Konwerter jednostek objętości
Konwerter (przelicznik, zamiennik) jednostek objętości (czyli także pojemności) - przelicza ponad 110 jednostek używanych na świecie. Galony, litry, akro-cale, kwarty, baryłki, jardy sześcienne i ... ponad 100 innych !

Dane do obliczeń - wartość i jednostka, które potrzebujesz przeliczyć

1 (metr sześcienny) jest równe:

SI

JednostkaSymbolWartość
kilometr sześciennykm³1×10-9
metr sześcienny1
decymetr sześciennydm³1000
centymetr sześciennycm³1000000
milimetr sześciennymm³1000000000
mikrometr sześciennyµm³1×1018
nanometr sześciennynm³1×1027
pikometr sześciennypm³1×1036
femtometr sześciennyfm³1×1045
attometr sześciennyam³1×1054

metryczny (litry)

JednostkaSymbolWartość
gigalitrGl0.000001
megalitrMl0.001
kilolitrKl1
hektolitrhl10
litrl1000
decylitrdl10000
centylitrcl100000
mililitrml1000000
mikrolitrµl1000000000
nanolitrnl1×1012
pikolitrpl1×1015
femtolitrfl1×1018
attolitral1×1021

metryczny (inne)

JednostkaSymbolWartość
lambdaλ1000000000
kropla (metryczna)12000000
kropla (medyczna)200000000

US i brytyjskie (wspólne)

JednostkaSymbolWartość
akro-stopyac ft0.000810713
akro-cale0.009728558
board-footfbm423.776000658
galony piwabeer gal216.396255655
cord (firewood)0.275895834
cord-foot2.20716667
cal sześciennycu in61023.7440947
fathom sześciennycu fm0.163493827
stopa sześciennacu ft35.314666721
mila sześciennacu mi2.399127586×10-10
jard sześciennycu yd1.307950619
displacement ton1.008990478
freight ton0.882866668
load0.706293334
perchper1.426855221
register ton0.353146667
stopa drewna35.314666721

Amerykańska miara płynów (US Liquid)

JednostkaSymbolWartość
dash32461461.7938
fluid dram, fluidramfl dr270512.181615
gallongal(US)264.172052358
gillgi(US)8453.50567546
fifth1320.86026179
minimmin16230730.8969
pinch16230730.8969
pintpt2113.37641887
quartqt1056.68820943
fluid onceUS fl oz33814.0227018
pony450853.636025
shot338140.227018
jigger225426.818012
barrelfl bl8.386414361
drop(alt)gtt154191944.701
dropgtt121730481.727
barrel(petroleum)bl, bll6.28981077
hogsheadhhd4.19320718

Amerykańska miara sucha (US Dry)

JednostkaSymbolWartość
pintpt1816.16596854
quartqt908.082984269
gallongal227.020746067
peckpk113.510373034
bushel (level)bu (lvl)28.377593258
bushel (heaped)bu22.702074607
sack14.188796629
strike9.459197753
barrelbl8.648409374
firkin29.352450262
wey0.709439831
seam3.547199157

Brytyjski

JednostkaSymbolWartość
minimmin168936382.694
dash27029821.231
pinch13514910.6155
fluid scruplefl s8446819.13473
fluid drachmfl dr2815606.37823
dessert spoon844681.913473
gill, noggingi70390.1594557
fluid oncefl oz35195.0797279
pintpt1759.75398639
quartqt879.876993196
gallongal219.969248299
strike13.748078019
peckpk109.98462415
bucketbkt54.992312075
sack, bag9.165385346
barrelbl6.110256897
drop (alt)gtt128391651.646
dropgtt101361829.616
breakfast cup35195.0797279
pottle, quartern439.938496598
bushelbu27.496156037
kilderkin12.220513794
coomb6.874039009
quarter, pail3.437019505
hogsheadhhd3.055128449
water ton0.982005573
last0.34370195

