Konwerter jednostek ciepła właściwego
Konwerter (przelicznik) jednostek ciepła właściwego - uwzględnia jednostki pochodne powstałe przez kombinacje różnych jednostek energii (dżule, kalorie, kilokalorie), temperatury (Kelviny, stopnie Celsjusza lub Fahrenheita) i masy (gramy, kilogramy).

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Obliczenia symboliczne

ⓘ Wskazówka: Ten kalkulator wspiera obliczenia symboliczne. Możesz podać nam liczby ale również symbole jak a, b, pi lub nawet całe wyrażenia matematyczne np. (a+b)/2. Jeżeli nadal nie jesteś pewny/a jak możesz użyć obliczeń symbolicznych w swojej pracy zobacz na naszą stronę: Obliczenia symboliczne

Dane do obliczeń - wartość i jednostka, które potrzebujesz przeliczyć#

Wartość
Jednostka
Dokładność po przecinku

4189.94189.9 (dżul / kilogram / Kelwin) jest równe:#

Często używane (temperatura w Kelvinach)#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
dżul / kilogram / KelwinShow sourceJkg×K\frac{J}{kg\times K}J / (kg × K)Show source...\text{...}-Podstawowa jednostka ciepła właściwego w układzie SI. Substancja charakteryzuje się ciepłem właściwym jeden dżul na kilogram na kelwin (1 J/kg/K) jeśli podgrzanie próbki o masie jednego kilograma (1 kg) o jeden kelwin (1 K) wymaga dostarczenia jednego dżula energii (1 J).Show source......
dżul / gram / KelwinShow sourceJg×K\frac{J}{g\times K}J / (g × K)Show source...\text{...}-Podstawowa jednostka ciepła właściwego w układzie SI. Substancja charakteryzuje się ciepłem właściwym jeden dżul na gram na kelwin (1 J/g/K) jeśli podgrzanie próbki o masie jednego grama (1 g) o jeden kelwin (1 K) wymaga dostarczenia jednego dżula energii (1 J).1 Jg×K=1 J0.001 kg×K=1000 Jkg×K1\ \frac{J}{g \times K} = \frac{1\ J}{0.001\ kg \times K} = \frac{1000\ J}{kg \times K}Show source......
kaloria (termochemiczna) / kilogram / KelwinShow sourcecalthkg×K\frac{cal_{th}}{kg\times K}calth / (kg × K)Show source...\text{...}-Podstawowa jednostka ciepła właściwego w układzie SI. Substancja charakteryzuje się ciepłem właściwym jedna kaloria termochemiczna na kilogram na kelwin (1 calTH/kg/K) jeśli podgrzanie próbki o masie jednego kilograma (1 kg) o jeden kelwin (1 K) wymaga dostarczenia jednej kalorii termochemicznej energii (1 calTH).1 calTHkg×K=4.184 Jkg×K1\ \frac{cal_{TH}}{kg \times K} = \frac{4.184\ J}{kg \times K}Show source......
