Konwerter jednostek ciśnienia
Konwerter (przelicznik) jednostek ciśnienia. Przelicza paskale, atmosfery, bary i kilka innych jednostek ciśnienia.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Obliczenia symboliczne

ⓘ Wskazówka: Ten kalkulator wspiera obliczenia symboliczne. Możesz podać nam liczby ale również symbole jak a, b, pi lub nawet całe wyrażenia matematyczne np. (a+b)/2. Jeżeli nadal nie jesteś pewny/a jak możesz użyć obliczeń symbolicznych w swojej pracy zobacz na naszą stronę: Obliczenia symboliczne

Dane do obliczeń - wartość i jednostka, które potrzebujesz przeliczyć#

Wartość
Jednostka
Dokładność po przecinku

11 (paskal) jest równe:#

SI#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
jottapaskalShow sourceYPaYPaYPaShow source...\text{...}-Jednostka pochodna ciśnienia w układzie SI. Jeden jottapaskal to tyle co kwadrylion paskali: 1 YPa=1024 Pa1\ YPa= 10^{24}\ PaShow source......
zetapaskalShow sourceZPaZPaZPaShow source...\text{...}-Jednostka pochodna ciśnienia w układzie SI. Jeden zetapaskal to tyle co tryliard paskali: 1 ZPa=1021 Pa1\ ZPa= 10^{21}\ PaShow source......
eksapaskalShow sourceEPaEPaEPaShow source...\text{...}-Jednostka pochodna ciśnienia w układzie SI. Jeden eksapaskal to tyle co trylion paskali: 1 EPa=1018 Pa1\ EPa= 10^{18}\ PaShow source......
petapaskalShow sourcePPaPPaPPaShow source...\text{...}-Jednostka pochodna ciśnienia w układzie SI. Jeden petapaskal to tyle co biliard paskali: 1 PPa=1015 Pa1\ PPa= 10^{15}\ PaShow source......
terapaskalShow sourceTPaTPaTPaShow source...\text{...}-Jednostka pochodna ciśnienia w układzie SI. Jeden terapaskal to tyle co bilion paskali: 1 TPa=1012 Pa1\ TPa= 10^{12}\ PaShow source......
gigapaskalShow sourceGPaGPaGPaShow source...\text{...}-Jednostka pochodna ciśnienia w układzie SI. Jeden gigapaskal to tyle co miliard paskali: 1 GPa=109 Pa1\ GPa= 10^{9}\ PaShow source......
megapaskalShow sourceMPaMPaMPaShow source...\text{...}-Jednostka pochodna ciśnienia w układzie SI. Jeden megapaskal to tyle co milion paskali: 1 MPa=1000000 Pa=106 Pa1\ MPa=1000000\ Pa= 10^{6}\ PaShow source......
kilopaskalShow sourcekPakPakPaShow source...\text{...}-Jednostka pochodna ciśnienia w układzie SI. Jeden kilopaskal to tyle co tysiąc paskali: 1 kPa=1000 Pa=103 Pa1\ kPa=1000\ Pa= 10^{3}\ PaShow source......
hektopaskalShow sourcehPahPahPaShow source...\text{...}-Jednostka pochodna ciśnienia w układzie SI. Jeden hektopaskal to tyle co sto paskali: 1 hPa=100 Pa=102 Pa1\ hPa=100\ Pa= 10^{2}\ PaShow source......
paskalShow sourcePaPaPaShow source...\text{...}-Podstawowa jednostka ciśnienia w układzie SI. Jeden paskal odpowiada ciśnieniu powstałemu przez działanie siły jednego netwona (1 N) na prostopadłą powierzchnię o polu jednego metra kwadratowego (1 m2).1 Pa=1 Nm21\ Pa = 1\ \frac{N}{m^2}Show source......
decypaskalShow sourcedPadPadPaShow source...\text{...}-Jednostka pochodna ciśnienia w układzie SI. Jeden decypaskal to tyle co jedna dziesiąta paskala: 1 dPa=0.1 Pa=101 Pa1\ dPa=0.1\ Pa= 10^{-1}\ PaShow source......
