Konwerter jednostek objętości
Konwerter (przelicznik, zamiennik) jednostek objętości (czyli także pojemności) - przelicza ponad 110 jednostek używanych na świecie. Galony, litry, akro-cale, kwarty, baryłki, jardy sześcienne i ... ponad 100 innych !

Dane do obliczeń - wartość i jednostka, które potrzebujesz przeliczyć#

Wartość
Jednostka
Dokładność po przecinku

#

SI (metryczne)#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
jottametr sześciennyShow sourceYm3Ym^3Ym³1×10-72Jednostka wtórna objętości w układzie SI. Jeden jottametr sześcienny to tyle co duodecylion metrów sześciennych.1 Ym3=1 (1024Ym)3=1072m31\ Ym^3 = 1\ \left(\underbrace{10^{24}}_{Y} m\right)^3 = 10^{72} m^3
zettametr sześciennyShow sourceZm3Zm^3Zm³1×10-63Jednostka wtórna objętości w układzie SI. Jeden zettametr sześcienny to tyle co decyliard metrów sześciennych.1 Zm3=1 (1021Zm)3=1063m31\ Zm^3 = 1\ \left(\underbrace{10^{21}}_{Z} m\right)^3 = 10^{63} m^3
eksametr sześciennyShow sourceEm3Em^3Em³1×10-54Jednostka wtórna objętości w układzie SI. Jeden eksametr sześcienny to tyle co nonylion metrów sześciennych.1 Em3=1 (1018Em)3=1054m31\ Em^3 = 1\ \left(\underbrace{10^{18}}_{E} m\right)^3 = 10^{54} m^3
petametr sześciennyShow sourcePm3Pm^3Pm³1×10-45Jednostka wtórna objętości w układzie SI. Jeden petametr sześcienny to tyle co septyliard metrów sześciennych.1 Pm3=1 (1015Pm)3=1045m31\ Pm^3 = 1\ \left(\underbrace{10^{15}}_{P} m\right)^3 = 10^{45} m^3
terametr sześciennyShow sourceTm3Tm^3Tm³1×10-36Jednostka wtórna objętości w układzie SI. Jeden terametr sześcienny to tyle co sekstylion metrów sześciennych.1 Tm3=1 (1012Tm)3=1036m31\ Tm^3 = 1\ \left(\underbrace{10^{12}}_{T} m\right)^3 = 10^{36} m^3
gigametr sześciennyShow sourceGm3Gm^3Gm³1×10-27Jednostka wtórna objętości w układzie SI. Jeden gigametr sześcienny to tyle co kwadryliard metrów sześciennych.1 Gm3=1 (109Tm)3=1027m31\ Gm^3 = 1\ \left(\underbrace{10^{9}}_{T} m\right)^3 = 10^{27} m^3
megametr sześciennyShow sourceMm3Mm^3Mm³1×10-18Jednostka wtórna objętości w układzie SI. Jeden megametr sześcienny to tyle co trylion metrów sześciennych.1 Mm3=1 (106Mm)3=1018m31\ Mm^3 = 1\ \left(\underbrace{10^{6}}_{M} m\right)^3 = 10^{18} m^3
kilometr sześciennyShow sourcekm3km^3km³1×10-9Jednostka wtórna objętości w układzie SI. Jeden kilometr sześcienny to tyle co miliard metrów sześciennych.1 km3=1 (1000k m)3=109m31\ km^3 = 1\ \left(\underbrace{1000}_{k}\ m\right)^3 = 10^{9} m^3
hektometr sześciennyShow sourcehm3hm^3hm³0.000001Jednostka wtórna objętości w układzie SI. Jeden hektometr sześcienny to tyle co milion metrów sześciennych.1 hm3=1 (100h m)3=106m31\ hm^3 = 1\ \left(\underbrace{100}_{h}\ m\right)^3 = 10^{6} m^3
metr sześciennyShow sourcem3m^31Podstawowa jednostka objętości w układzie SI. Sześcian o krawędzi jeden metr ma objętość jednego metra sześciennego.
decymetr sześciennyShow sourcedm3dm^3dm³1000Jednostka wtórna objętości w układzie SI. Jeden decymetr sześcienny to tyle co jedna tysięczna metra sześciennego.1 dm3=1 (0.1d m)3=0.001 m31\ dm^3 = 1\ \left(\underbrace{0.1}_{d}\ m\right)^3 = 0.001\ m^3
centymetr sześciennyShow sourcecm3cm^3cm³1000000Jednostka wtórna objętości w układzie SI. Jeden centymetr sześcienny to tyle co jedna milionowa metra sześciennego.1 cm3=1 (0.01c m)3=106 m31\ cm^3 = 1\ \left(\underbrace{0.01}_{c}\ m\right)^3 = 10^{-6}\ m^3
milimetr sześciennyShow sourcemm3mm^3mm³1000000000Jednostka wtórna objętości w układzie SI. Jeden milimetr sześcienny to tyle co jedna miliardowa metra sześciennego.1 mm3=1 (0.001m m)3=109 m31\ mm^3 = 1\ \left(\underbrace{0.001}_{m}\ m\right)^3 = 10^{-9}\ m^3
mikrometr sześciennyShow sourceμm3\mu m^3µm³1×1018Jednostka wtórna objętości w układzie SI. Jeden mikrometr sześcienny to tyle co jedna trylionowa metra sześciennego.1 μm3=1 (106μ m)3=1018 m31\ \mu m^3 = 1\ \left(\underbrace{10^{-6}}_{\mu}\ m\right)^3 = 10^{-18}\ m^3
nanometr sześciennyShow sourcenm3nm^3nm³1×1027Jednostka wtórna objętości w układzie SI. Jeden nanometr sześcienny to tyle co jedna kwadryliardowa metra sześciennego.1 nm3=1 (109n m)3=1027 m31\ nm^3 = 1\ \left(\underbrace{10^{-9}}_{n}\ m\right)^3 = 10^{-27}\ m^3
pikometr sześciennyShow sourcepm3pm^3pm³1×1036Jednostka wtórna objętości w układzie SI. Jeden pikometr sześcienny to tyle co jedna sekstylionowa metra sześciennego.1 pm3=1 (1012p m)3=1036 m31\ pm^3 = 1\ \left(\underbrace{10^{-12}}_{p}\ m\right)^3 = 10^{-36}\ m^3
femtometr sześciennyShow sourcefm3fm^3fm³1×1045Jednostka wtórna objętości w układzie SI. Jeden femtometr sześcienny to tyle co jedna septyliardowa metra sześciennego.1 fm3=1 (1015f m)3=1045 m31\ fm^3 = 1\ \left(\underbrace{10^{-15}}_{f}\ m\right)^3 = 10^{-45}\ m^3
attometr sześciennyShow sourceam3am^3am³1×1054Jednostka wtórna objętości w układzie SI. Jeden attometr sześcienny to tyle co jedna nonylionowa metra sześciennego.1 am3=1 (1018a m)3=1054 m31\ am^3 = 1\ \left(\underbrace{10^{-18}}_{a}\ m\right)^3 = 10^{-54}\ m^3
zeptometr sześciennyShow sourcezm3zm^3zm³1×1063Jednostka wtórna objętości w układzie SI. Jeden zeptometr sześcienny to tyle co jedna decyliardowa metra sześciennego.1 zm3=1 (1021z m)3=1063 m31\ zm^3 = 1\ \left(\underbrace{10^{-21}}_{z}\ m\right)^3 = 10^{-63}\ m^3
joktometr sześciennyShow sourceym3ym^3ym³1×1072Jednostka wtórna objętości w układzie SI. Jeden joktometr sześcienny to tyle co jedna duodecylionowa metra sześciennego.1 ym3=1 (1024y m)3=1072 m31\ ym^3 = 1\ \left(\underbrace{10^{-24}}_{y}\ m\right)^3 = 10^{-72}\ m^3

