Konwerter jednostek ciśnienia
Konwerter (przelicznik) jednostek ciśnienia. Przelicza paskale, atmosfery, bary i kilka innych jednostek ciśnienia.

Wersja beta

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Dane do obliczeń - wartość i jednostka, które potrzebujesz przeliczyć

Wartość
Jednostka
Dokładność po przecinku

1 (paskal) jest równe:

SI

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
jottapaskalShow sourceYPaYPaYPa1×10-24
zetapaskalShow sourceZPaZPaZPa1×10-21
eksapaskalShow sourceEPaEPaEPa1×10-18
petapaskalShow sourcePPaPPaPPa1×10-15
terapaskalShow sourceTPaTPaTPa1×10-12
gigapaskalShow sourceGPaGPaGPa1×10-9
megapaskalShow sourceMPaMPaMPa0.000001
kilopaskalShow sourcekPakPakPa0.001
hektopaskalShow sourcehPahPahPa0.01
dekapaskalShow sourcedaPadaPadaPa0.1
paskalShow sourcePaPaPa1
decypaskalShow sourcedPadPadPa10
centypaskalShow sourcecPacPacPa100
milipaskalShow sourcemPamPamPa1000
mikropaskalShow sourceμPa\mu PaµPa1000000
nanopaskalShow sourcenPanPanPa1000000000
pikopaskalShow sourcepPapPapPa1×1012
femtopaskalShow sourcefPafPafPa1×1015
attopaskalShow sourceaPaaPaaPa1×1018
zeptopaskalShow sourcezPazPazPa1×1021
joktopaskalShow sourceyPayPayPa1×1024

Wysokość słupa cieczy

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
centymetr słupa rtęci (0°C)Show sourcecmHgcm HgcmHg0.000750064
milimetr słupa rtęci (0°C)Show sourcemmHgmm HgmmHg0.007500638
cal słupa rtęci (32°F)Show sourceinHgin HginHg0.000295301
cal słupa rtęci (60°F)Show sourceinHgin HginHg0.000296134
centymetr słupa wody (4°C)Show sourcecmAqcm AqcmAq0.010197443
milimetr słupa wody (4°C)Show sourcemmAqmm AqmmAq0.101974429
cal słupa wody (4°C)Show sourceinAqin AqinAq0.004014742
stopa słupa wody (4°C)Show sourceftAqft AqftAq0.000334562
cal słupa wody (60°F)Show sourceinAqin AqinAq0.004018598
stopa słupa wody (60°F)Show sourceftAqft AqftAq0.000334883

Siła na powierzchnię

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
dyna na centymetr kwadratowyShow sourcedynecm2\frac{dyne}{cm^2}dyne/cm²10
newton na metr kwadratowyShow sourceNm2\frac{N}{m^2}N/m²1
newton na decymetr kwadratowyShow sourceNdm2\frac{N}{dm^2}N/dm²0.01
netwon na centymetr kwadratowyShow sourceNcm2\frac{N}{cm^2}N/cm²0.0001
newton na milimetr kwadratowyShow sourceNmm2\frac{N}{mm^2}N/mm²0.000001
kilogram-siła na metr kwadratowyShow sourcekgfm2\frac{kgf}{m^2}kgf/m²0.101971611
kilogram-siła na centrymetr kwadratowyShow sourcekgfm2\frac{kgf}{m^2}kgf/cm²0.000010197
kilogram-siła na milimetr kwadratowyShow sourcekgfmm2\frac{kgf}{mm^2}kgf/mm²1.019716109×10-7
gram-siła na centymetr kwadratowyShow sourcegfcm2\frac{gf}{cm^2}gf/cm²0.101971611

Inne

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
barShow sourcebarbarbar0.00001
milibarShow sourcembarmbarmbar0.001
mikrobarShow sourceμbar\mu barµbar10
psiShow sourcepsipsipsi0.000145038
ksiShow sourceksiksiksi1.450377377×10-7
TorrShow sourceTorrTorrTorr0.007500617
atmosfera standardowaShow sourceatmatmatm0.000009869
atmosfera technicznaShow sourceatatat0.000010197

Imperialne

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
tona-siła (krótka) na stopę kwadratowąShow sourcetfshortft2\frac{tf_{short}}{ft^2}tf(short)/ft²0.000010443
tona-siła (krótka) na cal kwadratowyShow sourcetfshortin2\frac{tf_{short}}{in^2}tf(short)/in²7.251886887×10-8
tona-siła (długa) na stopę kwadratowąShow sourcetflongft2\frac{tf_{long}}{ft^2}tf(long)/ft²0.000009324
tona-siła (długa) na cal kwadratowyShow sourcetflongin2\frac{tf_{long}}{in^2}tf(long)/in²6.474899006×10-8
kip-siła na cal kwadratowyShow sourcekipin2\frac{kip}{in^2}kip/in²1.450377377×10-7
funt-siła na stopę kwadratowąShow sourcelbfft2\frac{lbf}{ft^2}lbf/ft²0.020885434
poundal na stopę kwadratowąShow sourcepdlft2\frac{pdl}{ft^2}pdl/ft²0.067196898

Trochę informacji

 • Ciśnienie określa siłę jaka działa prostopadle do powierzchni. Matematycznie możemy zapisać to w następujący sposób:
  p=FnSp = \dfrac{F_n}{S}
  gdzie:
  • pp - ciśnienie,
  • FnF_n - składowa siły działającej prostopadle do powierzchni,
  • SS - pole powierzchni, na którą działa siła.
 • Ciśnienie jest wielkością skalarną.
 • Ciśnienie oznaczane jest najczęściej literą p lub P, od angielskiego słowa pressure (ciśnienie).
 • Ciśnienie panujące w naczyniu wypełnionym gazem to średnia siła działająca na ścianki tego naczynia. W takim sensie, ciśnienie jest więc wielkością statystyczną.
 • Podstawową jednostką ciśnienia w układzie SI jest paskal, który odpowiada ciśnieniu odpowiadającemu sile jednego newtona działającej na powierzchnię jednego metra kwadratowego:
  1Pa=1N1m21 Pa = \dfrac{1 N}{1 m^2}
 • Związek pomiędzy ciśnieniem, temperaturą, a objętością gazu doskonałego (tzn. takiego, gdzie cząstki nie odziaływowują między sobą) opisuje równanie Clapeyrona:
  pV=nRTpV = nRT
  gdzie:

Jak przeliczać?

 • Wpisz liczbę do okienka "wartość" - wpisuj tylko liczbę, bez żadnych dodatkowych oznaczeń, literek ani jednostek. Możesz użyć kropki (.) albo przecinka (,), żeby podać ułamek.
  Przykłady:
  • 1000000
  • 123,23
  • 999.99999
 • Jednostkę, która podajesz, znajdź w okienku "jednostka" i ją zaznacz. W niektórych naszych kalkulatorach, jednostek jest bardzo dużo - cóż, tyle wymyślili na świecie.
 • I już jest wynik - wyniki odczytasz z tabelki poniżej. Wypisane jest tam wiele różnych wyników, dla każdej znanej nam jednostki. Znajdź tą jednostkę która Cię interesuje.

Tagi i linki do tej strony

Jakie tagi ma ten kalkulator

Permalink

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.