centypaskalShow sourcecPacPacPaShow source...\text{...}-Jednostka pochodna ciśnienia w układzie SI. Jeden centypaskal to tyle co jedna setna paskala: 1 cPa=0.01 Pa=102 Pa1\ cPa=0.01\ Pa= 10^{-2}\ PaShow source......
milipaskalShow sourcemPamPamPaShow source...\text{...}-Jednostka pochodna ciśnienia w układzie SI. Jeden milipaskal to tyle co jedna tysięczna paskala: 1 mPa=0.001 Pa=103 Pa1\ mPa=0.001\ Pa= 10^{-3}\ PaShow source......
mikropaskalShow sourceμPa\mu PaµPaShow source...\text{...}-Jednostka pochodna ciśnienia w układzie SI. Jeden mikropaskal to tyle co jedna milionowa paskala: 1 μPa=0.000001 Pa=106 Pa1\ \mu Pa=0.000001\ Pa= 10^{-6}\ PaShow source......
nanopaskalShow sourcenPanPanPaShow source...\text{...}-Jednostka pochodna ciśnienia w układzie SI. Jeden nanopaskal to tyle co jedna miliardowa paskala: 1 nPa=109 Pa1\ nPa= 10^{-9}\ PaShow source......
pikopaskalShow sourcepPapPapPaShow source...\text{...}-Jednostka pochodna ciśnienia w układzie SI. Jeden pikopaskal to tyle co jedna bilionowa paskala: 1 pPa=1012 Pa1\ pPa= 10^{-12}\ PaShow source......
femtopaskalShow sourcefPafPafPaShow source...\text{...}-Jednostka pochodna ciśnienia w układzie SI. Jeden femtopaskal to tyle co jedna biliardowa paskala: 1 fPa=1015 Pa1\ fPa= 10^{-15}\ PaShow source......
attopaskalShow sourceaPaaPaaPaShow source...\text{...}-Jednostka pochodna ciśnienia w układzie SI. Jeden attopaskal to tyle co jedna trylionowa paskala: 1 aPa=1018 Pa1\ aPa= 10^{-18}\ PaShow source......
zeptopaskalShow sourcezPazPazPaShow source...\text{...}-Jednostka pochodna ciśnienia w układzie SI. Jeden zeptopaskal to tyle co jedna tryliardowa paskala: 1 zPa=1021 Pa1\ zPa= 10^{-21}\ PaShow source......
joktopaskalShow sourceyPayPayPaShow source...\text{...}-Jednostka pochodna ciśnienia w układzie SI. Jeden joktopaskal to tyle co jedna kwadrylionowa paskala: 1 yPa=1024 Pa1\ yPa= 10^{-24}\ PaShow source......

Wysokość słupa cieczy#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
centymetr słupa rtęci (0°C)Show sourcecmHgcm HgcmHgShow source...\text{...}-Jednostka ciśnienia spoza układu SI. Jeden centymetr słupa rtęci (1 cmHg) odpowiada ciśnieniu wywieranemu na podłoże (poprzez grawitację Ziemską) przez słup wypełniony rtęcią o wysokości jednego centymetra (1 cm).1 cmHg=1 cm×dHg,0C×gziemia102m×13.5951 kgm3×9.80665ms2==1333.22 kg×ms2×m2==1333.22 Nm2=1333.22 Pa\begin{aligned}1\ cmHg &= 1\ cm \times d_{Hg,0^{\circ}C} \times g_{ziemia} \approx \\&\approx 10^{-2} m \times 13.5951\ \frac{kg}{m^3} \times 9.80665 \frac{m}{s^2} =\\&= 1333.22\ \frac{kg \times m}{s^2 \times m^2} =\\&= 1333.22\ \frac{N}{m^2} = 1333.22\ Pa\end{aligned}Show source......