Metryczne (litry)#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
gigalitrShow sourceGlGlGl0.000001Miliard litrów lub milion metrów sześciennych.1 Gl=109 l=1000 000 m31\ Gl = 10^9\ l = 1000\ 000\ m^3
megalitrShow sourceMlMlMl0.001Milion litrów lub tysiąc metrów sześciennych.1 Ml=106 l=1000 m31\ Ml = 10^6\ l = 1000\ m^3
kilolitrShow sourceklklkl1Tysiąc litrów lub jednen metr sześcienny.1 kl=1000 l=1 m31\ kl = 1000\ l = 1\ m^3
hektolitrShow sourcehlhlhl10Sto litrów lub jedna dziesiątametra sześciennego.1 hl=100 l=0.1 m31\ hl = 100\ l = 0.1\ m^3
litrShow sourcelll1000Odpowiednik jednego decymetra sześciennego.1 l=1 dm3=0.001 m31\ l = 1\ dm^3 = 0.001\ m^3
decylitrShow sourcedldldl10000Jedna dziesiąta litra lub jedna dziesięciotysięczna metra sześciennego.1 dl=0.1 l=0.0001 m31\ dl = 0.1\ l = 0.0001\ m^3
centylitrShow sourceclclcl100000Jedna setna litra lub jedna stutysięczna metra sześciennego.1 dl=0.01 l=105 m31\ dl = 0.01\ l = 10^{-5}\ m^3
mililitrShow sourcemlmlml1000000Jedna tysięczna litra lub jedna milionowa metra sześciennego.1 ml=1 cm3=106 m31\ ml = 1\ cm^3 = 10^{-6}\ m^3
mikrolitrShow sourceμl\mu lµl1000000000Jedna milionowa litra lub jedna miliardowa metra sześciennego.1 μl=106 l=109 m31\ \mu l = 10^{-6}\ l = 10^{-9}\ m^3
nanolitrShow sourcenlnlnl1×1012Jedna miliardowa litra lub jedna bilionowa metra sześciennego.1 nl=109 l=1012 m31\ nl = 10^{-9}\ l = 10^{-12}\ m^3
pikolitrShow sourceplplpl1×1015Jedna biliardowa litra lub jedna trylionowa metra sześciennego.1 pl=1012 l=1015 m31\ pl = 10^{-12}\ l = 10^{-15}\ m^3
femtolitrShow sourceflflfl1×1018Jedna trylionowa litra lub jedna tryliardowa metra sześciennego.1 fl=1015 l=1018 m31\ fl = 10^{-15}\ l = 10^{-18}\ m^3
attolitrShow sourcealalal1×1021Jedna tryliardowa litra lub jedna kwadrylionowa metra sześciennego.1 al=1018 l=1021 m31\ al = 10^{-18}\ l = 10^{-21}\ m^3

