Konwerter jednostek energii
Konwerter (przelicznik, zamiennnik) jednostek energii. Przelicza dżule, kalorie oraz jednostki fizyczne, brytyjskie, amerykańskie i związane z czasem (kilowatogodziny itp.).

Dane do obliczeń - wartość i jednostka, które potrzebujesz przeliczyć#

Wartość
Jednostka
Dokładność po przecinku

#

często używane#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
dżulShow sourceJJJ1Podstawowa jednostka energii w układzie SI. Jeden dżul odpowiada pracy wykonanej przez siłę o wartości jednego niutona (1 N) przy przesunięciu punktu przyłożenia siły o jeden metr (1 m) w kierunku równoległym do kierunku działania siły.1 J=1 N1 m1\ J = 1\ N \cdot 1\ m
kaloria międzynarodowa (1956)Show sourcecalcalcal0.238845897Jednostka ciepła ustandaryzowana na Piątej Międzynarodowej Konferencji nt. Właściwości Wody i Pary Wodnej (ang. IAPWS), która odbyła się w 1956. roku w Londynie. Podjęto wówczas próbę uporządkowania różnorodnych definicji kalorii wprowadzając tzw. kalorię międzynarodową odpowiadającą dokładnie 4.1868 dżulom. Zobacz na inne definicje kalorii aby dowiedziec się więcej.1 calIT4.1868 J1\ cal_{IT} \equiv 4.1868\ J
kilokaloriaShow sourcekcalkcalkcal0.000238846Odpowiednik tysiąca kalorii międzynarodowych (1000 calIT). Czasami nazywana również dużą kalorią. Zobacz jednostkę kaloria międzynarodowa aby dowiedzieć się więcej.1 kcal=1000 calIT1\ kcal = 1000\ cal_{IT}
kilowatogodzinaShow sourcekW×hkW \times hkW·h2.777777778×10-7Jednostka stosowana do pomiaru zużycia energii elektrycznej. Jedna kilowatogodzina (1 kW·h) odpowiada ilości energii elektrycznej pobranej (lub w przybliżeniu oddanej w postaci ciepła) przez urządzenie o mocy jednego kilowata (1 kW) w ciągu jednej godziny (60 min).1 kWh=1000 W60 min=1000 Js3600 s=3.6 MJ1\ kW \cdot h = 1000\ W \cdot 60\ min = 1000\ \frac{J}{\cancel{s}} \cdot 3600\ \cancel{s} = 3.6\ MJ

SI#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
jottadżulShow sourceYJYJYJ1×10-24Jednostka pochodna energii w układzie SI. Jeden jottadżul to tyle co kwadrylion dżuli: 1 YJ=1024 J1\ YJ= 10^{24}\ J
zetadżulShow sourceZJZJZJ1×10-21Jednostka pochodna energii w układzie SI. Jeden zetadżul to tyle co tryliard dżuli: 1 ZJ=1021 J1\ ZJ= 10^{21}\ J
eksadżulShow sourceEJEJEJ1×10-18Jednostka pochodna energii w układzie SI. Jeden eksadżul to tyle co trylion dżuli: 1 EJ=1018 J1\ EJ= 10^{18}\ J
petadżulShow sourcePJPJPJ1×10-15Jednostka pochodna energii w układzie SI. Jeden petadżul to tyle co biliard dżuli: 1 PJ=1015 J1\ PJ= 10^{15}\ J
teradżulShow sourceTJTJTJ1×10-12Jednostka pochodna energii w układzie SI. Jeden teradżul to tyle co bilion dżuli: 1 TJ=1012 J1\ TJ= 10^{12}\ J
gigadżulShow sourceGJGJGJ1×10-9Jednostka pochodna energii w układzie SI. Jeden gigadżul to tyle co miliard dżuli: 1 GJ=109 J1\ GJ= 10^{9}\ J
megadżulShow sourceMJMJMJ0.000001Jednostka pochodna energii w układzie SI. Jeden megadżul to tyle co milion dżuli: 1 MJ=1000000 J=106 J1\ MJ=1000000\ J= 10^{6}\ J
kilodżulShow sourcekJkJkJ0.001Jednostka pochodna energii w układzie SI. Jeden kilodżul to tyle co tysiąc dżuli: 1 kJ=1000 J=103 J1\ kJ=1000\ J= 10^{3}\ J
hektodżulShow sourcehJhJhJ0.01Jednostka pochodna energii w układzie SI. Jeden hektodżul to tyle co sto dżuli: 1 hJ=100 J=102 J1\ hJ=100\ J= 10^{2}\ J
dżulShow sourceJJJ1Podstawowa jednostka energii w układzie SI. Jeden dżul odpowiada pracy wykonanej przez siłę o wartości jednego niutona (1 N) przy przesunięciu punktu przyłożenia siły o jeden metr (1 m) w kierunku równoległym do kierunku działania siły.1 J=1 N1 m1\ J = 1\ N \cdot 1\ m
decydżulShow sourcedJdJdJ10Jednostka pochodna energii w układzie SI. Jeden decydżul to tyle co jedna dziesiąta dżula: 1 dJ=0.1 J=101 J1\ dJ=0.1\ J= 10^{-1}\ J
centydżulShow sourcecJcJcJ100Jednostka pochodna energii w układzie SI. Jeden centydżul to tyle co jedna setna dżula: 1 cJ=0.01 J=102 J1\ cJ=0.01\ J= 10^{-2}\ J
milidżulShow sourcemJmJmJ1000Jednostka pochodna energii w układzie SI. Jeden milidżul to tyle co jedna tysięczna dżula: 1 mJ=0.001 J=103 J1\ mJ=0.001\ J= 10^{-3}\ J
mikrodżulShow sourceμJ\mu JµJ1000000Jednostka pochodna energii w układzie SI. Jeden mikrodżul to tyle co jedna milionowa dżula: 1 μJ=0.000001 J=106 J1\ \mu J=0.000001\ J= 10^{-6}\ J
nanodżulShow sourcenJnJnJ1000000000Jednostka pochodna energii w układzie SI. Jeden nanodżul to tyle co jedna miliardowa dżula: 1 nJ=109 J1\ nJ= 10^{-9}\ J
pikodżulShow sourcepJpJpJ1×1012Jednostka pochodna energii w układzie SI. Jeden pikodżul to tyle co jedna bilionowa dżula: 1 pJ=1012 J1\ pJ= 10^{-12}\ J
femtodżulShow sourcefJfJfJ1×1015Jednostka pochodna energii w układzie SI. Jeden femtodżul to tyle co jedna biliardowa dżula: 1 fJ=1015 J1\ fJ= 10^{-15}\ J
attodżulShow sourceaJaJaJ1×1018Jednostka pochodna energii w układzie SI. Jeden attodżul to tyle co jedna trylionowa dżula: 1 aJ=1018 J1\ aJ= 10^{-18}\ J
zeptodżulShow sourcezJzJzJ1×1021Jednostka pochodna energii w układzie SI. Jeden zeptodżul to tyle co jedna tryliardowa dżula: 1 zJ=1021 J1\ zJ= 10^{-21}\ J
joktodżulShow sourceyJyJyJ1×1024Jednostka pochodna energii w układzie SI. Jeden joktodżul to tyle co jedna kwadrylionowa dżula: 1 yJ=1024 J1\ yJ= 10^{-24}\ J

