Konwerter jednostek siły
Przelicza siłę z jednej jednostki na inną np. z newtonów (N) na dyny (dyn) lub odwrotnie.

Wersja beta

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Dane do obliczeń - wartość i jednostka, które potrzebujesz przeliczyć

Wartość
Jednostka
Dokładność po przecinku

1 (newton) jest równe:

Układ SI

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
jottanewtonShow sourceYNYNYN1×10-24
zetanewtonShow sourceZNZNZN1×10-21
eksanewtonShow sourceENENEN1×10-18
petanewtonShow sourcePNPNPN1×10-15
teranewtonShow sourceTNTNTN1×10-12
giganewtonShow sourceGNGNGN1×10-9
meganewtonShow sourceMNMNMN0.000001
kilonewtonShow sourcekNkNkN0.001
newtonShow sourceNNN1
decynewtonShow sourcedNdNdN10
centynewtonShow sourcecNcNcN100
milinewtonShow sourcemNmNmN1000
mikronewtonShow sourceμN\mu NµN1000000
nanonewtonShow sourcenNnNnN1000000000
pikonewtonShow sourcepNpNpN1×1012
femtonewtonShow sourcefNfNfN1×1015
attonewtonShow sourceaNaNaN1×1018
zeptonewtonShow sourcezNzNzN1×1021
joktonewtonShow sourceyNyNyN1×1024

Pozostałe

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
gram-siłaShow sourcegfgfgf101.971621298
kilogram-siłaShow sourcekgfkgfkgf0.101971621
tona-siłaShow sourcetftftf0.000101972
dynaShow sourcedyndyndyn100000
tona-siła (US)Show sourceton-forceUS\text{ton-force}_{US}tf0.000112404
tona-siła (UK)Show sourceton-forceUK\text{ton-force}_{UK}tf0.000100361
kipShow sourcekipkipkip0.000224809
kilofunt-siłaShow sourceklbfklbfklbf0.000224809
funt-siłaShow sourcelbflbflbf0.224808943
uncja-siłaShow sourceozfozfozf3.596943089
paundalShow sourcepdlpdlpdl7.23301385
pondShow sourceppp101.971621298
kilopondShow sourcekpkpkp0.101971621

Trochę informacji

 • Siła to wielkość fizyczna, która jest miarą oddziaływania między ciałami.
 • Siła jest wielkością wektorową tzn. posiada zarówno wartość, zwrot oraz kierunek.
 • Podstawową jednostką siły w układzie SI jest jeden newton (1 N). Siła ma wartość 1 N, jeżeli nadaje ciału o masie 1 kg przyspieszenie 1 m/s².
 • Siłę można zdefiniować jako pochodną pędu po czasie, co jest wyrazem faktu, że aby nadać ciału pęd (lub zmienić go), należy zadziałać na niego siłą:
  F=dpdt\vec{F} = \dfrac{d\vec{p}}{dt}
  gdzie:
  • F\vec{F} - siła działająca na ciało,
  • p\vec{p} - pęd ciała,
  • t - czas.
 • Siła występuje też w tzw. II zasadzie dynamiki Newtona, która wiąże masę, przyspieszenie oraz siłę. Można jednak pokazać, że jest to równoważne z definicją siły jako pochodnej pędu.
  F=dpdt=mdvdt=ma\vec{F} = \dfrac{d\vec{p}}{dt} = m \dfrac{d\vec{v}}{dt} = m \vec{a}
  gdzie:
  • F\vec{F} - siła działająca na ciało,
  • v\vec{v} - prędkość ciała,
  • m - masa ciała,
  • a\vec{a} - przyspieszenie ciała.
 • Siła sama w sobie nie mówi o naturze oddziaływania (tzn. co ją wywołało) a jedynie pokazuje skalę oraz kierunek tego oddziaływania. Z tego powodu można spotkać zwroty takie jak:
  • siła elektrostatyczna - działająca między dwoma ładunkami elektrycznymi,
  • siła grawitacyjna - działająca między dwoma ciałami posiadającymi masę,
  • siła elektromotoryczna (SEM) - powodująca przepływ prądu przez przewodnik,
  • itp.

Jak przeliczać?

 • Wpisz liczbę do okienka "wartość" - wpisuj tylko liczbę, bez żadnych dodatkowych oznaczeń, literek ani jednostek. Możesz użyć kropki (.) albo przecinka (,), żeby podać ułamek.
  Przykłady:
  • 1000000
  • 123,23
  • 999.99999
 • Jednostkę, która podajesz, znajdź w okienku "jednostka" i ją zaznacz. W niektórych naszych kalkulatorach, jednostek jest bardzo dużo - cóż, tyle wymyślili na świecie.
 • I już jest wynik - wyniki odczytasz z tabelki poniżej. Wypisane jest tam wiele różnych wyników, dla każdej znanej nam jednostki. Znajdź tą jednostkę która Cię interesuje.

Tagi i linki do tej strony

Jakie tagi ma ten kalkulator

Permalink

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.