kaloria (termochemiczna) / gram / KelwinShow sourcecalthg×K\frac{cal_{th}}{g\times K}calth / (g × K)Show source...\text{...}-Podstawowa jednostka ciepła właściwego w układzie SI. Substancja charakteryzuje się ciepłem właściwym jedna kaloria termochemiczna na gram na kelwin (1 calTH/g/K) jeśli podgrzanie próbki o masie jednego grama (1 g) o jeden kelwin (1 K) wymaga dostarczenia jednej kalorii termochemicznej energii (1 calTH).1 calTHg×K=1 calTH0.001 kg×K=1000 calTHkg×K1\ \frac{cal_{TH}}{g \times K} = \frac{1\ cal_{TH}}{0.001\ kg \times K} = \frac{1000\ cal_{TH}}{kg \times K}Show source......
kaloria międzynarodowa (1956) / kilogram / KelwinShow sourcecalITkg×K\frac{cal_{IT}}{kg\times K}calIT / (kg × K)Show source...\text{...}-Podstawowa jednostka ciepła właściwego w układzie SI. Substancja charakteryzuje się ciepłem właściwym jedna kaloria międzynarodowa na kilogram na kelwin (1 calIT/kg/K) jeśli podgrzanie próbki o masie jednego kilograma (1 kg) o jeden kelwin (1 K) wymaga dostarczenia jednej kalorii międzynarodowej energii (1 calIT).1 calITkg×K=4.1868 Jkg×K1\ \frac{cal_{IT}}{kg \times K} = \frac{4.1868\ J}{kg \times K}Show source......
kaloria międzynarodowa (1956) / gram / KelwinShow sourcecalITg×K\frac{cal_{IT}}{g\times K}calIT / (g × K)Show source...\text{...}-Podstawowa jednostka ciepła właściwego w układzie SI. Substancja charakteryzuje się ciepłem właściwym jedna kaloria międzynarodowa na gram na kelwin (1 calIT/g/K) jeśli podgrzanie próbki o masie jednego grama (1 g) o jeden kelwin (1 K) wymaga dostarczenia jednej kalorii międzynarodowej energii (1 calIT).1 calITg×K=1 calIT0.001 kg×K=1000 calITkg×K1\ \frac{cal_{IT}}{g \times K} = \frac{1\ cal_{IT}}{0.001\ kg \times K} = \frac{1000\ cal_{IT}}{kg \times K}Show source......
kilokaloria / kilogram / KelwinShow sourcekcalkg×K\frac{kcal}{kg\times K}kcal / (kg × K)Show source...\text{...}-Podstawowa jednostka ciepła właściwego w układzie SI. Substancja charakteryzuje się ciepłem właściwym jedna kilokaloria na kilogram na kelwin (1 kcal/kg/K) jeśli podgrzanie próbki o masie jednego kilograma (1 kg) o jeden kelwin (1 K) wymaga dostarczenia jednej kilokalorii energii (1 kcal).1 kcalkg×K=1000 calITkg×K1\ \frac{kcal}{kg \times K} = \frac{1000\ cal_{IT}}{kg \times K}Show source......
kilokaloria / gram / KelwinShow sourcekcalg×K\frac{kcal}{g\times K}kcal / (g × K)Show source...\text{...}-Podstawowa jednostka ciepła właściwego w układzie SI. Substancja charakteryzuje się ciepłem właściwym jedna kilokaloria na gram na kelwin (1 kcal/g/K) jeśli podgrzanie próbki o masie jednego grama (1 g) o jeden kelwin (1 K) wymaga dostarczenia jednej kilokalorii energii (1 kcal).1 kcalg×K=1000 calIT0.001 kg×K=1 calITkg×K1\ \frac{kcal}{g \times K} = \frac{\cancel{1000}\ cal_{IT}}{\cancel{0.001}\ kg \times K} = 1\ \frac{cal_{IT}}{kg \times K}Show source......