Brytyjskie Jednostki Cieplne (BTU)#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
brytyjska jednostka cieplna (termochemiczna)Show sourceBTUthBTU_{th}BTUth0.000948452Próba uporządkowania rozbieżnych definicji jednostek ciepła. Jedna termodynamiczna brytyjska jednostka cieplna (1 BTUTH) odpowiada dokładnie 1.05587 kilodżula. Zobacz na pozostałe definicje BTU aby dowiedzieć się więcej.1 BTUTH1.05587 kJ1\ BTU_{TH} \equiv 1.05587\ kJ
brytyjska jednostka cieplna (ISO)Show sourceBTUISOBTU_{ISO}BTUISO0.000948317Przestarzała jednostka ciepła zdefiniowana przez standard ISO 31-4. Jednostka powstała przez zaokrąglenie brytyjskiej jednostki cieplnej IT. Zobacz jednostkę BTUIT aby dowiedzieć się więcej.1 BTUISO1.05506 kJ1\ BTU_{ISO} \equiv 1.05506\ kJ
brytyjska jednostka cieplna (63 °F)Show sourceBTU63FBTU_{63^\circ F}BTU63 °F0.000948227Jednostka ciepła stosowana w krajach anglosaskich. Jedna brytyjska jednostka cieplna zdefiniowana dla temperatury sześćdziesięciu trzech stopni fahrenheita (63°F) odpowiada ilości ciepła potrzebnego do podgrzania jednego funta wody (1 lb) od temperatury sześćdziesięciu trzech (63°F) do sześciesięciu czterech (64°F) stopni fahrenheita pod ciśnieniem jednej atmosfery (1 atm).1 BTUTH=ΔQ6364F1.0546 kJ1\ BTU_{TH} = \Delta Q_{63 \rightarrow 64^{\circ}F} \approx 1.0546\ kJ
brytyjska jednostka cieplna (60 °F)Show sourceBTU60FBTU_{60^\circ F}BTU60 °F0.000948155Jednostka ciepła stosowana w Kanadzie. Jedna brytyjska jednostka cieplna zdefiniowana dla temperatury sześćdziesięciu stopni fahrenheita (60°F) odpowiada ilości ciepła potrzebnego do podgrzania jednego funta wody (1 lb) od temperatury sześćdziesięciu (60°F) do sześciesięciu jeden (61°F) stopni fahrenheita pod ciśnieniem jednej atmosfery.1 BTUTH=ΔQ6061F1054.68 kJ1\ BTU_{TH} = \Delta Q_{60 \rightarrow 61^{\circ}F} \approx 1054.68\ kJ
brytyjska jednostka cieplna (59 °F)Show sourceBTU59FBTU_{59^\circ F}BTU59 °F0.000948043Jednostka ciepła stosowana w Stanach Zjednoczonych do wyceny zużycia gazu ziemnego. Jedna brytyjska jednostka cieplna zdefiniowana dla temperatury pięćdziesięciu dziewięciu stopni fahrenheita (59°F) odpowiada ilości ciepła potrzebnego do podgrzania jednego funta wody (1 lb) od temperatury pięćdziesięciu dziewięciu (59°F) do sześciesięciu (60°F) stopni fahrenheita pod ciśnieniem jednej atmosfery.1 BTUTH=ΔQ5960F1054.80 kJ1\ BTU_{TH} = \Delta Q_{59 \rightarrow 60^{\circ}F} \approx 1054.80\ kJ
brytyjska jednostka cieplna międzynarodowa (1956)Show sourceBTUITBTU_{IT}BTUIT0.000947817Jednostka ciepła ustandaryzowana na Piątej Międzynarodowej Konferencji nt. Właściwości Wody i Pary Wodnej (ang. IAPWS), która odbyła się w 1956. roku w Londynie. Podjęto wówczas próbę uporządkowania różnorodnych definicji jednostek ciepła wprowadzając tzw. międzynarodową brytyjską jednostkę cieplną równą dokładnie 1.05505585262 kilodżula. Zobacz na inne definicje jednostki BTU aby dowiedziec się więcej.1 BTUIT1.05505585262 kJ1\ BTU_{IT} \equiv 1.05505585262\ kJ
brytyjska jednostka cieplna (średnia)Show sourceBTUmeanBTU_{mean}BTUmean0.000947086Przestarzała jednostka ciepła. Jedna uśredniona brytyjska jednostka cieplna odpowiada średniej ilości ciepła potrzebnego do podgrzania jednego funta wody (1 lb) o jeden stopień fahrenheita. Zdefiniowana jest jako 1/180 ciepła potrzebnego do doprowadzenia wody od temperatury topnienia (32°F) do wrzenia (212°F).1 BTUsˊr.=1180ΔQ32212F1.05587 kJ1\ BTU_{\text{śr.}} = \frac{1}{180} \Delta Q_{32 \rightarrow 212^{\circ}F} \approx 1.05587\ kJ
brytyjska jednostka cieplna (39 °F)Show sourceBTU39FBTU_{39^\circ F}BTU390.00094369Jednostka ciepła stosowana w krajach anglosaskich. Jedna brytyjska jednostka cieplna zdefiniowana dla temperatury trzydziestu dziewięciu stopni fahrenheita (39°F) odpowiada ilości ciepła potrzebnego do podgrzania jednego funta wody (1 lb) od temperatury trzydziestu dziewięciu (39°F) do czterdziestu (40°F) stopni fahrenheita pod ciśnieniem jednej atmosfery.1 BTUTH=ΔQ3940F1.05967 kJ1\ BTU_{TH} = \Delta Q_{39 \rightarrow 40^{\circ}F} \approx 1.05967\ kJ
jednostka ciepła CelsjuszaShow sourceCHUITCHU_{IT}CHUIT0.000526565Przestarzała jednostka ciepła stosowana w krajach anglosaskich. Jedna jednostka cieplna celsjusza (1 chu) odpowiada ilości ciepła jakie nalezy dostarczyć aby podgrzać jeden funt wody (1 lb) pod ciśnieniem jednej atmosfery (1 atm) o jeden stopień celsjusza (1°C).1 chu1.89918 kJ1\ chu \approx 1.89918\ kJ
quadShow source--9.478171203×10-19Jednostka energii stosowana w Stanach Zjednoczonych do opisu światowego przemysłu energytecznego. Jeden quad odpowiada bilardowi brytyjskich jednostek cieplnych (1015 BTU). Zobacz jednostkę BTU aby dowiedzieć się więcej.1 quad=1015 BTUIT1\ \text{quad} = 10^{15}\ BTU_{IT}
therm (US)Show source--9.48043428×10-9Jednostka energii stosowana w Stanach Zjednoczonych w przemyśle gazowniczym. Jeden therm amerykański (1 therm US) jest zdefiniowane jako sto tysięcy brytyjskich jednostek cieplnych dla temperatury pięćdziesięciu dziewięciu stopni fahrenheita (100,000 BTU59°F), co w przybliżeniu odpowiada energii uzyskanej ze spalenia stu stóp sześciennych gazu ziemnego. (100 cu ft). Zobacz jednostkę BTU aby dowiedzieć się więcej.1 therm (US)=100 000 BTU59°F1\ \text{therm (US)} = 100\ 000\ BTU_{\text{59°F}}
therm inżynierski (EC)Show source--9.478171203×10-9Odmiana jednostki therm do zastosowań inżynierskich. Jeden term inżynierski (1 therm EC) odpowiada stu tysiącom brytyjskich jednostek cieplnych IT (100,000 BTUIT). Zobacz jednostki therm (US) oraz BTU aby dowiedzieć się więcej.1 therm (EC)=100 000 BTUIT1\ \text{therm (EC)} = 100\ 000\ BTU_{IT}