Chemia i farmacja#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
lambdaShow sourceλ\lambdaλ1000000000Historyczna, przybliżona jednostka objętości spoza układu SI stosowana w chemii. Lambda została wprowadzona w 1880 roku przez Międzynarodowe Biuro Miar i Wag (ang. IBWM). Jedna lambda odpowiada jednemu mikrolitrowi.1 λ=1 μl=1 mm3=109m31\ \lambda = 1\ \mu l = 1\ mm^3 = 10^{-9} m^3
kropla (metryczna)Show source--12000000Kropla metryczna to przybliżona jednostka objętości stosowana do pomiaru objętości płynów. Jeden mililitr (1 ml) odpowiada w przybliżeniu dwunastu kroplom metrycznym (12).1 ml12 kropli metrycznych1\ ml \approx 12\ \text{kropli metrycznych}
kropla (medyczna)Show source--200000000Kropla medyczna to przybliżona jednostka objętości stosowana w medycynie do odmierzania leków w postaci płynnej. Jeden mililitr odpowiada w przybliżeniu dwustu (200) kroplom medycznym.1 ml200 kropli medycznych1\ ml \approx 200\ \text{kropli medycznych}
angstrem sześciennyShow sourceA˚3\text{Å}^3ų1×1030Jednostka objętości stosowana w chemii i fizyce do opisywania zjawisk zachodzących w skali atomowej. Sześcian o krawędzi jednego angstrema ma objętość jednego angstrema sześciennego. Jeden angstrem sześcienny to tyle co jedna stutrylionowa metra sześciennego.1 A˚3=1 (1010 m)3=1030 m31\ \text{Å}^3 = 1\ \left(10^{-10}\ m\right)^3 = 10^{-30}\ m^3

US i brytyjskie (wspólne)#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
mila sześciennaShow sourcemi3mi^3cu mi2.399127586×10-10Mila sześcienna to jednostka objętości powstała na bazie jednostki długości mila. Sześcian o wymiarach 1×1×1 mil ma objętość jednej mili sześciennej.1 cu mi=1 mi×1 mi×1 mi=1 mi31\ cu\ mi = 1\ mi \times 1\ mi \times 1\ mi = 1\ mi^3
akro-stopaShow sourceac×ftac \times ftac ft0.000810713Akro-stopa to jednostka objętości stosowana w USA do pomiaru dużych zbiorników wodnych. Objętość jednej akro-stopy (1 ac ft) pozwala na pokrycie powierzchni jednego akra (1 ac) na głębokość jednej stopy (1 ft), co odpowiada w przybliżeniu objętości ośmiu basenów pływackich o długości 25 metrów, szerokości 16 metrów i głębokości 3 metrów.1 ac ft=1 ac×1 ft=43560 ft31\ ac\ ft = 1\ ac \times 1\ ft = 43560\ ft^3
akro-calShow sourceac×inac \times inac in0.009728558Akro-cal to jednostka objętości stosowana w USA do pomiaru dużych zbiorników wodnych. Objętość jednego akro-cala (1 ac in) pozwala na pokrycie powierzchni jednego akra (1 ac) na głębokość jednego cala (1 in). Jeden akro-cal odpowiada jednej dwunastej akro-stopy (1/12 ac ft).1 ac in=1 ac×1 in=3630 ft31\ ac\ in = 1\ ac \times 1\ in = 3630\ ft^3
sążeń sześciennyShow sourcefm3fm^3cu fm0.163493827Sążeń sześcienny to jednostka objętości powstała na bazie jednostki długości sążeń. Sześcian o wymiarach 1×1×1 sążeń ma objętość jednego sążnia sześciennego.1 cu fm=1 fm×1 fm×1 fm=1 fm31\ cu\ fm = 1\ fm \times 1\ fm \times 1\ fm = 1\ fm^3
stopa sześciennaShow sourceft3ft^3cu ft35.314666721Stopa sześcienny to jednostka objętości powstała na bazie jednostki długości stopa. Sześcian o wymiarach 1×1×1 stóp ma objętość jednej stopy sześciennej.1 cu ft=1 ft×1 ft×1 ft=1 ft31\ cu\ ft = 1\ ft \times 1\ ft \times 1\ ft = 1\ ft^3
jard sześciennyShow sourceyd3yd^3cu yd1.307950619Jard sześcienny to jednostka objętości powstała na bazie jednostki długości jard. Sześcian o wymiarach 1×1×1 jardów ma objętość jednego jarda sześciennego.1 cu yd=1 yd×1 yd×1 yd=1 yd31\ cu\ yd = 1\ yd \times 1\ yd \times 1\ yd = 1\ yd^3
prętShow sourceperperper1.426855221Odpowiednik objętości pręta o wymiarach 16½ × 1½ × 1 stóp lub szesnastu stóp kwadratowych.1 per=16 ft×1 ft×1 ft=16 ft31\ per = 16\ ft \times 1\ ft \times 1\ ft = 16\ ft^3
cal sześciennyShow sourcein3in^3cu in61023.7440947Cal sześcienny to jednostka objętości stosowana w krajach anglosaskich. Sześcian o wymiarach 1×1×1 cali ma objętość jednego cala sześciennego.1 cu in=1 in×1 in×1 in=1 in31\ cu\ in = 1\ in \times 1\ in \times 1\ in = 1\ in^3

