg9.80665 ms2==4.4482216152605 N\begin{aligned}1\ lbf &= 1\ lb \cdot \text{przyspieszenie ziemskie} \approx \\ &\approx 0.45359237\ kg \cdot 9.80665\ \frac{m}{s^2} =\\&= 4.4482216152605\ N\end{aligned}Show source......
uncja-siłaShow sourceozfozfozfShow source...\text{...}-Odpowiednik siły grawitacji ziemskiej działającej na ciało o masie jednej uncji (1 oz).1 ozf=1 ozprzyspieszenie ziemskie0.028349523 kg9.80665 ms2==0.27801384972795 N\begin{aligned}1\ ozf &= 1\ oz \cdot \text{przyspieszenie ziemskie} \approx \\ &\approx 0.028349523\ kg \cdot 9.80665\ \frac{m}{s^2} =\\&= 0.27801384972795\ N\end{aligned}Show source......

Pozostałe#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
poundalShow sourcepdlpdlpdlShow source...\text{...}-Historyczna jednostka siły w układzie stopa-funt-sekunda, będącym imperialną odmianą jednostek centymetr-gram-sekunda (CGS). Jeden poundal (1 pdl) odpowiada sile z jaką trzeba działać na ciało o masie jednego funta (1 lb) aby nadać mu przyspieszenie równe jednej stopie na sekundę kwadrat (1 ft/s²).1 pdl=1 lb 1 fts2=0.45359237 kg0.3048ms2=0.138254954376 N1\ pdl = 1\ lb \cdot \ 1\ \frac{ft}{s^2} = 0.45359237\ kg \cdot \frac{0.3048 \cdot m}{s^2} = 0.138254954376\ NShow source......
dynaShow sourcedyndyndynShow source...\text{...}-Historyczna jednostka siły w układzie centymetr-gram-sekunda (CGS). Jedna dyna (1 dyn) odpowiada sile z jaką trzeba działać na ciało o masie jednego grama (1 g) aby nadać mu przyspieszenie równe jednemu centymetrowi na sekundę kwadrat (1 cm/s²).1 dyn=1 g 1 cms2=0.001 kg0.01ms2=105 N=10 μN1\ dyn = 1\ g \cdot \ 1\ \frac{cm}{s^2} = 0.001\ kg \cdot \frac{0.01 \cdot m}{s^2} = 10^{-5}\ N = 10\ \mu NShow source......

Trochę informacji#

 • Siła to wielkość fizyczna, która jest miarą oddziaływania między ciałami.
 • Siła jest wielkością wektorową tzn. posiada zarówno wartość, zwrot oraz kierunek.
 • Podstawową jednostką siły w układzie SI jest jeden newton (1 N). Siła ma wartość 1 N, jeżeli nadaje ciału o masie 1 kg przyspieszenie 1 m/s².
 • Siłę można zdefiniować jako pochodną pędu po czasie, co jest wyrazem faktu, że aby nadać ciału pęd (lub zmienić go), należy zadziałać na niego siłą:
  F=dpdt\vec{F} = \dfrac{d\vec{p}}{dt}
  gdzie:
  • F\vec{F} - siła działająca na ciało,
  • p\vec{p} - pęd ciała,
  • t - czas.
 • Siła występuje też w tzw. II zasadzie dynamiki Newtona, która wiąże masę, przyspieszenie oraz siłę. Można jednak pokazać, że jest to równoważne z definicją siły jako pochodnej pędu.
  F=dpdt=mdvdt=ma\vec{F} = \dfrac{d\vec{p}}{dt} = m \dfrac{d\vec{v}}{dt} = m \vec{a}
  gdzie:
  • F\vec{F} - siła działająca na ciało,
  • v\vec{v} - prędkość ciała,
  • m - masa ciała,
  • a\vec{a} - przyspieszenie ciała.
 • Siła sama w sobie nie mówi o naturze oddziaływania (tzn. co ją wywołało) a jedynie pokazuje skalę oraz kierunek tego oddziaływania. Z tego powodu można spotkać zwroty takie jak:
  • siła elektrostatyczna - działająca między dwoma ładunkami elektrycznymi,
  • siła grawitacyjna - działająca między dwoma ciałami posiadającymi masę,
  • siła elektromotoryczna (SEM) - powodująca przepływ prądu przez przewodnik,
  • itp.

Jak przeliczać?#

 • Wpisz liczbę do okienka "wartość" - wpisuj tylko liczbę, bez żadnych dodatkowych oznaczeń, literek ani jednostek. Możesz użyć kropki (.) albo przecinka (,), żeby podać ułamek.
  Przykłady:
  • 1000000
  • 123,23
  • 999.99999
 • Jednostkę, która podajesz, znajdź w okienku "jednostka" i ją zaznacz. W niektórych naszych kalkulatorach, jednostek jest bardzo dużo - cóż, tyle wymyślili na świecie.
 • I już jest wynik - wyniki odczytasz z tabelki poniżej. Wypisane jest tam wiele różnych wyników, dla każdej znanej nam jednostki. Znajdź tą jednostkę która Cię interesuje.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.