Kalorie#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
kaloria (20 °C)Show sourcecal20Ccal_{20^\circ C}cal20 °C0.239125756Odpowiednik ciepła potrzebnego do pogrzania jednego grama (1 g) wody o temperaturze dwudziestu stopni celsjusza (20°C) pod ciśnieniem jednej atmosfery (1 atm) o jeden stopień (1°C).1 cal20C=ΔQ2021C4.182 J1\ cal_{20^{\circ}C} = \Delta Q_{20 \rightarrow 21^{\circ}C} \approx 4.182\ J
kaloria (termochemiczna)Show sourcecalthcal_{th}calth0.239005736Próba uporządkowania rozbieżnych definicji kalorii. Jedna kaloria termodynamiczna odpowiada dokładnie 4.184 dżulom. Zobacz na pozostałe definicje kalorii aby dowiedzieć się więcej.1 calTH4.184 J1\ cal_{TH} \equiv 4.184\ J
kaloria (15 °C)Show sourcecal15Ccal_{15^\circ C}cal15 °C0.238920081Odpowiednik ciepła potrzebnego do pogrzania jednego grama (1 g) wody o temperaturze piętnastu stopni celsjusza (15°C) pod ciśnieniem jednej atmosfery (1 atm) o jeden stopień (1°C).1 cal15C=ΔQ1516C4.1855 J1\ cal_{15^{\circ}C} = \Delta Q_{15 \rightarrow 16^{\circ}C} \approx 4.1855\ J
kaloria międzynarodowa (1956)Show sourcecalITcal_{IT}calIT0.238845897Jednostka ciepła ustandaryzowana na Piątej Międzynarodowej Konferencji nt. Właściwości Wody i Pary Wodnej (ang. IAPWS), która odbyła się w 1956. roku w Londynie. Podjęto wówczas próbę uporządkowania różnorodnych definicji kalorii wprowadzając tzw. kalorię międzynarodową odpowiadającą dokładnie 4.1868 dżulom. Zobacz na inne definicje kalorii aby dowiedziec się więcej.1 calIT4.1868 J1\ cal_{IT} \equiv 4.1868\ J
kaloria (średnia)Show sourcecalmeancal_{mean}calmean0.238662345Średnia energia potrzebna do podgrzania jednego grama (1 g) wody pod ciśnieniem jednej atmosfery (1 atm) o jeden stopień celsjusza (1°C). Zdefniniowana jako jedna setna (1/100) ciepła potrzebnego do doprowadzenia wody od temperatury topnienia (0°C) do wrzenia (100°C).1 calsˊr.=1100 ΔQ0100C4.190 J1\ cal_{śr.} = \frac{1}{100}\ \Delta Q_{0 \rightarrow 100^{\circ}C} \approx 4.190\ J
kaloria (3.98 °C)Show sourcecal3.98Ccal_{3.98^\circ C}cal3.98 °C0.237840409Odpowiednik ciepła potrzebnego do pogrzania jednego grama (1 g) wody o temperaturze 3.98 stopni celsjusza (3.98°C) pod ciśnieniem jednej atmosfery (1 atm) o jeden stopień (1°C).1 cal3.98C=ΔQ3.984.98C4.2045 J1\ cal_{3.98^{\circ}C} = \Delta Q_{3.98 \rightarrow 4.98^{\circ}C} \approx 4.2045\ J
kilokaloriaShow sourcekcalkcalkcal0.000238846Odpowiednik tysiąca kalorii międzynarodowych (1000 calIT). Czasami nazywana również dużą kalorią. Zobacz jednostkę kaloria międzynarodowa aby dowiedzieć się więcej.1 kcal=1000 calIT1\ kcal = 1000\ cal_{IT}
duża kaloriaShow sourceCalCalCal0.000238846Alternatywne określenie dla kilokalorii (1 kcal). Zobacz jednostkę kilokaloria aby dowiedzieć się więcej.1 Cal=1 kcal=1000 calIT1\ Cal = 1\ kcal = 1000\ cal_{IT}
termiaShow sourceththth2.388458966×10-7Odpowiednik tysiąca kilokalorii (1000 kcal) lub miliona kalorii międzynarodowych (1,000,000 calIT). Zobacz jednostki kaloria lub kilokaloria aby dowiedzieć się więcej.1 th=1000 kcal=1 000 000 calIT1\ th = 1000\ kcal = 1\ 000\ 000\ cal_{IT}