Amerykańska miara płynów (US Liquid)#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
beczka (US)Show sourcehhdhhdhhd4.19320718Odpowiednik sześćdziesięciu trzech galonów amerykańskich (63 gal).1 bl=63 gal1\ bl = 63\ gal
baryłka ropy naftowej (US)Show sourceblblbl, bbl6.28981077Jednostka objętości stosowana głównie w przemyśle naftowym. Jedna baryłka ropy (US) odpowiada czterdziestu dwu galonom amerykańskim (42 gal).1 bbl=42 gal1\ bbl = 42\ gal
baryłka (US)Show sourcefl bl\text{fl bl}fl bl8.386414361Połowa beczki (½ hhd) lub trzy czwarte baryłki naftowej (¾ bbl).1 fl bl=12 hhd=34 bbl1\ fl\ bl = \frac{1}{2}\ hhd = \frac{3}{4}\ bbl
galon (US)Show sourcegalUSgal_{US}gal(US)264.172052358Jednostka stosowana w USA do pomiaru objętości płynów. Jeden galon amerykański (płynny) odpowiada 231 calom sześciennym.1 galUS=231 cu in1\ gal_{US} = 231\ cu\ in
kwinta (US)Show source--1320.86026179Jedna piąta galona amerykańskiego. Zobacz na jednostkę galon aby dowiedzieć się więcej.1 gal=8 kwint1\ gal = 8 \text{ kwint}
kwarta (US)Show sourceqtqtqt1056.68820943Jedna czwarta galona amerykańskiego. Zobacz na jednostkę galon aby dowiedzieć się więcej.1 qt=14 gal1\ qt = \frac{1}{4}\ gal
pinta (US)Show sourceptptpt2113.37641887Jedna ósma galona amerykańskiego. Zobacz na jednostkę galon aby dowiedzieć się więcej.1 pt=18 gal1\ pt = \frac{1}{8}\ gal
gill (US)Show sourcegiUSgi_{US}gi(US)8453.50567546Odpowiednik czterech uncji płynu US. Zobacz na jednostkę uncja płynu aby dowiedzieć się więcej.1 gi=4 fl oz1\ gi = 4\ fl\ oz
uncja płynu (US)Show sourceUS fl oz\text{US fl oz}US fl oz33814.0227018Jednostka objętości stosowana w USA do mierzenia objętości płynów. Jest również podstawą do tworzenia innych jednostek np. jeden gill odpowiada pięciu uncjom płynu, jeden cup to dwa gille itd. Jedna uncja płynu odpowiada 28.4130625 mililitrom.1 fl oz=28.4130625 ml1\ fl\ oz = 28.4130625\ ml
drachma płynna (US)Show sourcefl dr\text{fl dr}fl dr270512.181615Odpowiednik jednej ośmej uncji płynu. Zobacz jednostkę uncja płynu aby dowiedzieć się więcej.1 fl dr=18 fl oz1\ fl\ dr = \frac{1}{8}\ fl\ oz
jiger (US)Show source--225426.818012Odpowiednik półtora shota lub pięćset czterdzieści kropli (540 gtt). Zobacz jednostkę shot aby dowiedzieć się więcej.1 jigger=1.5 shot=540 gtt1\ \text{jigger} = 1.5\ \text{shot} = 540\ gtt
shot (US)Show source--338140.227018Odpowiednik jednej dziesiątej uncji płynu. Jedna uncja płynu dzieli się na dziesięć shotów. Zobacz jednostkę uncja płynu aby dowiedzieć się więcej.1 shot=110 fl oz1\ \text{shot} = \frac{1}{10}\ fl\ oz
pony (US)Show source--450853.636025Odpowiednik dwustu siedzemdziesięciu kropel (270 gtt). Zobacz jednostkę kropla aby dowiedzieć się więcej.1 pony=270 gtt1\ \text{pony} = 270\ gtt
szczypta (US)Show source--16230730.8969Odpowiednik jednego minima US. Zobacz jednostkę minim aby dowiedzieć się więcej.1 szczypta=1 min=1480 fl oz1\ \text{szczypta} = 1\ min = \frac{1}{480}\ fl\ oz
minim (US)Show sourceminminmin16230730.8969Odpowiednik 1/480 uncji płynu (US). Zobacz jednostkę uncja płynu aby dowiedzieć się więcej.1 fl dr=1480 fl oz1\ fl\ dr = \frac{1}{480}\ fl\ oz
dash (US)Show source--32461461.7938Odpowiednik 1/960 uncji płynu US. Zobacz jednostkę uncja płynu aby dowiedzieć się więcej.1 dash=1960 fl oz1\ \text{dash} = \frac{1}{960}\ fl\ oz
kropla (US)Show sourcegttgttgtt121730481.727Odpowiednik 1/3600 uncji płynu US. Zobacz jednostkę uncja płynu aby dowiedzieć się więcej.1 kropla=13600 fl oz1\ \text{kropla} = \frac{1}{3600}\ fl\ oz
kropla (US) (alternatywna)Show sourcegttgttgtt154191944.701Odpowiednik 1/456 uncji płynu US. Zobacz jednostkę uncja płynu aby dowiedzieć się więcej.1 kropla (alt)=1456 fl oz1\ \text{kropla (alt)} = \frac{1}{456}\ fl\ oz