Jednostki kuchenne

JednostkaSymbolWartość
Łyżeczka (Kanadyjska)tsp211170.478367
Łyżeczka (US)tsp202884.13616
Łyżeczka (Metryczna)200000
Łyżeczka (Brytyjska)tsp168936.382694
Łyżka stołowa (Kanadyjska)tbsp70390.1594557
Łyżka stołowa (US)tbsp67628.045398
Łyżka stołowa (Metryczna)66666.6666667
Łyżka stołowa (Brytyjska)tbsp56312.1275646
Filiżanka (Kanadyjska)c4399.38496598
Filiżanka (US)c4226.75283773
Filiżanka (Brytyjska)4000
Cup (Imp)c3519.50797279

Wino

JednostkaSymbolWartość
butt, pipe2.09660359
tun1.048301795

Trochę informacji

 • Objętość to miara przestrzeni, jaką zajmuje dane ciało w przestrzeni trójwymiarowej.
 • Podstawową jednostką objętości w układzie SI jest m3 (jeden metr sześcienny). Jednak jest ona rzadko stosowana w życiu codziennym. Najczęściej spotykanymi w Polsce jednostkami objętości są litr oraz mililitr.
 • Objętość zajmowana przez ciało na ogół zmienia się w zależności od warunków zewnętrznych (temperatury i ciśnienia). Fakt ten musi być brany pod uwagę np. podczas budowy mostów, gdzie konieczne jest uwzględnienie rozszerzalności cieplnej metali.
 • Równanie gazu doskonałego (Clapeyrona) wiąże objętość zajmowaną przez gaz z jego temperaturą oraz ciśnieniem. Równanie to jest dobrym przybliżeniem zachowania się gazów rzeczywistych. Równanie zostało sformułowane w XIX wieku przez Benoîta Clapeyrona. Przyjmuje ono postać:
  pv=nRTpv=nRT

  gdzie:
  • p - ciśnienie,
  • v - objętość,
  • n - liczba moli gazu w układzie,
  • T - temperatura,
  • R - stała gazowa wynosząca 8,314J/(mol×K)8,314 J / (mol \times K).
 • Objętość wielu brył daje się policzyć na podstawie ich wymiarów. Przykłady takich wyrażeń to:
  • Objętość prostopadłościanu:
   Vprost.=a×b×hV_{prost.} = a \times b \times h

   gdzie:
   • a, b to odpowiednio wymiary podstawy,
   • h to jego wysokość.
  • Objętość stożka:
   Vstoz˙ek=13×S×hV_{stożek} = \frac{1}{3} \times S \times h

   gdzie:
   • S to pole podstawy stożka,
   • h to jego wysokość.
  • Objętość walca:
   Vwalec=π×R2×hV_{walec} = \pi \times R^2 \times h

   gdzie:
   • h to wysokość walca,
   • R to promień jego podstawy.

 • Większość wzorów na objętość brył daje się wyprowadzić stosując rachunek całkowy.

Jak przeliczać?

 • Wpisz liczbę do okienka "wartość" - wpisuj tylko liczbę, bez żadnych dodatkowych oznaczeń, literek ani jednostek. Możesz użyć kropki (.) albo przecinka (,), żeby podać ułamek.
  Przykłady:
  • 1000000
  • 123,23
  • 999.99999
 • Jednostkę, która podajesz, znajdź w okienku "jednostka" i ją zaznacz. W niektórych naszych kalkulatorach, jednostek jest bardzo dużo - cóż, tyle wymyślili na świecie.
 • I już jest wynik - wyniki odczytasz z tabelki poniżej. Wypisane jest tam wiele różnych wyników, dla każdej znanej nam jednostki. Znajdź tą jednostkę która Cię interesuje.

Tagi i linki do tej strony

Permalink

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to taki link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

Stara wersja strony - linki

ten kalkulator w wersji v1 z 2016 rokuW roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji:
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.