Konwerter jednostek ciśnienia
Konwerter (przelicznik) jednostek ciśnienia. Przelicza paskale, atmosfery, bary i kilka innych jednostek ciśnienia.

Wersja beta

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Dane do obliczeń - wartość i jednostka, które potrzebujesz przeliczyć

Wartość
Jednostka
Dokładność po przecinku

1 (paskal) jest równe:

SI

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
jottapaskalShow sourceYPaYPaYPa1×10-24Jednostka pochodna ciśnienia w układzie SI. Jeden jottapaskal to tyle co kwadrylion paskali: 1 YPa=1024 Pa1\ YPa= 10^{24}\ Pa
zetapaskalShow sourceZPaZPaZPa1×10-21Jednostka pochodna ciśnienia w układzie SI. Jeden zetapaskal to tyle co tryliard paskali: 1 ZPa=1021 Pa1\ ZPa= 10^{21}\ Pa
eksapaskalShow sourceEPaEPaEPa1×10-18Jednostka pochodna ciśnienia w układzie SI. Jeden eksapaskal to tyle co trylion paskali: 1 EPa=1018 Pa1\ EPa= 10^{18}\ Pa
petapaskalShow sourcePPaPPaPPa1×10-15Jednostka pochodna ciśnienia w układzie SI. Jeden petapaskal to tyle co biliard paskali: 1 PPa=1015 Pa1\ PPa= 10^{15}\ Pa
terapaskalShow sourceTPaTPaTPa1×10-12Jednostka pochodna ciśnienia w układzie SI. Jeden terapaskal to tyle co bilion paskali: 1 TPa=1012 Pa1\ TPa= 10^{12}\ Pa
gigapaskalShow sourceGPaGPaGPa1×10-9Jednostka pochodna ciśnienia w układzie SI. Jeden gigapaskal to tyle co miliard paskali: 1 GPa=109 Pa1\ GPa= 10^{9}\ Pa
megapaskalShow sourceMPaMPaMPa0.000001Jednostka pochodna ciśnienia w układzie SI. Jeden megapaskal to tyle co milion paskali: 1 MPa=1000000 Pa=106 Pa1\ MPa=1000000\ Pa= 10^{6}\ Pa
kilopaskalShow sourcekPakPakPa0.001Jednostka pochodna ciśnienia w układzie SI. Jeden kilopaskal to tyle co tysiąc paskali: 1 kPa=1000 Pa=103 Pa1\ kPa=1000\ Pa= 10^{3}\ Pa
hektopaskalShow sourcehPahPahPa0.01Jednostka pochodna ciśnienia w układzie SI. Jeden hektopaskal to tyle co sto paskali: 1 hPa=100 Pa=102 Pa1\ hPa=100\ Pa= 10^{2}\ Pa
paskalShow sourcePaPaPa1Podstawowa jednostka ciśnienia w układzie SI.
decypaskalShow sourcedPadPadPa10Jednostka pochodna ciśnienia w układzie SI. Jeden decypaskal to tyle co jedna dziesiąta paskala: 1 dPa=0.1 Pa=101 Pa1\ dPa=0.1\ Pa= 10^{-1}\ Pa
centypaskalShow sourcecPacPacPa100Jednostka pochodna ciśnienia w układzie SI. Jeden centypaskal to tyle co jedna setna paskala: 1 cPa=0.01 Pa=102 Pa1\ cPa=0.01\ Pa= 10^{-2}\ Pa
milipaskalShow sourcemPamPamPa1000Jednostka pochodna ciśnienia w układzie SI. Jeden milipaskal to tyle co jedna tysięczna paskala: 1 mPa=0.001 Pa=103 Pa1\ mPa=0.001\ Pa= 10^{-3}\ Pa
mikropaskalShow sourceμPa\mu PaµPa1000000Jednostka pochodna ciśnienia w układzie SI. Jeden mikropaskal to tyle co jedna milionowa paskala: 1 μPa=0.000001 Pa=106 Pa1\ \mu Pa=0.000001\ Pa= 10^{-6}\ Pa
nanopaskalShow sourcenPanPanPa1000000000Jednostka pochodna ciśnienia w układzie SI. Jeden nanopaskal to tyle co jedna miliardowa paskala: 1 nPa=109 Pa1\ nPa= 10^{-9}\ Pa
pikopaskalShow sourcepPapPapPa1×1012Jednostka pochodna ciśnienia w układzie SI. Jeden pikopaskal to tyle co jedna bilionowa paskala: 1 pPa=1012 Pa1\ pPa= 10^{-12}\ Pa
femtopaskalShow sourcefPafPafPa1×1015Jednostka pochodna ciśnienia w układzie SI. Jeden femtopaskal to tyle co jedna biliardowa paskala: 1 fPa=1015 Pa1\ fPa= 10^{-15}\ Pa
attopaskalShow sourceaPaaPaaPa1×1018Jednostka pochodna ciśnienia w układzie SI. Jeden attopaskal to tyle co jedna trylionowa paskala: 1 aPa=1018 Pa1\ aPa= 10^{-18}\ Pa
zeptopaskalShow sourcezPazPazPa1×1021Jednostka pochodna ciśnienia w układzie SI. Jeden zeptopaskal to tyle co jedna tryliardowa paskala: 1 zPa=1021 Pa1\ zPa= 10^{-21}\ Pa
joktopaskalShow sourceyPayPayPa1×1024Jednostka pochodna ciśnienia w układzie SI. Jeden joktopaskal to tyle co jedna kwadrylionowa paskala: 1 yPa=1024 Pa1\ yPa= 10^{-24}\ Pa