Związane z przesunięciem (UK/US)#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
stopo-poundalShow sourceft pdl\text{ft pdl}ft pdl23.730360404Przestarzała jednostka energii stosowana w krajach anglosaskich. Odpowiednik pracy wykonanej przez siłę o wartości jednego poundala (1 pdl) przy przesunięciu punktu przyłożenia siły o jedną stopę (1 ft) w kierunku równoległym do kierunku działania siły.1 ft pdl=1 ft1 pdl==0.3048 m0.138254954 N==0.0421401099792 mN==0.0421401099792 J\begin{aligned}1\ ft\ pdl &= 1\ ft \cdot 1\ pdl =\\&= 0.3048\ m \cdot 0.138254954\ N =\\&= 0.0421401099792\ m \cdot N =\\&= 0.0421401099792\ J\end{aligned}
stopofunt-siłaShow sourceft lbf\text{ft lbf}ft lbf0.737562149Przestarzała jednostka energii stosowana w krajach anglosaskich. Odpowiednik pracy wykonanej przez siłę o wartości jednego funta (1 lbf) przy przesunięciu punktu przyłożenia siły o jedną stopę (1 ft) w kierunku równoległym do kierunku działania siły.1 ft lbf=1 ft1 lbf==0.3048 m4.448221615 N==1.355817948252 mN==1.355817948252 J\begin{aligned}1\ ft\ lbf &= 1\ ft \cdot 1\ lbf =\\&= 0.3048\ m \cdot 4.448221615\ N =\\&= 1.355817948252\ m \cdot N =\\&= 1.355817948252\ J\end{aligned}
calofunt-siłaShow sourcein lbf\text{in lbf}in lbf8.850745791Przestarzała jednostka energii stosowana w krajach anglosaskich. Odpowiednik pracy wykonanej przez siłę o wartości jednego funta (1 lbf) przy przesunięciu punktu przyłożenia siły o jeden cal (1 in) w kierunku równoległym do kierunku działania siły.1 in lbf=1 in1 lbf==0.0254 m0.112984829021 N==0.112984829021 mN==1.355817948252 J\begin{aligned}1\ in\ lbf &= 1\ in \cdot 1\ lbf =\\&= 0.0254\ m \cdot 0.112984829021\ N =\\&= 0.112984829021\ m \cdot N =\\&= 1.355817948252\ J\end{aligned}