Amerykańska miara sucha (US Dry)#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
wey suchy (US)Show source--0.709439831Odpowiednik trzystu dwudziestu galonów amerykańskich dla substancji stałych (320 gal).1 wey suchy=320 gal1\ \text{wey suchy} = 320\ gal
seam suchy (US)Show source--3.547199157Odpowiednik sześćdziesięciu czterech galonów amerykańskich dla substancji stałych (64 gal).1 seam suchy=64 gal1\ \text{seam suchy} = 64\ gal
baryłka sucha (US)Show sourceblblbl8.648409374Odpowiednik stu pięciu kwart suchych US (105 qt).1 beczułka sucha=105 qt1\ \text{beczułka sucha} = 105\ qt
strike suchy (US)Show source--9.459197753Odpowiednik dwudziestu czterech galonów amerykańskich dla substancji stałych (24 gal).1 strike suchy=24 gal1\ \text{strike suchy} = 24\ gal
wór suchy (US)Show source--14.188796629Odpowiednik szesnastu galonów amerykańskich dla substancji stałych (16 gal).1 woˊr suchy=16 gal1\ \text{wór suchy} = 16\ gal
buszel (heaped)Show sourcebububu22.702074607Dziesięć galonów amerykańskich dla substancji suchych. Zobacz na jednostkę galon aby dowiedzieć się więcej.1 bu=10 gal1\ bu = 10\ gal
buszel (US)Show sourcebu (lvl)\text{bu (lvl)}bu (lvl)28.377593258Osiem galonów amerykańskich dla substancji suchych. Zobacz na jednostkę galon aby dowiedzieć się więcej.1 bulvl=8 gal1\ bu_{lvl} = 8\ gal
beczułka sucha (US)Show source--29.352450262Odpowiednikd dziewięciu galonów amerykańskich (9 gal).1 beczułka sucha=64 gal1\ \text{beczułka sucha} = 64\ gal
peck suchy (US)Show sourcepkpkpk113.510373034Dwa galony amerykańskie dla substancji suchych. Zobacz na jednostkę galon aby dowiedzieć się więcej.1 pk=8 gal1\ pk = 8\ gal
galon suchy (US)Show sourcegalgalgal227.020746067Jednostka stosowana w USA do pomiaru objętości substancji stałych. Jeden galon amerykański (suchy) odpowiada dokładnie 4.40488377086 litrom.1 galUS,dry=4.40488377086 l1\ gal_{US,dry} = 4.40488377086\ l
kwarta sucha (US)Show sourceqtqtqt908.082984269Jedna czwarta galona amerykańskiego dla substancji suchych. Zobacz na jednostkę galon aby dowiedzieć się więcej.1 qt=14 gal1\ qt = \frac{1}{4}\ gal
pinta sucha (US)Show sourceptptpt1816.16596854Jedna ósma galona amerykańskiego dla substancji suchych. Zobacz na jednostkę galon aby dowiedzieć się więcej.1 pt=18 gal1\ pt = \frac{1}{8}\ gal