milimetr słupa rtęci (0°C)Show sourcemmHgmm HgmmHgShow source...\text{...}-Jednostka ciśnienia spoza układu SI. Jeden milimetr słupa rtęci (1 mmHg) odpowiada ciśnieniu wywieranemu na podłoże (poprzez grawitację Ziemską) przez słup wypełniony rtęcią o wysokości jednego milimetra (1 mm).1 mmHg=1 mm×dHg,0C×gziemia103m×13.5951 kgm3×9.80665ms2==133.322 kg×ms2×m2==133.322 Nm2=133.322 Pa\begin{aligned}1\ mmHg &= 1\ mm \times d_{Hg,0^{\circ}C} \times g_{ziemia} \approx \\&\approx 10^{-3} m \times 13.5951\ \frac{kg}{m^3} \times 9.80665 \frac{m}{s^2} =\\&= 133.322\ \frac{kg \times m}{s^2 \times m^2} =\\&= 133.322\ \frac{N}{m^2} = 133.322\ Pa\end{aligned}Show source......
cal słupa rtęci (32°F)Show sourceinHgin HginHgShow source...\text{...}-Jednostka ciśnienia spoza układu SI. Jeden cal słupa rtęci (1 inHg) odpowiada ciśnieniu wywieranemu na podłoże (poprzez grawitację Ziemską) przez słup wypełniony rtęcią o wysokości jednego cala (1 in).1 inHg=1 in×dHg,32F×gziemia0.0254 m×13.5951 kgm3×9.80665ms2==3386.38 kg×ms2×m2==3386.38 Nm2=3386.38 Pa\begin{aligned}1\ inHg &= 1\ in \times d_{Hg,32^{\circ}F} \times g_{ziemia} \approx \\&\approx 0.0254\ m \times 13.5951\ \frac{kg}{m^3} \times 9.80665 \frac{m}{s^2} =\\&= 3386.38\ \frac{kg \times m}{s^2 \times m^2} =\\&= 3386.38\ \frac{N}{m^2} = 3386.38\ Pa\end{aligned}Show source......
cal słupa rtęci (60°F)Show sourceinHgin HginHgShow source...\text{...}-Cal słupa rtęci obliczony dla gęstości rtęci przy temperaturze sześćdziesięciu stopni Fahrenheita (60 oF). Zobacz jednostkę cal słupa rtęci aby dowiedzieć się więcej.1 inHg=1 in×dHg,60F×gziemia0.0254 m×13.5568 kgm3×9.80665ms2==3376.85 kg×ms2×m2==3376.85 Nm2=3376.85 Pa\begin{aligned}1\ inHg &= 1\ in \times d_{Hg,60^{\circ}F} \times g_{ziemia} \approx \\&\approx 0.0254\ m \times 13.5568\ \frac{kg}{m^3} \times 9.80665 \frac{m}{s^2} =\\&= 3376.85\ \frac{kg \times m}{s^2 \times m^2} =\\&= 3376.85\ \frac{N}{m^2} = 3376.85\ Pa\end{aligned}Show source......
centymetr słupa wody (4°C)Show sourcecmAqcm AqcmAqShow source...\text{...}-Jednostka ciśnienia spoza układu SI. Jeden centymetr słupa wody (1 cmAq) odpowiada ciśnieniu wywieranemu na podłoże (poprzez grawitację Ziemską) przez słup wypełniony wodą o wysokości jednego centymetra (1 cm).1 cmAq=1 cm×dAq,4C×gziemia102m×999.9720 kgm3×98.0665ms2==98.0638 kg×ms2×m2==98.0638 Nm2=98.0638 Pa\begin{aligned}1\ cmAq &= 1\ cm \times d_{Aq,4^{\circ}C} \times g_{ziemia} \approx \\&\approx 10^{-2} m \times 999.9720\ \frac{kg}{m^3} \times 98.0665 \frac{m}{s^2} =\\&= 98.0638\ \frac{kg \times m}{s^2 \times m^2} =\\&= 98.0638\ \frac{N}{m^2} = 98.0638\ Pa\end{aligned}Show source......