Związane z ciśnieniem (UK/US)#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
standardowa stopa sześciennaShow sourceft3×atmft^3 \times atmcu ft atm; scf0.000348529Jednostka energi stosowana w krajach anglosaskich. Odpowiednik pracy jaką należy wykonać aby sprężyć gaz o objętości jednej stopy sześciennej (1 cu ft) przy ciśnieniu jednej atmosfery (1 atm).1 cu ft atm=1 ft3101325 Pa==0.028316847 m3101325Nm2==2869.204522275 mN==2.869204522275 kJ\begin{aligned}1\ cu\ ft\ atm &= 1\ ft^3 \cdot 101325\ Pa =\\&= 0.028316847\ m^{\cancel{3}} \cdot 101325 \frac{N}{\cancel{m^2}} =\\&= 2869.204522275\ m \cdot N =\\&= 2.869204522275\ kJ\end{aligned}
standardowy jard sześciennyShow sourceyd3×atmyd^3 \times atmcu yd atm; scy0.000012908Jednostka energi stosowana w krajach anglosaskich. Odpowiednik pracy jaką należy wykonać aby sprężyć gaz o objętości jednego jarda sześciennego (1 cu ft) przy ciśnieniu jednej atmosfery (1 atm).1 cu yd atm=1 ft3101325 Pa==0.764554858 m3101325Nm2==78233.07584485 mN==78.23307584485 kJ\begin{aligned}1\ cu\ yd\ atm &= 1\ ft^3 \cdot 101325\ Pa =\\&= 0.764554858\ m^{\cancel{3}} \cdot 101325 \frac{N}{\cancel{m^2}} =\\&= 78233.07584485\ m \cdot N =\\&= 78.23307584485\ kJ\end{aligned}
galon-atmosfera (US)Show sourceUS gal atm\text{US gal atm}US gal atm0.002607175Jednostka energi stosowana w krajach anglosaskich. Odpowiednik pracy jaką należy wykonać aby sprężyć gaz o objętości jednego galona amerykańskiego (1 gal US) przy ciśnieniu jednej atmosfery (1 atm).1 gal(US) atm=0.003785412 m3101325 Pa==383.5568709 mN=383.5568709 J\begin{aligned}1\ gal(US)\ atm &= 0.003785412\ m^3 \cdot 101325\ Pa =\\&= 383.5568709\ m \cdot N = 383.5568709\ J\end{aligned}
galon-atmosfera (UK)Show sourceimp gal atm\text{imp gal atm}imp gal atm0.002170928Jednostka energi stosowana w krajach anglosaskich. Odpowiednik pracy jaką należy wykonać aby sprężyć gaz o objętości jednego galona brytyjskiego (1 gal UK) przy ciśnieniu jednej atmosfery (1 atm).1 gal(UK) atm=0.00454609 m3101325 Pa==460.63256925 mN=460.63256925 J\begin{aligned}1\ gal(UK)\ atm &= 0.00454609\ m^3 \cdot 101325\ Pa =\\&= 460.63256925\ m \cdot N = 460.63256925\ J\end{aligned}

Związane z ciśnieniem (metryczne)#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
centymetr sześcienny razy atmosferaShow sourcecc atm; scc\text{cc atm; scc}cc atm; scc9.869232667Odpowiednik pracy jaką należy wykonać aby sprężyć gaz o objętości jednego centymetra sześciennego (1 cm³) przy ciśnieniu jednej atmosfery (1 atm).1 cc atm=1 cm3101325 Pa==106 m3101325Nm2==0.101325 mN==0.101325 J\begin{aligned}1\ cc\ atm &= 1\ cm^3 \cdot 101325\ Pa =\\&= 10^{-6}\ m^{\cancel{3}} \cdot 101325 \frac{N}{\cancel{m^2}} =\\&= 0.101325\ m \cdot N =\\&= 0.101325\ J\end{aligned}
litr razy atmosferaShow sourcel atm\text{l atm}l atm0.009869233Odpowiednik pracy jaką należy wykonać aby sprężyć gaz o objętości jednego litra (1 l) przy ciśnieniu jednej atmosfery (1 atm).1 l atm=1 dm3101325 Pa==0.001 m3101325Nm2==101.325 mN==101.325 J\begin{aligned}1\ l\ atm &= 1\ dm^3 \cdot 101325\ Pa =\\&= 0.001\ m^{\cancel{3}} \cdot 101325 \frac{N}{\cancel{m^2}} =\\&= 101.325\ m \cdot N =\\&= 101.325\ J\end{aligned}