Brytyjskie#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
lastShow source--0.34370195Odpowiednik osiemdziesięciu buszli brytyjskich (80 bu). Zobacz jednostkę buszel aby dowiedzieć się więcej.1 last=80 bu1\ \text{last} = 80\ bu
watertonShow source--0.982005573Imperialna jednostka objętości stosowana dawniej w przemyśle naftowym. Jeden waterton odpowiada dwustu dwudziestu czterem galonom brytyjskim.1 water ton=224 gal1\ \text{water ton} = 224\ gal
beczka brytyjskaShow sourcehhdhhdhhd3.055128449Odpowiednik siedemdziesięciu dwóch galonów brytyjskich (72 gal). Zobacz na jednostkę galon aby dowiedzieć się więcej.1 hhd=72 gal1\ hhd = 72\ gal
seam brytyjskiShow source--3.437019505Odpowiednik sześćdziesięciu czterech galonów brytyjskich (64 gal). Zobacz na jednostkę galon aby dowiedzieć się więcej.1 seam=64 gal1\ \text{seam} = 64\ gal
baryłka brytyjskaShow sourceblblbl6.110256897Trzydzieści sześć galonów brytyjskich (36 gal). Zobacz na jednostkę galon aby dowiedzieć się więcej.1 bl=36 gal1\ bl = 36\ gal
coombShow source--6.874039009Odpowiednik czterech buszli brytyjskich (4 bu). Zobacz jednostkę buszel aby dowiedzieć się więcej.1 coomb=4 bu1\ \text{coomb} = 4\ bu
wiadro brytyjskieShow sourcebagbagbag9.165385346Odpowiednik trzech buszli brytyjskich (3 bu). Zobacz jednostkę buszel aby dowiedzieć się więcej.1 bag=3 bu1\ bag = 3\ bu
kilderkinShow source--12.220513794Osiemnaście galonów brytyjskich (18 gal). Zobacz na jednostkę galon aby dowiedzieć się więcej.1 kilderkin=18 gal1\ \text{kilderkin} = 18\ gal
strike brytyjskiShow source--13.748078019Odpowiednik dwóch buszli brytyjskich (2 bu). Zobacz jednostkę buszel aby dowiedzieć się więcej.1 strike=2 bu1\ \text{strike} = 2\ bu
buszel brytyjskiShow sourcebububu27.496156037Osiem galonów brytyjskich. Zobacz na jednostkę galon aby dowiedzieć się więcej.1 bu=8 gal1\ bu = 8\ gal
worek brytyjskiShow sourcebktbktbkt54.992312075Cztery galony brytyjskie. Zobacz na jednostkę galon aby dowiedzieć się więcej.1 bkt=4 gal1\ bkt = 4\ gal
peck brytyjskiShow sourcepkpkpk109.98462415Dwa galony brytyjskie. Zobacz na jednostkę galon aby dowiedzieć się więcej.1 pk=8 gal1\ pk = 8\ gal
galon brytyjskiShow sourcegalgalgal219.969248299Jednostka objętości stosowana, między innymi, w Wielkiej Brytanii do pomiaru objętości płynów. Jeden galon brytyjski odpowiada 160 uncjom płynu. Zobacz na jednostkę uncja płynu aby dowiedzieć się więcej.1 galUK=160 fl oz=4.54609 l1\ gal_{UK} = 160\ fl\ oz = 4.54609\ l
pottleShow source--439.938496598Połowa galona brytyjskiego. Zobacz na jednostkę galon aby dowiedzieć się więcej.1 pottle=12 gal1\ \text{pottle} = \frac{1}{2}\ gal
kwarta brytyjskaShow sourceqtqtqt879.876993196Jedna czwarta galona brytyjskiego. Zobacz na jednostkę galon aby dowiedzieć się więcej.1 qt=14 gal1\ qt = \frac{1}{4}\ gal
pinta brytyjskaShow sourceptptpt1759.75398639Jedna ósma galona brytyjskiego. Zobacz na jednostkę galon aby dowiedzieć się więcej.1 pt=18 gal1\ pt = \frac{1}{8}\ gal
uncja płynu brytyjskaShow sourcefl oz\text{fl oz}fl oz35195.0797279Brytyjska jednostka objętości stosowana do mierzenia objętości płynów. Jest również minimalną podstawą do tworzenia innych jednostek np. jeden gill odpowiada pięciu uncjom płynu, jeden cup to dwa gille itd. Jedna brytyjska uncja płynu odpowiada 28.413 mililitrom.1 fl oz=28.413 ml1\ fl\ oz = 28.413\ ml
gill brytyjskiShow sourcegigigi70390.1594557Odpowiednik pięciu brytyjskich uncji płynu. Zobacz na jednostkę uncja płynu aby dowiedzieć się więcej.1 gi=5 fl oz1\ gi = 5\ fl\ oz
drachma płynna brytyjskaShow sourcefl dr\text{fl dr}fl dr2815606.37823Odpowiednik 1/80 brytyjskiej uncji płynu. Zobacz jednostkę uncja płynu aby dowiedzieć się więcej.1 fl dr=180 fl oz1\ fl\ dr = \frac{1}{80}\ fl\ oz
skrupuł brytyjskaShow sourcefl s\text{fl s}fl s8446819.13473Odpowiednik 1/24 brytyjskiej uncji płynu. Zobacz jednostkę uncja płynu aby dowiedzieć się więcej.1 fl s=124 fl oz1\ fl\ s = \frac{1}{24}\ fl\ oz
szczypta brytyjskaShow source--13514910.6155Odpowiednik 1/192 brytyjskiego gilla. Zobacz jednostkę gill aby dowiedzieć się więcej.1 szczypta=1192 gi1\ \text{szczypta} = \frac{1}{192}\ gi
dash brytyjskiShow source--27029821.231Odpowiednik 1/960 brytyjskiej uncji płynu. Zobacz jednostkę uncja płynu aby dowiedzieć się więcej.1 dash=1960 fl oz1\ \text{dash} = \frac{1}{960}\ fl\ oz
kropla brytyjskaShow sourcegttgttgtt101361829.616Odpowiednik 1/3600 brytyjskiej uncji płynu. Zobacz jednostkę uncja płynu aby dowiedzieć się więcej.1 kropla=13600 fl oz1\ \text{kropla} = \frac{1}{3600}\ fl\ oz
kropla brytyjska (alternatywna)Show sourcegttgttgtt128391651.646Odpowiednik 1/1824 brytyjskiego gilla. Zobacz jednostkę gill aby dowiedzieć się więcej.1 kropla (alt)=11824 gi1\ \text{kropla (alt)} = \frac{1}{1824}\ gi
minim brytyjskiShow sourceminminmin168936382.694Odpowiednik 1/480 brytyjskiej uncji płynu. Zobacz jednostkę uncja płynu aby dowiedzieć się więcej.1 fl min=1480 fl oz1\ fl\ min = \frac{1}{480}\ fl\ oz