milimetr słupa wody (4°C)Show sourcemmAqmm AqmmAqShow source...\text{...}-Jednostka ciśnienia spoza układu SI. Jeden milimetr słupa wody (1 mmAq) odpowiada ciśnieniu wywieranemu na podłoże (poprzez grawitację Ziemską) przez słup wypełniony wodą o wysokości jednego milimetra (1 mm).1 mmAq=1 mm×dAq,4C×gziemia103m×999.9720 kgm3×9.80638ms2==9.80638 kg×ms2×m2==9.80638 Nm2=9.80638 Pa\begin{aligned}1\ mmAq &= 1\ mm \times d_{Aq,4^{\circ}C} \times g_{ziemia} \approx \\&\approx 10^{-3} m \times 999.9720\ \frac{kg}{m^3} \times 9.80638 \frac{m}{s^2} =\\&= 9.80638\ \frac{kg \times m}{s^2 \times m^2} =\\&= 9.80638\ \frac{N}{m^2} = 9.80638\ Pa\end{aligned}Show source......
cal słupa wody (4°C)Show sourceinAqin AqinAqShow source...\text{...}-Jednostka ciśnienia spoza układu SI. Jeden cal słupa wody (1 inAq) odpowiada ciśnieniu wywieranemu na podłoże (poprzez grawitację Ziemską) przez słup wypełniony wodą o wysokości jednego cala (1 in).1 inAq=1 in×dAq,4C×gziemia0.0254 m×980.638 kgm3×9.80665ms2==249.082052 kg×ms2×m2==249.082052 Nm2=249.082052 Pa\begin{aligned}1\ inAq &= 1\ in \times d_{Aq,4^{\circ}C} \times g_{ziemia} \approx \\&\approx 0.0254\ m \times 980.638\ \frac{kg}{m^3} \times 9.80665 \frac{m}{s^2} =\\&= 249.082052\ \frac{kg \times m}{s^2 \times m^2} =\\&= 249.082052\ \frac{N}{m^2} = 249.082052\ Pa\end{aligned}Show source......
stopa słupa wody (4°C)Show sourceftAqft AqftAqShow source...\text{...}-Jednostka ciśnienia spoza układu SI. Jedna stopa słupa wody (1 ftAq) odpowiada ciśnieniu wywieranemu na podłoże (poprzez grawitację Ziemską) przez słup wypełniony wodą o wysokości jednej stopy (1 ft).1 ftAq=1 ft×dAq,4C×gziemia0.3048 m×980.638 kgm3×9.80665ms2==2988.98 kg×ms2×m2==2988.98 Nm2=2988.98 Pa\begin{aligned}1\ ftAq &= 1\ ft \times d_{Aq,4^{\circ}C} \times g_{ziemia} \approx \\&\approx 0.3048\ m \times 980.638\ \frac{kg}{m^3} \times 9.80665 \frac{m}{s^2} =\\&= 2988.98\ \frac{kg \times m}{s^2 \times m^2} =\\&= 2988.98\ \frac{N}{m^2} = 2988.98\ Pa\end{aligned}Show source......
cal słupa wody (60°F)Show sourceinAqin AqinAqShow source...\text{...}-Cal słupa wody obliczony dla gęstości wody przy temperaturze sześćdziesięciu stopni Fahrenheita (60 oF). Zobacz jednostkę cal słupa wody aby dowiedzieć się więcej.1 inAq=1 in×dAq,60F×gziemia0.0254 m×13.5568 kgm3×9.80665ms2==3376.85 kg×ms2×m2==3376.85 Nm2=3376.85 Pa\begin{aligned}1\ inAq &= 1\ in \times d_{Aq,60^{\circ}F} \times g_{ziemia} \approx \\&\approx 0.0254\ m \times 13.5568\ \frac{kg}{m^3} \times 9.80665 \frac{m}{s^2} =\\&= 3376.85\ \frac{kg \times m}{s^2 \times m^2} =\\&= 3376.85\ \frac{N}{m^2} = 3376.85\ Pa\end{aligned}Show source......
stopa słupa wody (60°F)Show sourceftAqft AqftAqShow source...\text{...}-Stopa słupa wody obliczony dla gęstości wody przy temperaturze sześćdziesięciu stopni Fahrenheita (60 oF). Zobacz jednostkę stopa słupa wody aby dowiedzieć się więcej.1 ftAq=1 ft×dAq,60F×gziemia0.3048 m×13.5568 kgm3×9.80665ms2==2986.116 kg×ms2×m2==2986.116 Nm2=2986.116 Pa\begin{aligned}1\ ftAq &= 1\ ft \times d_{Aq,60^{\circ}F} \times g_{ziemia} \approx \\&\approx 0.3048\ m \times 13.5568\ \frac{kg}{m^3} \times 9.80665 \frac{m}{s^2} =\\&= 2986.116\ \frac{kg \times m}{s^2 \times m^2} =\\&= 2986.116\ \frac{N}{m^2} = 2986.116\ Pa\end{aligned}Show source......