Typowo fizyczne#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
atomowa jednostka energiiShow sourceauauau2.293712757×1017Jednostka energii często stosowana w obliczeniach kwantowo-mechanicznych. Jedna atomowa jednostka energii odpowiada podwojonej energii elektronu w atomie wodoru w stanie podstawowym. Inna nazwa tej jednostki to hartree (1 Eh) lub energia hartree'go.1 au=1 Eh=e24πϵ0a0=4.359 743 81(34)1018 J1\ au = 1\ E_h = \frac{e^2}{4 \pi \epsilon_0 a_0} = 4.359\ 743\ 81(34) \cdot 10^{-18}\ JGdzie:
hartreeShow sourceEhE_hEh2.293712757×1017Inna nazwa dla jednostki atomowej energii. Zobacz atomową jednostkę energii aby dowiedzieć się więcej.1 Eh=2 Ry1\ E_h = 2\ Ry
elektronowoltShow sourceeVeVeV6.241509125×1018Jednostka energii stosowana w różnych dziedzinach fizyki i chemii. Jeden elektronowolt (1 eV) odpowiada energii jaką uzyskuje lub traci elektron, który przemieścił się w polu elektrycznym o różnicy potencjałów jeden wolt (1 V). Aby obliczyć wartość jednego elektronowolta w dżulach można przemnożyć przez siebie ładunek elementarny (ładunek jednego elektronu) oraz jednostkę napięcia elektrycznego jeden wolt. 1 eV=e1 V==1.6021766208(98)1019C1 WA==1.6021766208(98)1019 AsJsA==1.6021766208(98)1019 J\begin{aligned}1\ eV &= e \cdot 1\ V =\\&= 1.6021766208(98) \cdot 10^{-19}C \cdot 1\ \frac{W}{A} =\\&= 1.6021766208(98) \cdot 10^{-19}\ \cancel{A \cdot s} \cdot \frac{J}{\cancel{s \cdot A}} =\\&= 1.6021766208(98) \cdot 10^{-19}\ J\end{aligned}
kilodżul na molShow sourcekJmol\frac{kJ}{mol}kJ/mol6.02214076×1020Jednostka energii w przeliczeniu na jednostkę liczności materii. Szeroko stosowana w termodynamice do określania energii reakcji chemicznych lub przemian fazowych np. entalpii parowania.1 kJmol=1NA kJ=1000 J6.022140761023=1.660539067173851021 J1\ \frac{kJ}{mol}= \frac{1}{N_A}\ kJ = \frac{1000\ J}{6.02214076 \cdot 10^{23}} = 1.66053906717385 \cdot 10^{-21}\ JGdzie:
 • NAN_A - liczba Avogadra określająca liczbę cząstek (atomów, cząsteczek chemicznych, jonów itd.) w jednym molu substancji.
ergShow sourceergergerg10000000Historyczna jednostka energii w układzie centymetr-gram-sekunda (CGS). Jeden erg odpowiada pracy wykonanej przez siłę o wartości jednej dyny (1 dyn) przy przesunięciu punktu przyłożenia siły o jeden centymetr (1 cm) w kierunku równoległym do kierunku działania siły.1 erg=1 dyn1 cm=103 kg104 ms2=107 J1\ erg = 1\ dyn \cdot 1\ cm = \frac{10^{-3}\ kg \cdot 10^{-4}\ m}{s^2} = 10^{-7}\ J
rydbergShow sourceRyRyRy4.587425513×1017Jednostka energii stosowana w fizyce atomowej. Jeden rydberg (1 Ry) odpowiada energii jonizacji atomu wodoru w stanie podstawowym.1 Ry=12 Eh=e28πϵ0a0=2.179 871 905(17)1018 J1\ Ry = \frac{1}{2}\ E_h = \frac{e^2}{8 \pi \epsilon_0 a_0} = 2.179\ 871\ 905(17) \cdot 10^{-18}\ JGdzie:

związane z czasem#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
koń mechaniczny w godzinieShow sourcehp×hhp \times hhp·h3.72506136×10-7Ilość pracy wykonanej w ciągu jednej godziny (60 min) przez silnik o mocy jednego konia mechanicznego (1 hp).1 hp(I)h=745.69987158227022 W60 min==745.69987158227022 Js3600 s==2.68451953769617 MJ\begin{aligned}1\ hp(I) \cdot h &= 745.69987158227022\ W \cdot 60\ min =\\&= 745.69987158227022\ \frac{J}{\cancel{s}} \cdot 3600\ \cancel{s} =\\&= 2.68451953769617\ MJ\end{aligned}
wato-sekundaShow sourceW×sW \times sW·s1Odpowiednik jednego dżula (1 J). Jedna watosekunda (1 W·s) odpowiada ilości energii elektrycznej pobranej (lub w przybliżeniu oddanej w postaci ciepła) przez urządzenie o mocy jednego wata (1 W) w ciągu jednej sekundy (1 s). Zobacz jednostkę dżul aby dowiedzieć się więcej.1 Ws=1 Jss=1 J1\ W \cdot s = 1\ \frac{J}{\cancel{s}} \cdot \cancel{s} = 1\ J
kilowato-sekundaShow sourcekW×skW \times skW·s0.001Odpowiednik jednego kilodżula (1 kJ) lub tysiąca dżuli (1000 J). Jedna kilowatosekunda (1 kW·s) odpowiada ilości energii elektrycznej pobranej (lub w przybliżeniu oddanej w postaci ciepła) przez urządzenie o mocy jednego kilowata (1 kW) w ciągu jednej sekundy (1 s). Zobacz jednostkę dżul aby dowiedzieć się więcej.1 kWs=1 1000 Jss=1000 J=1 kJ1\ kW \cdot s = 1\ \frac{1000\ J}{\cancel{s}} \cdot \cancel{s} = 1000\ J = 1\ kJ
wato-godzinaShow sourceW×hW \times hW·h0.000277778Jednostka stosowana do pomiaru zużycia energii elektrycznej. Jedna watogodzina (1 W·h) odpowiada ilości energii elektrycznej pobranej (lub w przybliżeniu oddanej w postaci ciepła) przez urządzenie o mocy jednego wata (1 W) w ciągu jednej godziny (60 min).1 Wh=1 W60 min=1 Js3600 s=3.6 kJ1\ W \cdot h = 1\ W \cdot 60\ min = 1\ \frac{J}{\cancel{s}} \cdot 3600\ \cancel{s} = 3.6\ kJ
kilowato-godzinaShow sourcekW×hkW \times hkW·h2.777777778×10-7Jednostka stosowana do pomiaru zużycia energii elektrycznej. Jedna kilowatogodzina (1 kW·h) odpowiada ilości energii elektrycznej pobranej (lub w przybliżeniu oddanej w postaci ciepła) przez urządzenie o mocy jednego kilowata (1 kW) w ciągu jednej godziny (60 min).1 kWh=1000 W60 min=1000 Js3600 s=3.6 MJ1\ kW \cdot h = 1000\ W \cdot 60\ min = 1000\ \frac{J}{\cancel{s}} \cdot 3600\ \cancel{s} = 3.6\ MJ

energia substancji#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
baryłek ropy naftowejShow sourceBOEBOEBOE1.633986928×10-10Jednostka energii stosowana w przemyśle energetycznym. Spalenie jednej baryłki (42 galony amerykańskie) ropy naftowej (1 BOE) odpowiada uwolnieniu ok. sześciu milionów brytyjskich jednostek cieplnych (5,800,000 BTU). Zobacz jednostkę BTU aby dowiedzieć się więcej.1 BOE=5.8106 BTU59F=6.1178632 GJ1\ BOE = 5.8 \cdot 10^6\ BTU_{59^{\circ}F} = 6.1178632\ GJ
ton trotyluShow sourcetTNTtTNTtTNT2.390057361×10-10Jednostka energii stosowana do określania siły wybuchu np. broni jądrowej. Wybuch jednej tony trotylu (1 tTNT) odpowiada uwolnieniu ok. czterech gigadżuli energii (4 GJ). Zobacz jednostkę dżul aby dowiedzieć się więcej.1 tTNT=4.184 GJ1\ tTNT = 4.184\ GJ
ton węglaShow sourceTCETCETCE3.412084238×10-11Jednostka energii stosowana w przemyśle energetycznym. Spalenie jednej tony węgla (1 TCE) odpowiada uwolnieniu ok. dwudziestu dziewięciu gigadżuli energii (29 GJ). Zobacz jednostkę dżul aby dowiedzieć się więcej.1 TCE=29.3076 GJ1\ TCE = 29.3076\ GJ
ton ropy naftowejShow sourceTOETOETOE2.388458966×10-11Jednostka energii stosowana w przemyśle energetycznym. Spalenie jednej tony ropy naftowej (1 TOE) odpowiada uwolnieniu energii ok. czterdziestu dwóch gigadżuli energii (42 GJ). Zobacz jednostkę dżul aby dowiedzieć się więcej.1 TOE=41.868 GJ1\ TOE = 41.868\ GJ
stopa sześcienna gazu ziemnegoShow source--9.478171203×10-7Odpowiednik energii cieplnej uzyskanej w wyniku spalenia jednej stopy sześciennej (1 cu ft) gazu ziemnego.1 ft3 gazu ziemnego1000 BTU59F1\ ft^3\ \text{gazu ziemnego} \approx 1000\ BTU_{59^{\circ}F}