Logistyczne#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
tona rejestrowaShow sourceRTRTRT0.353146667Jednostka objętości stosowana do określania pojemności rejestrowej statków handlowych. Jedna tona rejestrowa odpowiada stu stopom sześciennym (100 cu ft).1 RT=100 ft31\ RT = 100\ ft^3
jednostka ładunkowaShow source--0.706293334Odpowiednik pięćdziesięciu stóp sześciennych.1 load unit=50 ft31\ \text{load unit} = 50\ ft^3
tona frachtowaShow sourceFTFTFT0.882866668Jednostka objętości stosowana do naliczania opłaty frachtowej. Jedna tona frachtowa odpowiada czterdziestu stopom sześciennym (40 cu ft).1 FT=40 ft31\ FT = 40\ ft^3
tona wypornościShow sourceDTDTDT1.008990478Jednostka objętości stosowana do określania wyporności okrętów. W przybliżeniu odpowiada ona objętości jaką zajmuje jedna tona wody morskiej. Odpowiednik trzydziestu pięciu stóp sześciennych (35 cu ft).1 DT=35 ft31\ DT = 35\ ft^3

Przemysł drzewny#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
kord drewna opałowegoShow source--0.275895834Jednostka objętości stosowana w USA i Kanadzie do określania objętości drewna opałowego. Jeden kord drewna opałowego odpowiada stosowi drewna o wymiarach 8×4×4 stóp.1 kord (opał)=8 ft×4 ft×4 ft=128 ft31\ \text{kord (opał)} = 8\ ft \times 4\ ft \times 4\ ft = 128\ ft^3
kord-stopaShow source--2.20716667Kord-stopa to jednostka objętości stosowana w przemyśle drzewnym w USA i Kanadzie. Jedna kord-stopa odpowiada stosowi drewna o wymiarach 4×4×1 stóp.1 kord-stopa=4 ft×4 ft×1 ft=16 ft31 \text{ kord-stopa} = 4\ ft \times 4\ ft \times 1\ ft = 16\ ft^3
stopa drewnaShow source--35.314666721Odpowiednik jednej stopy sześciennej.1 stopa drewna=1 ft31\ \text{stopa drewna} = 1\ ft^3
stopa deskowaShow sourcefbmfbmfbm423.776000658Stopa deskowa (ang. board-foot) to jednostka objętotości stosowana do pomiaru objętości drewna w USA i Kanadzie. Jedna stopa deskowa (1 fmb) odpowiada objętości prostopadłościaniu o polu podstawy jedna stopa kwadratowa (1 sq ft) i wysokości jednego cala (1 in).1 fbm=1 ft×1 ft×1 in=2360 l1\ fbm = 1\ ft \times 1\ ft \times 1\ in = 2360\ l

Jednostki kuchenne (kanadyjskie)#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
filiżanka (kanadyjska)Show sourceccc4399.38496598Odpowiednik ośmiu brytyjskich uncji płynu. Zobacz jednostkę uncja płynu aby dowiedzieć się więcej.1 c=8 fl oz1\ c = 8\ fl\ oz
łyżka stołowa (kanadyjska)Show sourcetbsptbsptbsp70390.1594557Odpowiednik połowy jednej brytyjskiej uncji płynu. Zobacz jednostkę uncja płynu aby dowiedzieć się więcej.1 tbsp=12 fl oz1\ tbsp = \frac{1}{2}\ fl\ oz
łyżeczka do herbaty (kanadyjska)Show sourcetsptsptsp211170.478367Odpowiednik 1/6 brytyjskiej uncji płynu. Zobacz jednostkę uncja płynu aby dowiedzieć się więcej.1 tsp=16 fl oz1\ tsp = \frac{1}{6}\ fl\ oz

Jednostki kuchenne (brytyjskie)#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
filiżanka (UK)Show sourceccc3519.50797279Odpowiednik dziesięciu brytyjskich uncji płynu (10 fl oz). Zobacz na jednostkę uncja płynu aby dowiedzieć się więcej.1 c=10 fl oz1\ c = 10\ fl\ oz
kubek śniadaniowy brytyjskiShow source--35195.0797279Odpowiednik stu brytyjskich uncji płynu (100 fl oz). Zobacz na jednostkę uncja płynu aby dowiedzieć się więcej.1 kubek sˊniadaniowy=100 fl oz1\ \text{kubek śniadaniowy} = 100\ fl\ oz
łyżka stołowa (brytyjska)Show sourcetbsptbsptbsp56312.1275646Odpowiednik 5/8 brytyjskiej uncji płynu. Zobacz jednostkę uncja płynu aby dowiedzieć się więcej.1 tbsp=58 fl oz1\ tbsp = \frac{5}{8}\ fl\ oz
łyżeczka do herbaty (brytyjska)Show sourcetsptsptsp168936.382694Odpowiednik 1/24 brytyjskiej uncji płynu. Zobacz jednostkę uncja płynu aby dowiedzieć się więcej.1 tsp=124 fl oz1\ tsp = \frac{1}{24}\ fl\ oz
łyżeczka deserowa brytyjskaShow source--844681.913473Odpowiednik 1/12 brytyjskiego gilla. Zobacz jednostkę gill aby dowiedzieć się więcej.1 łyz˙eczka deserowa=112 gi1\ \text{łyżeczka deserowa} = \frac{1}{12}\ gi