Siła na powierzchnię#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
newton na metr kwadratowyShow sourceNm2\frac{N}{m^2}N/m²Show source...\text{...}-Odpowiednik jednego paskala. Zobacz jednostkę paskal aby dowiedzieć się więcej.1 Nm2=1 Pa1\ \frac{N}{m^2} = 1\ PaShow source......
newton na decymetr kwadratowyShow sourceNdm2\frac{N}{dm^2}N/dm²Show source...\text{...}-Odpowiednik ciśnienia powstałego przez działanie siły jednego netwona (1 N) na prostopadłą powierzchnię o polu jednego decymetra kwadratowego (1 dm2).1 Ndm2=1 N0.01 m2=100 Nm2=100 Pa1\ \frac{N}{dm^2} = \frac{1\ N}{0.01\ m^2} = \frac{100\ N}{m^2} = 100\ PaShow source......
netwon na centymetr kwadratowyShow sourceNcm2\frac{N}{cm^2}N/cm²Show source...\text{...}-Odpowiednik ciśnienia powstałego przez działanie siły jednego netwona (1 N) na prostopadłą powierzchnię o polu jednego centymetra kwadratowego (1 cm2).1 Ncm2=1 N0.0001 m2=10000 Nm2=10 kPa1\ \frac{N}{cm^2} = \frac{1\ N}{0.0001\ m^2} = \frac{10000\ N}{m^2} = 10\ kPaShow source......
newton na milimetr kwadratowyShow sourceNmm2\frac{N}{mm^2}N/mm²Show source...\text{...}-Odpowiednik ciśnienia powstałego przez działanie siły jednego netwona (1 N) na prostopadłą powierzchnię o polu jednego milimetra kwadratowego (1 mm2).1 Nmm2=1 N106 m2=106 Nm2=1 MPa1\ \frac{N}{mm^2} = \frac{1\ N}{10^{-6}\ m^2} = \frac{10^6\ N}{m^2} = 1\ MPaShow source......
dyna na centymetr kwadratowyShow sourcedynecm2\frac{dyne}{cm^2}dyne/cm²Show source...\text{...}-Podstawowa jednostka ciśnienia w układzie centymetr-gram-sekunda (CGS). Odpowiednik jednej dziesiątej paskala (0.1 Pa). Zobacz na jednostkę paskal aby dowiedzieć się więcej.1 dyncm2=0.001 N0.0001 m2=0.1 Nm2=0.1 Pa1\ \frac{dyn}{cm^2} = \frac{\cancel{0.001}\ N}{\cancel{0.000}1\ m^2} = \frac{0.1\ N}{m^2} = 0.1\ PaShow source......

Grawitacyjne (metryczne)#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
atmosfera technicznaShow sourceatatatShow source...\text{...}-Zwyczajowa nazwa dla jednego kilogram-siła na centymetr kwadratowy (1 kgf/cm2) stosowana w naukach technicznych i w zastosowaniach inżynierskich. Zobacz jednostkę kilogram-siła aby dowiedzieć się więcej.1 at=1 kgfcm21\ at = 1\ \frac{kgf}{cm^2}Show source......