Często używane (temperatura w stopiniach Celsjusza)#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
dżul / kilogram / stopień CelsjuszaShow sourceJkg×C\frac{J}{kg\times ^\circ C}J / (kg × °C)Show source...\text{...}-Jednostka ciepła właściwego spoza układu SI. Substancja charakteryzuje się ciepłem właściwym jeden dżul na kilogram na stopień celsjusza (1 J/kg/C) jeśli podgrzanie próbki o masie jednego kilograma (1 kg) o jeden stopień celsjusza (1 K) wymaga dostarczenia jednego dżula energii (1 J).1 Jkg×C=1 Jkg×K1\ \frac{J}{kg \times ^{\circ}C} = 1\ \frac{J}{kg \times K}Show source......
dżul / gram / stopień CelsjuszaShow sourceJg×C\frac{J}{g\times ^\circ C}J / (g × °C)Show source...\text{...}-Jednostka ciepła właściwego spoza układu SI. Substancja charakteryzuje się ciepłem właściwym jeden dżul na gram na stopień celsjusza (1 J/g/C) jeśli podgrzanie próbki o masie jednego grama (1 g) o jeden stopień celsjusza (1 K) wymaga dostarczenia jednego dżula energii (1 J).1 Jg×C=1 J0.001 kg×C=1000 Jkg×C1\ \frac{J}{g \times ^{\circ}C} = \frac{1\ J}{0.001\ kg \times ^{\circ}C} = \frac{1000\ J}{kg \times ^{\circ}C}Show source......
kaloria (termochemiczna) / kilogram / stopień CelsjuszaShow sourcecalthkg×C\frac{cal_{th}}{kg\times ^\circ C}calth / (kg × °C)Show source...\text{...}-Jednostka ciepła właściwego spoza układu SI. Substancja charakteryzuje się ciepłem właściwym jedna kaloria termochemiczna na kilogram na stopień celsjusza (1 calTH/kg/C) jeśli podgrzanie próbki o masie jednego kilograma (1 kg) o jeden stopień celsjusza (1 K) wymaga dostarczenia jednej kalorii termochemicznej energii (1 calTH).1 calTHkg×C=4.184 Jkg×C1\ \frac{cal_{TH}}{kg \times ^{\circ}C} = \frac{4.184\ J}{kg \times ^{\circ}C}Show source......
kaloria (termochemiczna) / gram / stopień CelsjuszaShow sourcecalthg×C\frac{cal_{th}}{g\times ^\circ C}calth / (g × °C)Show source...\text{...}-Jednostka ciepła właściwego spoza układu SI. Substancja charakteryzuje się ciepłem właściwym jedna kaloria termochemiczna na gram na stopień celsjusza (1 calTH/g/C) jeśli podgrzanie próbki o masie jednego grama (1 g) o jeden stopień celsjusza (1 K) wymaga dostarczenia jednej kalorii termochemicznej energii (1 calTH).1 calTHg×C=1 calTH0.001 kg×C=1000 calTHkg×C1\ \frac{cal_{TH}}{g \times ^{\circ}C} = \frac{1\ cal_{TH}}{0.001\ kg \times ^{\circ}C} = \frac{1000\ cal_{TH}}{kg \times ^{\circ}C}Show source......
kaloria międzynarodowa (1956) / kilogram / stopień CelsjuszaShow sourcecalITkg×C\frac{cal_{IT}}{kg\times ^\circ C}calIT / (kg × °C)Show source...\text{...}-Jednostka ciepła właściwego spoza układu SI. Substancja charakteryzuje się ciepłem właściwym jedna kaloria międzynarodowa na kilogram na stopień celsjusza (1 calIT/kg/C) jeśli podgrzanie próbki o masie jednego kilograma (1 kg) o jeden stopień celsjusza (1 K) wymaga dostarczenia jednej kalorii międzynarodowej energii (1 calIT).1 calITkg×C=4.1868 Jkg×C1\ \frac{cal_{IT}}{kg \times ^{\circ}C} = \frac{4.1868\ J}{kg \times ^{\circ}C}Show source......
kaloria międzynarodowa (1956) / gram / stopień CelsjuszaShow sourcecalITg×C\frac{cal_{IT}}{g\times ^\circ C}calIT / (g × °C)Show source...\text{...}-Jednostka ciepła właściwego spoza układu SI. Substancja charakteryzuje się ciepłem właściwym jedna kaloria międzynarodowa na gram na stopień celsjusza (1 calIT/g/C) jeśli podgrzanie próbki o masie jednego grama (1 g) o jeden stopień celsjusza (1 K) wymaga dostarczenia jednej kalorii międzynarodowej energii (1 calIT).1 calITg×C=1 calIT0.001 kg×C=1000 calITkg×C1\ \frac{cal_{IT}}{g \times ^{\circ}C} = \frac{1\ cal_{IT}}{0.001\ kg \times ^{\circ}C} = \frac{1000\ cal_{IT}}{kg \times ^{\circ}C}Show source......
kilokaloria / kilogram / stopień CelsjuszaShow sourcekcalkg×C\frac{kcal}{kg\times ^\circ C}kcal / (kg × °C)Show source...\text{...}-Jednostka ciepła właściwego spoza układu SI. Substancja charakteryzuje się ciepłem właściwym jedna kilokaloria na kilogram na stopień celsjusza (1 kcal/kg/C) jeśli podgrzanie próbki o masie jednego kilograma (1 kg) o jeden stopień celsjusza (1 K) wymaga dostarczenia jednej kilokalorii energii (1 kcal).1 kcalkg×C=1000 calITkg×C1\ \frac{kcal}{kg \times ^{\circ}C} = \frac{1000\ cal_{IT}}{kg \times ^{\circ}C}Show source......
kilokaloria / gram / stopień CelsjuszaShow sourcekcalg×C\frac{kcal}{g\times ^\circ C}kcal / (g × °C)Show source...\text{...}-Jednostka ciepła właściwego spoza układu SI. Substancja charakteryzuje się ciepłem właściwym jedna kilokaloria na gram na stopień celsjusza (1 kcal/g/C) jeśli podgrzanie próbki o masie jednego grama (1 g) o jeden stopień celsjusza (1 K) wymaga dostarczenia jednej kilokalorii energii (1 kcal).1 kcalg×C=1000 calIT0.001 kg×C=1 calITkg×C1\ \frac{kcal}{g \times ^{\circ}C} = \frac{\cancel{1000}\ cal_{IT}}{\cancel{0.001}\ kg \times ^{\circ}C} = 1\ \frac{cal_{IT}}{kg \times ^{\circ}C}Show source......

