Konwerter jednostek długości
Konwerter (przelicznik) jednostek długości, odległości - przelicza między sobą metry, kilometry, decymetry, mile, stopy, cale, jednostki amerykańskie/brytyjskie, morskie, astronomiczne

Dane do obliczeń - wartość i jednostka, które potrzebujesz przeliczyć

Wartość
Jednostka
Dokładność po przecinku

1 (metr) jest równe:

metryczne

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
gigametrShow sourceGmGmGm1×10-9
megametrShow sourceMmMmMm0.000001
kilometrShow sourcekmkmkm0.001
metrShow sourcemmm1
decymetrShow sourcedmdmdm10
centymetrShow sourcecmcmcm100
milimetrShow sourcemmmmmm1000
mikrometr (mikron)Show sourceμm\mu mµm1000000
nanometrShow sourcenmnmnm1000000000
angstremShow sourceA˚\text{Å}Å10000000000
pikometrShow sourcepmpmpm1×1012
femtometrShow sourcefmfmfm1×1015
attometrShow sourceamamam1×1018

brytyjskie i amerykańskie

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
ligaShow source--0.000207124
milaShow sourcemimimi0.000621371
furlongShow source--0.00497097
łańcuchShow source--0.049709695
rodShow sourcerdrdrd0.198838782
sążeńShow sourcefmfmfm0.546806649
jardShow sourceydydyd1.093613298
footShow sourceftftft3.280839895
linkShow sourcelilili4.970969538
dłońShow source--13.440860215
calShow sourceininin39.37007874
liniaShow source--472.440944882

astronomiczne

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
parsekShow sourcepcpcpc3.240755744×10-17
rok świetlnyShow sourcelylyly1.056970722×10-16
minuta świetlnaShow source--5.559401735×10-11
sekunda świetlnaShow source--3.335640952×10-9
jednostka astronomicznaShow sourceauauau6.684587154×10-12

morskie

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
liga morskaShow source--0.000179986
mila morskaShow sourcenminminmi0.000539957
kabelShow source--0.005399568
kabel brytyjskiShow source--0.005396118
kabel USShow source--0.004556722

Co to jest długość ?

Pojęcie "długość" ma wiele znaczeń (np. długość słowa, długość geograficzna). W tym kalkulatorze skupimy się na sensie fizycznym i matematycznym tego pojęcia.

Z definicji fizycznej:
DŁUGOŚĆ to miara fizyczna odległości pomiędzy dwoma punktami, liczona zgodnie z metryką euklidesową - w linii prostej albo po krzywej.

W zależności od kontekstu, pojęcie długości jest jednoznaczne z takimi pojęciami jak:
 • droga - najczęściej, gdy chodzi o zmianę położenia ciała fizycznego,
 • odległość - gdy chodzi o zmianę położenia po najkrótszej możliwej drodze,
 • wysokość - najczęściej określając wymiar położony "pionowo" w kontekście obserwatora, albo obserwowanego obiektu
 • szerokość - najczęściej określając wymiar położony "poziomo" w kontekście obserwatora, albo obserwowanego obiektu
 • grubość - podobnie jak szerokość, choć używany zwykle w kontekście wymiaru, który domyślnie jest mniejszy
 • głębokość
 • rozmiar
Typowo w fizyce długość oznaczamy literą L lub l. Podstawową jednostką jest 1 metr. Długość, odległość itp. nie może być ujemna.

Długość jest miarą jednowymiarową. Miara dwuwymiarowa (pochodząca od długości) to pole powierzchni (pole, powierzchnia, obszar), a trójwymiarowa objętość

Jednostki

Podstawowa jednostka długości (wg układu SI) to oczywiście metr. Zgodnie z definicją jest to odległość jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299.792.458 s. Definicję taką przyjęła XVII Generalna Konferencja Miar i Wag w 1983 roku.

Pomiaru długości dokonywano od tysięcy lat, a więc historycznie powstały tysiące umownych jednostek. W naszym kalkulatorze zebraliśmy:
 • metr i pochodne - kilometr, decymetr, centymetr, milimetr, mikrometr, nanometr, angstrem itd. Są to dziesiętne wielokrotności metra (czyli metry pomnożone przez tysiąc, milion itp.) zgodnie z przedrostkami zdefiniowanymi w SI
 • mila, jard, stopa, sążeń, cal i mniej znane liga, furlong, łańcuch, rod, link, dłoń, linia - czyli jednostki brytyjsko-amerykańskie
 • parsek, jednostka astronomiczna - jednostki używane w astronomii
 • rok świetlny, minuta i sekunda świetlna - czyli odległość, którą przebywa światło w próżni, w danej jednostce czasu (w roku, minucie, sekund itp.). Są to wielkie odległości, więc używane głównie w astronomii
 • liga morska, mila morska, kabel (brytyjski/amerykański) - jednostki morskie

Jak przeliczać?

 • Wpisz liczbę do okienka "wartość" - wpisuj tylko liczbę, bez żadnych dodatkowych oznaczeń, literek ani jednostek. Możesz użyć kropki (.) albo przecinka (,), żeby podać ułamek.
  Przykłady:
  • 1000000
  • 123,23
  • 999.99999
 • Jednostkę, która podajesz, znajdź w okienku "jednostka" i ją zaznacz. W niektórych naszych kalkulatorach, jednostek jest bardzo dużo - cóż, tyle wymyślili na świecie.
 • I już jest wynik - wyniki odczytasz z tabelki poniżej. Wypisane jest tam wiele różnych wyników, dla każdej znanej nam jednostki. Znajdź tą jednostkę która Cię interesuje.

Tagi i linki do tej strony

Tagi:
Tagi do wersji anglojęzycznej:

Jakie tagi ma ten kalkulator

Permalink

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

Stara wersja strony - linki

W roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji:
ten kalkulator w wersji v1 z 2016 roku
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.