kilogram-siła na metr kwadratowyShow sourcekgfm2\frac{kgf}{m^2}kgf/m²Show source...\text{...}-Jednostka ciśnienia w układzie grawitacyjnym. Jeden kilogram-siła (1 kgf) na metr kwadratowy (1 kgf/m2) odpowiada sile nacisku na podłoże po umieszczeniu masy jednego kilograma (1 kg) na powierzchni jednego metra kwadratowego (1 m2).1 kgfm2=1 kg×gziemiam2==1 kg×9.806651 m/s2m2==9.806551 Nm2==9.806651 Pa==0.0001 at\begin{aligned}1\ \frac{kgf}{m^2} &= \frac{1\ kg \times g_{ziemia}}{m^2} =\\&= \frac{1\ kg \times 9.806651\ m/s^2}{m^2} =\\&= 9.806551\ \frac{N}{m^2} =\\&= 9.806651\ Pa =\\&= 0.0001\ at\end{aligned}Show source......
kilogram-siła na centrymetr kwadratowyShow sourcekgfm2\frac{kgf}{m^2}kgf/cm²Show source...\text{...}-Jednostka ciśnienia w układzie grawitacyjnym. Jeden kilogram-siła (1 kgf) na centymetr kwadratowy (1 kgf/cm2) odpowiada sile nacisku na podłoże po umieszczeniu masy jednego kilograma (1 kg) na powierzchni jednego centymetra kwadratowego (1 cm2).1 kgfcm2=kgf0.0001 m2=10000 kgfm2=1 at1\ \frac{kgf}{cm^2} = \frac{kgf}{0.0001\ m^2} = 10000\ \frac{kgf}{m^2} = 1\ atShow source......
kilogram-siła na milimetr kwadratowyShow sourcekgfmm2\frac{kgf}{mm^2}kgf/mm²Show source...\text{...}-Jednostka ciśnienia w układzie grawitacyjnym. Jeden kilogram-siła (1 kgf) na milimetr kwadratowy (1 kgf/mm2) odpowiada sile nacisku na podłoże po umieszczeniu masy jednego kilograma (1 kg) na powierzchni jednego milimetra kwadratowego (1 mm2).1 kgfmm2=kgf106 m2=106 kgfm2=100 at1\ \frac{kgf}{mm^2} = \frac{kgf}{10^{-6}\ m^2} = 10^6\ \frac{kgf}{m^2} = 100\ atShow source......
gram-siła na centymetr kwadratowyShow sourcegfcm2\frac{gf}{cm^2}gf/cm²Show source...\text{...}-Odpowiednik kilogram-siła na metr kwadratowy (1 kgf/m2). Zobacz jednostkę kilogram-siła na metr kwadratowy aby dowiedzieć się więcej.1 gfcm2=kgfm2=0.0001 at1\ \frac{gf}{cm^2} = \frac{kgf}{m^2} = 0.0001\ atShow source......

Grawitacyjne (imperialne)#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
tona-siła (długa) na cal kwadratowyShow sourcetflongin2\frac{tf_{long}}{in^2}tf(long)/in²Show source...\text{...}-Jednostka ciśnienia w imperialnym układzie grawitacyjnym. Jedna tona-siła (długa) (2240 lbs) na cal kwadratowy (1 tf/in2) odpowiada sile nacisku na podłoże po umieszczeniu masy jednej tony długiej (2240 lbs) na powierzchni jednego cala kwadratowego (1 in2).1 tflongin2=2240 lbs×gziemiain21\ \frac{tf_{long}}{in^2} = \frac{2240\ lbs \times g_{ziemia}}{in^2}Show source......
tona-siła (krótka) na cal kwadratowyShow sourcetfshortin2\frac{tf_{short}}{in^2}tf(short)/in²Show source...\text{...}-Jednostka ciśnienia w imperialnym układzie grawitacyjnym. Jedna tona-siła (krótka) (2000 lbs) na cal kwadratowy (1 tf/in2) odpowiada sile nacisku na podłoże po umieszczeniu masy jednej tony krótkiej (2000 lbs) na powierzchni jednego cala kwadratowego (1 in2).1 tfshortin2=2000 lbs×gziemiain21\ \frac{tf_{short}}{in^2} = \frac{2000\ lbs \times g_{ziemia}}{in^2}Show source......