Często używane (temperatura w stopiniach Fahrenheita)#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
dżul / kilogram / stopień Fahrenheit-aShow sourceJkg×F\frac{J}{kg\times ^\circ F}J / (kg × °F)Show source...\text{...}-Jednostka ciepła właściwego spoza układu SI. Substancja charakteryzuje się ciepłem właściwym jeden dżul na kilogram na stopień Fahrenheita (1 J/kg/C) jeśli podgrzanie próbki o masie jednego kilograma (1 kg) o jeden stopień Celsjusza (1 K) wymaga dostarczenia jednego dżula energii (1 J).1 Jkg×F=1.8 Jkg×K1\ \frac{J}{kg \times ^{\circ}F} = 1.8\ \frac{J}{kg \times K}Show source......
dżul / gram / stopień Fahrenheit-aShow sourceJg×F\frac{J}{g\times ^\circ F}J / (g × °F)Show source...\text{...}-Jednostka ciepła właściwego spoza układu SI. Substancja charakteryzuje się ciepłem właściwym jeden dżul na gram na stopień Fahrenheita (1 J/g/C) jeśli podgrzanie próbki o masie jednego grama (1 g) o jeden stopień Celsjusza (1 K) wymaga dostarczenia jednego dżula energii (1 J).1 Jg×F=1 J0.001 kg×F=1000 Jkg×F1\ \frac{J}{g \times ^{\circ}F} = \frac{1\ J}{0.001\ kg \times ^{\circ}F} = \frac{1000\ J}{kg \times ^{\circ}F}Show source......
kaloria (termochemiczna) / kilogram / stopień Fahrenheit-aShow sourcecalthkg×F\frac{cal_{th}}{kg\times ^\circ F}calth / (kg × °F)Show source...\text{...}-Jednostka ciepła właściwego spoza układu SI. Substancja charakteryzuje się ciepłem właściwym jedna kaloria termochemiczna na kilogram na stopień Fahrenheita (1 calTH/kg/C) jeśli podgrzanie próbki o masie jednego kilograma (1 kg) o jeden stopień Celsjusza (1 K) wymaga dostarczenia jednej kalorii termochemicznej energii (1 calTH).1 calTHkg×F=4.184 Fkg×F1\ \frac{cal_{TH}}{kg \times ^{\circ}F} = \frac{4.184\ F}{kg \times ^{\circ}F}Show source......
kaloria (termochemiczna) / gram / stopień Fahrenheit-aShow sourcecalthg×F\frac{cal_{th}}{g\times ^\circ F}calth / (g × °F)Show source...\text{...}-Jednostka ciepła właściwego spoza układu SI. Substancja charakteryzuje się ciepłem właściwym jedna kaloria termochemiczna na gram na stopień Fahrenheita (1 calTH/g/C) jeśli podgrzanie próbki o masie jednego grama (1 g) o jeden stopień Celsjusza (1 K) wymaga dostarczenia jednej kalorii termochemicznej energii (1 calTH).1 calTHg×F=1 calTH0.001 kg×F=1000 calTHkg×F1\ \frac{cal_{TH}}{g \times ^{\circ}F} = \frac{1\ cal_{TH}}{0.001\ kg \times ^{\circ}F} = \frac{1000\ cal_{TH}}{kg \times ^{\circ}F}Show source......
kaloria międzynarodowa (1956) / kilogram / stopień Fahrenheit-aShow sourcecalITkg×F\frac{cal_{IT}}{kg\times ^\circ F}calIT / (kg × °F)Show source...\text{...}-Jednostka ciepła właściwego spoza układu SI. Substancja charakteryzuje się ciepłem właściwym jedna kaloria międzynarodowa na kilogram na stopień Fahrenheita (1 calIT/kg/C) jeśli podgrzanie próbki o masie jednego kilograma (1 kg) o jeden stopień Celsjusza (1 K) wymaga dostarczenia jednej kalorii międzynarodowej energii (1 calIT).1 calITkg×F=4.1868 Jkg×F1\ \frac{cal_{IT}}{kg \times ^{\circ}F} = \frac{4.1868\ J}{kg \times ^{\circ}F}Show source......
kaloria międzynarodowa (1956) / gram / stopień Fahrenheit-aShow sourcecalITg×F\frac{cal_{IT}}{g\times ^\circ F}calIT / (g × °F)Show source...\text{...}-Jednostka ciepła właściwego spoza układu SI. Substancja charakteryzuje się ciepłem właściwym jedna kaloria międzynarodowa na gram na stopień Fahrenheita (1 calIT/g/C) jeśli podgrzanie próbki o masie jednego grama (1 g) o jeden stopień Celsjusza (1 K) wymaga dostarczenia jednej kalorii międzynarodowej energii (1 calIT).1 calITg×F=1 calIT0.001 kg×F=1000 calITkg×F1\ \frac{cal_{IT}}{g \times ^{\circ}F} = \frac{1\ cal_{IT}}{0.001\ kg \times ^{\circ}F} = \frac{1000\ cal_{IT}}{kg \times ^{\circ}F}Show source......
kilokaloria / kilogram / stopień Fahrenheit-aShow sourcekcalkg×F\frac{kcal}{kg\times ^\circ F}kcal / (kg × °F)Show source...\text{...}-Jednostka ciepła właściwego spoza układu SI. Substancja charakteryzuje się ciepłem właściwym jedna kilokaloria na kilogram na stopień Fahrenheita (1 kcal/kg/C) jeśli podgrzanie próbki o masie jednego kilograma (1 kg) o jeden stopień Celsjusza (1 K) wymaga dostarczenia jednej kilokalorii energii (1 kcal).1 kcalkg×F=1000 calITkg×F1\ \frac{kcal}{kg \times ^{\circ}F} = \frac{1000\ cal_{IT}}{kg \times ^{\circ}F}Show source......
kilokaloria / gram / stopień Fahrenheit-aShow sourcekcalg×F\frac{kcal}{g\times ^\circ F}kcal / (g × °F)Show source...\text{...}-Jednostka ciepła właściwego spoza układu SI. Substancja charakteryzuje się ciepłem właściwym jedna kilokaloria na gram na stopień Fahrenheita (1 kcal/g/C) jeśli podgrzanie próbki o masie jednego grama (1 g) o jeden stopień Celsjusza (1 K) wymaga dostarczenia jednej kilokalorii energii (1 kcal).1 kcalg×F=1000 calIT0.001 kg×F=1 calITkg×F1\ \frac{kcal}{g \times ^{\circ}F} = \frac{\cancel{1000}\ cal_{IT}}{\cancel{0.001}\ kg \times ^{\circ}F} = 1\ \frac{cal_{IT}}{kg \times ^{\circ}F}Show source......