Wysokość słupa cieczy

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
centymetr słupa rtęci (0°C)Show sourcecmHgcm HgcmHg0.000750064-
milimetr słupa rtęci (0°C)Show sourcemmHgmm HgmmHg0.007500638-
cal słupa rtęci (32°F)Show sourceinHgin HginHg0.000295301-
cal słupa rtęci (60°F)Show sourceinHgin HginHg0.000296134-
centymetr słupa wody (4°C)Show sourcecmAqcm AqcmAq0.010197443-
milimetr słupa wody (4°C)Show sourcemmAqmm AqmmAq0.101974429-
cal słupa wody (4°C)Show sourceinAqin AqinAq0.004014742-
stopa słupa wody (4°C)Show sourceftAqft AqftAq0.000334562-
cal słupa wody (60°F)Show sourceinAqin AqinAq0.004018598-
stopa słupa wody (60°F)Show sourceftAqft AqftAq0.000334883-

Siła na powierzchnię

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
dyna na centymetr kwadratowyShow sourcedynecm2\frac{dyne}{cm^2}dyne/cm²10-
newton na metr kwadratowyShow sourceNm2\frac{N}{m^2}N/m²1-
newton na decymetr kwadratowyShow sourceNdm2\frac{N}{dm^2}N/dm²0.01-
netwon na centymetr kwadratowyShow sourceNcm2\frac{N}{cm^2}N/cm²0.0001-
newton na milimetr kwadratowyShow sourceNmm2\frac{N}{mm^2}N/mm²0.000001-
kilogram-siła na metr kwadratowyShow sourcekgfm2\frac{kgf}{m^2}kgf/m²0.101971611-
kilogram-siła na centrymetr kwadratowyShow sourcekgfm2\frac{kgf}{m^2}kgf/cm²0.000010197-
kilogram-siła na milimetr kwadratowyShow sourcekgfmm2\frac{kgf}{mm^2}kgf/mm²1.019716109×10-7-
gram-siła na centymetr kwadratowyShow sourcegfcm2\frac{gf}{cm^2}gf/cm²0.101971611-

Inne

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
barShow sourcebarbarbar0.00001-
milibarShow sourcembarmbarmbar0.001-
mikrobarShow sourceμbar\mu barµbar10-
psiShow sourcepsipsipsi0.000145038-
ksiShow sourceksiksiksi1.450377377×10-7-
TorrShow sourceTorrTorrTorr0.007500617-
atmosfera standardowaShow sourceatmatmatm0.000009869-
atmosfera technicznaShow sourceatatat0.000010197-

Imperialne

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
tona-siła (krótka) na stopę kwadratowąShow sourcetfshortft2\frac{tf_{short}}{ft^2}tf(short)/ft²0.000010443-
tona-siła (krótka) na cal kwadratowyShow sourcetfshortin2\frac{tf_{short}}{in^2}tf(short)/in²7.251886887×10-8-
tona-siła (długa) na stopę kwadratowąShow sourcetflongft2\frac{tf_{long}}{ft^2}tf(long)/ft²0.000009324-
tona-siła (długa) na cal kwadratowyShow sourcetflongin2\frac{tf_{long}}{in^2}tf(long)/in²6.474899006×10-8-
kip-siła na cal kwadratowyShow sourcekipin2\frac{kip}{in^2}kip/in²1.450377377×10-7-
funt-siła na stopę kwadratowąShow sourcelbfft2\frac{lbf}{ft^2}lbf/ft²0.020885434-
poundal na stopę kwadratowąShow sourcepdlft2\frac{pdl}{ft^2}pdl/ft²0.067196898-

Trochę informacji

 • Ciśnienie określa siłę jaka działa prostopadle do powierzchni. Matematycznie możemy zapisać to w następujący sposób:
  p=FnSp = \dfrac{F_n}{S}
  gdzie:
  • pp - ciśnienie,
  • FnF_n - składowa siły działającej prostopadle do powierzchni,
  • SS - pole powierzchni, na którą działa siła.
 • Ciśnienie jest wielkością skalarną.
 • Ciśnienie oznaczane jest najczęściej literą p lub P, od angielskiego słowa pressure (ciśnienie).
 • Ciśnienie panujące w naczyniu wypełnionym gazem to średnia siła działająca na ścianki tego naczynia. W takim sensie, ciśnienie jest więc wielkością statystyczną.
 • Podstawową jednostką ciśnienia w układzie SI jest paskal, który odpowiada ciśnieniu odpowiadającemu sile jednego newtona działającej na powierzchnię jednego metra kwadratowego:
  1Pa=1N1m21 Pa = \dfrac{1 N}{1 m^2}
 • Związek pomiędzy ciśnieniem, temperaturą, a objętością gazu doskonałego (tzn. takiego, gdzie cząstki nie odziaływowują między sobą) opisuje równanie Clapeyrona:
  pV=nRTpV = nRT
  gdzie:

Jak przeliczać?

 • Wpisz liczbę do okienka "wartość" - wpisuj tylko liczbę, bez żadnych dodatkowych oznaczeń, literek ani jednostek. Możesz użyć kropki (.) albo przecinka (,), żeby podać ułamek.
  Przykłady:
  • 1000000
  • 123,23
  • 999.99999
 • Jednostkę, która podajesz, znajdź w okienku "jednostka" i ją zaznacz. W niektórych naszych kalkulatorach, jednostek jest bardzo dużo - cóż, tyle wymyślili na świecie.
 • I już jest wynik - wyniki odczytasz z tabelki poniżej. Wypisane jest tam wiele różnych wyników, dla każdej znanej nam jednostki. Znajdź tą jednostkę która Cię interesuje.

Tagi i linki do tej strony

Jakie tagi ma ten kalkulator

Permalink

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.