Kalkulator stężenia roztworu nasyconego
Kalkulator oblicza stężenie (procentowe lub molowe) roztworu nasyconego na podstawie rozpuszczalności substancji lub odwrotnie.

Wersja beta

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Co chcesz dziś policzyć?

Wybierz przypadek, który najlepiej pasuje do Twojej sytuacji

Dane do obliczeń - tutaj wprowadź wartości, które znasz

Stężenie procentowe (Cp)
=>
Rozpuszczalność (ms)
(masa substancji w roztworze nasyconym)
<=
Stężenie molowe (Cm)
=>
Masa molowa (M)
=>
Objętość (V)
=>

Normalizacja jednostek

Rozpuszczalność (ms)Show source10 [g]10\ \left[g\right]
Stężenie procentowe (Cp)
Masa molowa (M)
Objętość (V)
Stężenie molowe (Cm)

Wynik: Stężenie procentowe (Cp)

Podsumowanie
Użyty wzórShow sourceCp=msms+100100 Cp=\frac{\mathrm{ms}}{\mathrm{ms}+100}\cdot100
WynikShow source10011\frac{100}{11}
Wynik numerycznieShow source9.090909090909092 [/00]9.090909090909092\ \left[\mathrlap{\it{/}}{^0}_{\,0}\right]
Wynik krok po kroku
1Show source1010+100100\frac{10}{10+100}\cdot100Wykonano działanie arytmetyczne
2Show source10110100\frac{10}{110}\cdot100FIND_GCD
3Show source(110)(1110)100\frac{\left(1\cdot10\right)}{\left(11\cdot10\right)}\cdot100CANCEL_GCD
4Show source111100\frac{1}{11}\cdot100Mnożenie ułamków
5Show source(1100)11\frac{\left(1\cdot100\right)}{11}Mnożenie przez 1
6Show source10011\frac{100}{11}Wynik
Wynik numerycznie krok po kroku
1Show source9.0909090909090929.090909090909092Wynik
Normalizacja jednostek
Show source9.090909090909092 [/00]9.090909090909092\ \left[\mathrlap{\it{/}}{^0}_{\,0}\right]

Trochę informacji

 • Roztwór nasycony zawiera maksymalną możliwą do rozpuszczenia ilość substancji.
 • Próba dalszego wprowadzania substancji do roztworu kończy się pozostaniem nierozpuszczonej substancji (osadu).
 • Maksymalna możliwa do rozpuszczenia ilość substancji to rozpuszczalność. Rozpuszczalność często podaje się w gramach na 100 gram rozpuszczalnika.
 • Rozpuszczalność jest cechą charakterystyczną danej substancji. Ponadto zależy ona od rodzaju rozpuszczalnika oraz warunków zewnętrznych (temperatura, ciśnienie).
 • Jeśli dysponujemy rozpuszczalnością substancji (w gramach na 100 gram rozpuszczalnika), to możemy obliczyć stężenie procentowe roztworu nasyconego:
  Cp=msms+100×100C_p = \frac{m_s}{m_s + 100} \times 100
  gdzie:
 • Aby obliczyć stężenie molowe roztworu nasyconego potrzebujemy dodatkowo znać objętość roztworu oraz masę molową substancji:
  Cm=msM×VC_m = \frac{m_s}{M \times V}
  gdzie:


Tagi i linki do tej strony

Jakie tagi ma ten kalkulator

Permalink

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.