kip-siła na cal kwadratowyShow sourcekipin2\frac{kip}{in^2}kip/in²Show source...\text{...}-Jednostka ciśnienia w imperialnym układzie grawitacyjnym. Jedna kip-siła (1 kpf) na cal kwadratowy (1 kpf/in2) odpowiada sile nacisku na podłoże po umieszczeniu masy tysiąca funtów (1000 lbs) na powierzchni jednego cala kwadratowego (1 in2).1 kpfin2=1000 lbs×gziemiain2=1000 pdlin21\ \frac{kpf}{in^2} = \frac{1000\ lbs \times g_{ziemia}}{in^2} = 1000\ \frac{pdl}{in^2}Show source......
ksiShow sourceksiksiksiShow source...\text{...}-Odpowiednik tysiąc psi (1000 psi) lub tysiąc funt-siła na cal kwadratowy (1000 lbf/in2). Zobacz jednostkę psi aby dowiedzieć się więcej.1 ksi=1000 psi=1000 lbfin21\ ksi = 1000\ psi = 1000\ \frac{lbf}{in^2}Show source......
tona-siła (długa) na stopę kwadratowąShow sourcetflongft2\frac{tf_{long}}{ft^2}tf(long)/ft²Show source...\text{...}-Jednostka ciśnienia w imperialnym układzie grawitacyjnym. Jedna tona-siła (długa) (2240 lbs) na stopę kwadratową (1 tf/ft2) odpowiada sile nacisku na podłoże po umieszczeniu masy jednej tony długiej (2240 lbs) na powierzchni jednej stopy kwadratowej (1 ft2).1 tflongft2=2240 lbs×gziemiaft21\ \frac{tf_{long}}{ft^2} = \frac{2240\ lbs \times g_{ziemia}}{ft^2} Show source......
tona-siła (krótka) na stopę kwadratowąShow sourcetfshortft2\frac{tf_{short}}{ft^2}tf(short)/ft²Show source...\text{...}-Jednostka ciśnienia w imperialnym układzie grawitacyjnym. Jedna tona-siła (krótka) (2000 lbs) na stopę kwadratową (1 tf/ft2) odpowiada sile nacisku na podłoże po umieszczeniu masy jednej tony krótkiej (2000 lbs) na powierzchni jednej stopy kwadratowej (1 ft2).1 tfshortft2=2000 lbs×gziemiaft21\ \frac{tf_{short}}{ft^2} = \frac{2000\ lbs \times g_{ziemia}}{ft^2}Show source......
funt-siła na cal kwadratowyShow sourcelbfin2\frac{lbf}{in^2}lbf/in²Show source...\text{...}-Jednostka ciśnienia w imperialnym układzie grawitacyjnym. Jeden funt-siła (1 lbf) na cal kwadratowy (1 lbf/in2) odpowiada sile nacisku na podłoże po umieszczeniu masy jednego funta (1 lb) na powierzchni jednego cala kwadratowego (1 in2).1 lbfin2=1 lb×gziemiain21\ \frac{lbf}{in^2} = \frac{1\ lb \times g_{ziemia}}{in^2}Show source......
psiShow sourcepsipsipsiShow source...\text{...}-Zwyczajowa nazwa dla funt-siła na cal kwadratowy (1 lbf/in2). Zobacz jednostkę funt-siła na cal kwadratowy aby dowiedzieć się więcej.1 psi=1 lbfin21\ psi = 1\ \frac{lbf}{in^2}Show source......
funt-siła na stopę kwadratowąShow sourcelbfft2\frac{lbf}{ft^2}lbf/ft²Show source...\text{...}-Jednostka ciśnienia w imperialnym układzie grawitacyjnym. Jedna funt-siła (1 lbf) na stopę kwadratową (1 lbf/ft2) odpowiada sile nacisku na podłoże po umieszczeniu masy jednego funta (1 lb) na powierzchni jednej stopy kwadratowej (1 ft2).1 lbfft2=1 lb×gziemiaft21\ \frac{lbf}{ft^2} = \frac{1\ lb \times g_{ziemia}}{ft^2}Show source......
poundal na stopę kwadratowąShow sourcepdlft2\frac{pdl}{ft^2}pdl/ft²Show source...\text{...}-Jednostka ciśnienia w imperialnym układzie grawitacyjnym powstała przez podzielenie przez siebie jednostki siły poundal (1 pdl) oraz jednostki powierzchni stopa kwadratowa (1 ft2)Show source......