Trochę informacji#

 • Energia to skalarna wielkość fizyczna wyrażająca zdolność do wykonania pracy.
 • Energia jest wielkością addytywną. Oznacza to, że energia całkowita układu złożonego z N ciał, to suma energii każdego z ciał.
 • Energia kinetyczna to praca jaką należy wykonać aby nadać ciału o masie m prędkość V. Wynosi ona:
  Ekin.=m×V22E_{kin.} = \dfrac{m \times V^2}{2}
  gdzie:
  • Ekin.E_{kin.} to energia kinetyczna,
  • mm to masa,
  • VV to wartość wektora prędkości.
 • Energia potencjalna w punkcie x0\vec{x_0} to praca jaką należy wykonać aby umieścić ciało w tym punkcie (przenosząc je z nieskończoności).
  • Spotyka się różne oznaczenia energii potencjalnej w zależności od dziedziny nauki. Najczęściej spotykane to U,V lub poprostu Epot..
  • Energia potencjalna może przyjmować wartości ujemne. Oznacza to, że nie tylko nie trzeba wykonywać pracy, aby umieścić ciała w aktualnych położeniach, ale wręcz trzebaby wykonać pracę, aby ten układ zaburzyć. W takim przypadku mówimy, że układ jest w stanie związanym. Dobrym przykładem są tutaj cząsteczki chemiczne, które są układami związanymi, ponieważ aby zerwać wiązanie chemiczne, należy wykonać pewną pracę.
  • Funkcja U=f(x)U=f(\vec{x}), tj. taka, która każdemu punktowi przestrzeni x\vec{x} przypisuje wartość energii potencjalnej w tymże punkcie, nazywa się żargonowo powierzchnią energii potencjalnej. Czasami, dla podkreślenia, że w danym przypadku mamy do czynienia z większą liczbą wymiarów niż 3 używa się określenia hiperpowierzchnia. Koncepcja (hiper)powierzchni energii potencjalnej jest szczególnie często wykorzystywana np. w takich dziedzinach jak chemia kwantowa lub fizyka jądra atomowego.
 • Energia może występować w rożnych formach np. w postaci energii cieplnej lub elektrycznej.
 • Podstawową jednostką energii w układzie SI jest 1J (jeden dżul), czyli taka sama jak jednostka pracy. Jednak z praktycznych przyczyn w różnych dziedzinach nauki spotyka się inne jednostki np:
  • w fizyce wielkich energii powszechnie stosowane są elektronowolty (eV),
  • w chemii kwantowej jednostki atomowe (au),
  • w dietetyce kalorie,
  • w przemyśle motoryzacyjnym konie mechaniczne.
 • Średnia energia kinetyczna cząstki podzielona przez liczbę stopni swobody to temperatura układu. Taką koncepcje zawdzieczamy rozwojowi termodynamiki (fizyki) statystycznej, która pozwoliła na powiązanie stanu mikro (pojedynczych cząstek) z wielkościami makroskopowymi (takimi jak temperatura, ciśnienie). Wcześniej pojęcia mikro i makroskopowe stanowiły niezależne od siebie aparaty dwóch różnych dziedzin nauki. Warto zwrócić uwagę, iż pojęcie temperatury ma sens jedynie statystyczny. Oznacza to, że nie ma sensu np. temperatura pojedynczej cząstki.
 • Jednym z fundamentalnych praw przyrody jest dążenie układu do minimalizacji swojej energii. Nie są znane przyczyny tego faktu, jednak olbrzymia ilość teorii fizycznych opiera się na tym postulacie. Bardzo często rozwiązanie jakiegoś praktycznego problemu sprowadza się do minimalizacji energii. Za przykłady mogą posłużyć:
  • Mechanika molekularna - metoda poszukiwania optymalnej geometrii molekuł za pomocą klasycznej dynamiki Newtonowskiej.
  • Metoda wariacyjna - ogół metod polegających na szukaniu takiej funkcji falowej, dla której średnia energia układu (formalnie wartość średnia hamiltonianu) osiąga minimum. Sztandarowym przykładem są tutaj równania Hartree-Focka, które (wraz z teorią funkcjonału gęstości - DFT) stanowią współczesne podwaliny obliczeń kwantowo-mechanicznych.
  • Ścieżki reakcji chemicznych - ogół metod, polegających na szukaniu optymalnych (z energetycznego punktu widzenia) ścieżek na powierzchni energii potencjalnej.
  Cechą wspólną wszystkich powyższych przykładów, jest zadanie pytania: "co zrobić, żeby energia osiągnęła minimum".
  Z matematycznego punktu widzenia są to klasyczne problemy optymalizacyjne. Aparat matematyczny, który zajmuje się tego typu problemami to - w zależności czy szukamy ciągu liczb czy funkcji - rachunek różniczkowy lub rachunek wariacyjny.
 • Jeżeli dysponujemy powierzchnią energii potencjalnej to możemy odtworzyć siły działające w poszczególnych punktach układu. Aby to uczynić potrzebujemy policzyć pochodną energii po położeniu dE/dx. Fakt ten wynika z odwrócenia definicji pracy (całka z iloczynu przesunięcia i przyłożonej siły). Zabieg taki może być stosowany do numerycznej optymalizacji geometrii układu. Polega on na wykonywaniu w pętli (tak długo aż w układzie działają siły):
  • Obliczenie sił działających na poszczególne cząstki jako pochodną energii w punkcie:
   F0=Ex0\vec{F_0} = \dfrac{\partial{E}}{\partial{\vec{x_0}}}
  • Przesunięcie cząstek zgodnie z działającymi siłami.
  Takie postępowanie jest podstawą wielu symulacji numerycznych np. z zakresu chemii kwantowej.

Jak przeliczać?#

 • Wpisz liczbę do okienka "wartość" - wpisuj tylko liczbę, bez żadnych dodatkowych oznaczeń, literek ani jednostek. Możesz użyć kropki (.) albo przecinka (,), żeby podać ułamek.
  Przykłady:
  • 1000000
  • 123,23
  • 999.99999
 • Jednostkę, która podajesz, znajdź w okienku "jednostka" i ją zaznacz. W niektórych naszych kalkulatorach, jednostek jest bardzo dużo - cóż, tyle wymyślili na świecie.
 • I już jest wynik - wyniki odczytasz z tabelki poniżej. Wypisane jest tam wiele różnych wyników, dla każdej znanej nam jednostki. Znajdź tą jednostkę która Cię interesuje.

Tagi i linki do tej strony#

Tagi:
Tagi do wersji anglojęzycznej:

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

Stara wersja strony - linki#

W roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji:
ten kalkulator w wersji v1 z 2016 roku
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.