Trochę informacji#

 • ⓘ Zapamiętaj: Ciepło właściwe to wielkość fizyczna określająca ilość energii (ciepła) jaką należy dostarczyć aby podnieść temperaturę ciała o jednostkowej masie o jedną jednostkę.
 • Podstawą jednostką ciepła właściwego w układzie SI jest dżul na kilogram na kelwin:
  Jkg×K\dfrac{J}{kg × K}
 • Ciepło właściwe jest cechą charakterystyczną substancji (tzw. stałą materiałową). Ponadto zależy ono od warunków zewnętrznych: ciśnienia oraz temperatury.
 • Ciepło właściwe mówi nam jak trudno jest ogrzać dane ciało. Substancje o niskim cieple właściwym łatwo zmieniają swoją temperaturę, natomiast te o wysokim wymagają dla osiągnięcia identycznego efektu włożenia znacznie większej ilości energii (ciepła).
 • Aby obliczyć ciepło właściwe wybranej substancji można posłużyć się poniższym wzorem:
  c=ΔQm×ΔTc = \dfrac{\Delta Q}{m \times \Delta T}
  gdzie:
  • cc - ciepło właściwe substancji,
  • ΔQ\Delta Q - ilość dostarczonego ciepła,
  • mm - masa ogrzewanej próbki,
  • ΔT\Delta T - zaobserwowana zmiana temperatury.
 • Ze względu na ściśliwość gazów*, w ich przypadku często podaje się dwie wartości ciepła właściwego:
  • CpC_p - ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu,
  • CvC_v - ciepło właściwe przy stałej objętości.
  *) Ściśliwość to własność substancji polegająca na zmianie objętości pod wpływem ciśnienia.

Jak przeliczać?#

 • Wpisz liczbę do okienka "wartość" - wpisuj tylko liczbę, bez żadnych dodatkowych oznaczeń, literek ani jednostek. Możesz użyć kropki (.) albo przecinka (,), żeby podać ułamek.
  Przykłady:
  • 1000000
  • 123,23
  • 999.99999
 • Jednostkę, która podajesz, znajdź w okienku "jednostka" i ją zaznacz. W niektórych naszych kalkulatorach, jednostek jest bardzo dużo - cóż, tyle wymyślili na świecie.
 • I już jest wynik - wyniki odczytasz z tabelki poniżej. Wypisane jest tam wiele różnych wyników, dla każdej znanej nam jednostki. Znajdź tą jednostkę która Cię interesuje.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.