Inne#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
barShow sourcebarbarbarShow source...\text{...}-Odpowiednik stu kilopaskali (100 kPa). Zobacz na jednostkę kilopaskal aby dowiedzieć się więcej.1 bar=100 kPa=100 000 Pa1\ bar = 100\ kPa = 100\ 000\ PaShow source......
milibarShow sourcembarmbarmbarShow source...\text{...}-Odpowiednik jednego kilopaskala (1 kPa) lub tysiąca paskali (1000 Pa). Zobacz na jednostki paskal lub kilopaskal aby dowiedzieć się więcej.1 mbar=1 kPa=1000 Pa1\ mbar = 1\ kPa = 1000\ PaShow source......
mikrobarShow sourceμbar\mu barµbarShow source...\text{...}-Odpowiednik jednej dziesiątej paskala (0.1 Pa). Zobacz na jednostkę paskal aby dowiedzieć się więcej.1 μbar=0.1 Pa1\ \mu bar = 0.1\ PaShow source......
TorShow sourceTrTrTrShow source...\text{...}-Odpowiednik 1/760 atmosfery standardowej (1/760 atm). Zobacz jednostkę atmosfera standardowa aby dowiedzieć się więcej.1 Tr=1760 atm1\ Tr = \frac{1}{760}\ atmShow source......
atmosfera standardowaShow sourceatmatmatmShow source...\text{...}-Odpowiednik 760 milimetrów słupa rtęci (760 mmHg) przy temperaturze zera stopni Celsjusza (0 °C). Czasami nazywana również atmosferą fizyczną. Zobacz jednostkę milimetr słupa rtęci aby dowiedzieć się więcej.1 atm=760 mmHg 0C=1013.25 hPa1\ atm = 760\ mmHg_{\ 0^{\circ}C} = 1013.25\ hPaShow source......

Trochę informacji#

 • Ciśnienie określa siłę jaka działa prostopadle do powierzchni. Matematycznie możemy zapisać to w następujący sposób:
  p=FnSp = \dfrac{F_n}{S}
  gdzie:
  • pp - ciśnienie,
  • FnF_n - składowa siły działającej prostopadle do powierzchni,
  • SS - pole powierzchni, na którą działa siła.
 • Ciśnienie jest wielkością skalarną.
 • Ciśnienie oznaczane jest najczęściej literą p lub P, od angielskiego słowa pressure (ciśnienie).
 • Ciśnienie panujące w naczyniu wypełnionym gazem to średnia siła działająca na ścianki tego naczynia. W takim sensie, ciśnienie jest więc wielkością statystyczną.
 • Podstawową jednostką ciśnienia w układzie SI jest paskal, który odpowiada ciśnieniu odpowiadającemu sile jednego newtona działającej na powierzchnię jednego metra kwadratowego:
  1Pa=1N1m21 Pa = \dfrac{1 N}{1 m^2}
 • Związek pomiędzy ciśnieniem, temperaturą, a objętością gazu doskonałego (tzn. takiego, gdzie cząstki nie odziaływowują między sobą) opisuje równanie Clapeyrona:
  pV=nRTpV = nRT
  gdzie:

Jak przeliczać?#

 • Wpisz liczbę do okienka "wartość" - wpisuj tylko liczbę, bez żadnych dodatkowych oznaczeń, literek ani jednostek. Możesz użyć kropki (.) albo przecinka (,), żeby podać ułamek.
  Przykłady:
  • 1000000
  • 123,23
  • 999.99999
 • Jednostkę, która podajesz, znajdź w okienku "jednostka" i ją zaznacz. W niektórych naszych kalkulatorach, jednostek jest bardzo dużo - cóż, tyle wymyślili na świecie.
 • I już jest wynik - wyniki odczytasz z tabelki poniżej. Wypisane jest tam wiele różnych wyników, dla każdej znanej nam jednostki. Znajdź tą jednostkę która Cię interesuje.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.