Jednostki kuchenne (USA)#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
filiżanka (US)Show sourceccc4226.75283773Odpowiednik ośmiu uncji płynu US. Zobacz jednostkę uncja płynu aby dowiedzieć się więcej.1 c=8 fl oz1\ c = 8\ fl\ oz
łyżka stołowa (US)Show sourcetbsptbsptbsp67628.045398Odpowiednik połowy jednej uncji płynu US. Zobacz jednostkę uncja płynu aby dowiedzieć się więcej.1 tbsp=12 fl oz1\ tbsp = \frac{1}{2}\ fl\ oz
łyżeczka do herbaty (US)Show sourcetsptsptsp202884.13616Odpowiednik 1/6 uncji płynu US. Zobacz jednostkę uncja płynu aby dowiedzieć się więcej.1 tsp=16 fl oz1\ tsp = \frac{1}{6}\ fl\ oz

Jednostki kuchenne (metryczne)#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
filiżanka (metryczna)Show source--4000Odpowiednik dwustu pięćdziesięciu mililitrów.1 filiz˙anka=250 ml=0.25 l1\ \text{filiżanka} = 250\ ml = 0.25\ l
łyżka stołowa (metryczna)Show source--66666.6666667Odpowiednik piętnastu mililitrów.1 łyz˙ka stołowa=15 ml1\ \text{łyżka stołowa} = 15\ ml
łyżeczka do herbaty (metryczna)Show source--200000Odpowiednik pięciu mililitrów.1 łyz˙eczka do herbaty=5 ml1\ \text{łyżeczka do herbaty} = 5\ ml

Wino i piwo#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
kadźShow sourcetuntun-1.048301795Jednostka objętości stosowana w krajach anglosaskich. Jedna kadź wina odpowiada 54 galonom brytyjskim.1 kadzˊ wina54 gal1\ \text{kadź wina} \approx 54\ gal
kruponShow sourcebuttbutt-2.09660359Jednostka objętości stosowana w krajach anglosaskich. Jeden krupon wina odpowiada 108 galonom brytyjskim.1 krupon wina108 gal1\ \text{krupon wina} \approx 108\ gal
galon piwaShow sourcegalbeergal_{\text{beer}}beer gal216.396255655Jednostka objętości stosowana w krajach anglosaskich. Odpowiednik dwustu osiemdziesięciu dwóch cali sześciennych.1 galon piwa=282 in31\ \text{galon piwa} = 282\ in^3

Trochę informacji#

 • Objętość to miara przestrzeni, jaką zajmuje dane ciało w przestrzeni trójwymiarowej.
 • Podstawową jednostką objętości w układzie SI jest m3 (jeden metr sześcienny). Jednak jest ona rzadko stosowana w życiu codziennym. Najczęściej spotykanymi w Polsce jednostkami objętości są litr oraz mililitr.
 • Objętość zajmowana przez ciało na ogół zmienia się w zależności od warunków zewnętrznych (temperatury i ciśnienia). Fakt ten musi być brany pod uwagę np. podczas budowy mostów, gdzie konieczne jest uwzględnienie rozszerzalności cieplnej metali.
 • Równanie gazu doskonałego (Clapeyrona) wiąże objętość zajmowaną przez gaz z jego temperaturą oraz ciśnieniem. Równanie to jest dobrym przybliżeniem zachowania się gazów rzeczywistych. Równanie zostało sformułowane w XIX wieku przez Benoîta Clapeyrona. Przyjmuje ono postać:
  pv=nRTpv=nRT
  gdzie:
  • p - ciśnienie,
  • v - objętość,
  • n - liczba moli gazu w układzie,
  • T - temperatura,
  • R - stała gazowa wynosząca 8,314J/(mol×K)8,314 J / (mol \times K).
 • Objętość wielu brył daje się policzyć na podstawie ich wymiarów. Przykłady takich wyrażeń to:
  • Objętość prostopadłościanu:
   Vprost.=a×b×hV_{prost.} = a \times b \times h
   gdzie:
   • a, b to odpowiednio wymiary podstawy,
   • h to jego wysokość.
  • Objętość stożka:
   Vstoz˙ek=13×S×hV_{\text{stożek}} = \dfrac{1}{3} \times S \times h
   gdzie:
   • S to pole podstawy stożka,
   • h to jego wysokość.
  • Objętość walca:
   Vwalec=π×R2×hV_{walec} = \pi \times R^2 \times h
   gdzie:
   • h to wysokość walca,
   • R to promień jego podstawy.

 • Większość wzorów na objętość brył daje się wyprowadzić stosując rachunek całkowy.

Jak przeliczać?#

 • Wpisz liczbę do okienka "wartość" - wpisuj tylko liczbę, bez żadnych dodatkowych oznaczeń, literek ani jednostek. Możesz użyć kropki (.) albo przecinka (,), żeby podać ułamek.
  Przykłady:
  • 1000000
  • 123,23
  • 999.99999
 • Jednostkę, która podajesz, znajdź w okienku "jednostka" i ją zaznacz. W niektórych naszych kalkulatorach, jednostek jest bardzo dużo - cóż, tyle wymyślili na świecie.
 • I już jest wynik - wyniki odczytasz z tabelki poniżej. Wypisane jest tam wiele różnych wyników, dla każdej znanej nam jednostki. Znajdź tą jednostkę która Cię interesuje.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

Stara wersja strony - linki#

W roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji:
ten kalkulator w wersji v1 z 2016 roku
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.