Konwerter wielkości niemianowanych
Przelicza jednostki wielkości niemianowanych takie jak procenty, promile, ppm (części na milion), mU (miliuno, jenostka SI) itd.

Wersja beta

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Dane do obliczeń - wartość i jednostka, które potrzebujesz przeliczyć

Wartość
Jednostka
Dokładność po przecinku

1 (procent) jest równe:

często używane

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
procentShow source/00\mathrlap{\it{/}}{^0}_{\,0}%1
promilShow source/000\mathrlap{\it{/}}{^0}_{\,00}10
punkt bazowyShow source/0000\mathrlap{\it{/}}{^0}_{\,000}100

financial

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
punkt bazowyShow source/0000\mathrlap{\it{/}}{^0}_{\,000}100
pip (zmiana kursu walutowego)Show sourcepippippip100
tick (giełda US)Show sourcetickticktick32
tick plus (giełda US)Show sourcetick+tick+tick+64

chemiczne

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
części na tysiącShow sourceppthppthppth10
części na milionShow sourceppmppmppm10000
części na sto milionówShow sourcepphmpphmpphm1000000
części na miliardShow sourceppbppbppb10000000
części na bilionShow sourcepptpptppt10000000000
części na biliardShow sourceppqppqppt1×1013

SI

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
jottaunoShow sourceYUYUYU1×10-26
zetaunoShow sourceZUZUZU1×10-23
eksaunoShow sourceEUEUEU1×10-20
petaunoShow sourcePUPUPU1×10-17
teraunoShow sourceTUTUTU1×10-14
gigaunoShow sourceGUGUGU1×10-11
megaunoShow sourceMUMUMU1×10-8
kilounoShow sourcekUkUkU0.00001
unoShow sourceUUU0.01
decyunoShow sourcedUdUdU0.1
centyunoShow sourcecUcUcU1
miliunoShow sourcemUmUmU10
mikrounoShow sourceμU\mu UµU10000
nanounoShow sourcenUnUnU10000000
pikounoShow sourcepUpUpU10000000000
femtounoShow sourcefUfUfU1×1013
attounoShow sourceaUaUaU1×1016
zeptounoShow sourcezUzUzU1×1019
joktounoShow sourceyUyUyU1×1022

Trochę informacji

 • Podstawową jednostką do wyrażania wielkości bezwymiarowych w układzie SI jest jeden uno:
  1U=1=11=100%1 U = 1 = \dfrac{1}{1} = 100 \%
 • W praktyce jednak rzadko stosuje się w tym celu jednostki SI na rzecz tradycyjnych jednostek, często wypracowanych na potrzeby wybranej dziedziny np.:
  • procent (/00\mathrlap{\it{/}}{^0}_{\,0}) - równy jednej setnej całości (1100\dfrac{1}{100}), stosowany w wielu dziedzinach jak finanse (np. oprocentowanie lokat) czy chemia (np. stężenie roztworów), więcej na temat procentów możesz znaleźć w naszym innym kalkulatorze: Procenty,
  • promil (/000\mathrlap{\it{/}}{^0}_{\,00}) - równy jednej tysięcznej całości (11000\dfrac{1}{1000}), stosowany np. podczas określania zawartości alkoholu we krwi,
  • punkt bazowy (/0000\mathrlap{\it{/}}{^0}_{\,000}) - równy jednej dziesięciotysięcznej całości (110000\dfrac{1}{10000}), stosowany w ekonomii i rachunkowości,
  • pip (ang. percentage in point) - równy jednej dziesięciotysięcznej całości (110000\dfrac{1}{10000}), stosowany do określania zmiany kursu na rynkach walutowych (tzw. FOREX),
  • tick size - równy jednej trzydziestodrugiej (132%\dfrac{1}{32}\%) lub jednej sześciesięcioczwartej (164%\dfrac{1}{64}\%, wtedy jest to tzw. tick plus) procenta, stosowane podczas określania wahań kursów obligacji na amerykańskiej giełdzie,
  • ppm (ang. parts per million) - równy jednej milionowej całości (11000000\dfrac{1}{1000 000}), stosowane w naukach przyrodniczych do określania bardzo małych stężeń, w użyciu można spotkać również analogiczne jednostki jak ppb (ang. parts per billion), ppq (ang. parts per quantillion) itd.

Jak przeliczać?

 • Wpisz liczbę do okienka "wartość" - wpisuj tylko liczbę, bez żadnych dodatkowych oznaczeń, literek ani jednostek. Możesz użyć kropki (.) albo przecinka (,), żeby podać ułamek.
  Przykłady:
  • 1000000
  • 123,23
  • 999.99999
 • Jednostkę, która podajesz, znajdź w okienku "jednostka" i ją zaznacz. W niektórych naszych kalkulatorach, jednostek jest bardzo dużo - cóż, tyle wymyślili na świecie.
 • I już jest wynik - wyniki odczytasz z tabelki poniżej. Wypisane jest tam wiele różnych wyników, dla każdej znanej nam jednostki. Znajdź tą jednostkę która Cię interesuje.

Tagi i linki do tej strony

Jakie tagi ma ten kalkulator

Permalink

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.