Konwerter jednostek mocy
Konwerter (przelicznik) jednostek mocy. Przelicza konie mechaniczne, waty i kilkanaście innych jednostek mocy.

Obliczenia symboliczne

ⓘ Wskazówka: Ten kalkulator wspiera obliczenia symboliczne. Możesz podać nam liczby ale również symbole jak a, b, pi lub nawet całe wyrażenia matematyczne np. (a+b)/2. Jeżeli nadal nie jesteś pewny/a jak możesz użyć obliczeń symbolicznych w swojej pracy zobacz na naszą stronę: Obliczenia symboliczne

Dane do obliczeń - wartość i jednostka, które potrzebujesz przeliczyć#

Wartość
Jednostka
Dokładność po przecinku

11 (wat) jest równe:#

Waty#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
miliwatShow sourcemWmWmWShow source...\text{...}-Odpowiednik jednej milionowej wata (0.000001 W). Zobacz jednostkę wat aby dowiedzieć się więcej.1 mW=106 W1\ mW = 10^{-6}\ WShow source......
watShow sourceWWWShow source...\text{...}-Podstawowa jednostka mocy w układzie SI. Jeden wat odpowiada wykonaniu pracy jednego dżula w czasie jednej sekundy.1 W=Js1\ W = \frac{J}{s}Show source......
dżul na sekundęShow sourceJs\frac{J}{s}J/sShow source...\text{...}-Odpowiednik jednego wata. Zobacz jednostkę wat aby dowiedzieć się więcej.Show source......
kilowatShow sourcekWkWkWShow source...\text{...}-Odpowiednik tysiąca watów (1000 W). Jednostka stosowana między innymi do pomiaru mocy silników (obok koni mechanicznych) lub w elektroakustyce estradowej. Zobacz jednostkę wat aby dowiedzieć się więcej.1 kW=1000 W1\ kW = 1000\ WShow source......
megawatShow sourceMWMWMWShow source...\text{...}-Odpowiednik miliona watów (1,000,000 W). Jednostka mocy stosowana często w energetyce.1 MW=1000 000 W1\ MW = 1000\ 000\ WShow source......
gigawatShow sourceGWGWGWShow source...\text{...}-Odpowiednik miliarda watów (1,000,000,000 W). Jednostka mocy stosowana między innymi w energetyce. Zobacz jednostkę wat aby dowiedzieć się więcej.1 GW=109 W1\ GW = 10^9\ WShow source......

Konie mechaniczne#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
koń mechaniczny metrycznyShow sourcehp(M)hp(M)hp(M)Show source...\text{...}-Jednostka mocy wywodząca się z układu jednostek metr-kilogram-sekunda (MKS). Pomimo, że układ MKS został wyparty przez jednostki SI konie mechaniczne są nadal często stosowane do określania mocy silników spalinowych. Historycznie jeden koń mechaniczny odpowiadał ośmiogodzinnej zmianie pracy (1/3 doby) jednego żywego konia. Jeden koń mechaniczny odpowiada siedzemdziesięciu pięciu kilogramometrów na sekundę (75 kgf m/s).1 hp(M)=75 kgfms1\ hp(M) = 75\ \frac{kgf \cdot m}{s}Show source......
koń mechaniczny brytyjskiShow sourcehp(I)hp(I)hp(I)Show source...\text{...}-Jednostka mocy stosowana w krajach anglosaskich. Jeden koń mechaniczny brytyjski odpowiada mocy potrzebnej do podniesienia pięciuset pięćdziesięciu funtów (550 lb) na wysokość jednej stopy (1 ft) w ciągu jednej sekundy (1 s). Zobacz jednostkę koń mechaniczny aby dowiedzie się więcej.1 hp(I)=550 lbffts1\ hp(I) = 550\ \frac{lbf \cdot ft}{s}Show source......
koń elektrycznyShow sourcehp(E)hp(E)hp(E)Show source...\text{...}-Jednostka mocy stosowana do pomiaru mocy silników elektrycznych. Jeden koń elektryczny odpowiada siedmiuset czterdziestu sześciu watom (746 W). Zobacz jednostkę wat aby dowiedzie się więcej.1 hp(E)=746 W1\ hp(E) = 746\ WShow source......
koń parowyShow sourcehp(S)hp(S)hp(S)Show source...\text{...}-Historyczna jednostka mocy stosowana początkowo do określania mocy maszyn parowych. Jeden koń parowy odpowiada strumieniowi ciepła potrzebnemu do oparowania trzydziestu czterech i pół funta wody (34.5 lb) o temperaturze 212°F w ciągu jednej godziny. Zobacz jednostkę koń mechaniczny aby dowiedzieć się więcej.1 hp(S)33.469 BTUh1\ hp(S) \approx 33.469\ \frac{BTU}{h}Show source......
PferdestärkeShow sourcepspspsShow source...\text{...}-Inna nazwa metrycznego konia mechanicznego (1 hp(M)) wywodząca się z Niemczech. Zobacz jednostkę koń mechaniczny metryczny aby dowiedzieć się więcej.1 ps=1 hp(M)1\ ps = 1\ hp(M)Show source......

Grawitacyjne#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
stopofunt-siła na godzinęShow sourceft×lbfh\frac{ft \times lbf}{h}ft·lbf / hShow source...\text{...}-Jednostka mocy stosowana w krajach anglosaskich. Jeden stopofunt-siła na godzinę odpowiada mocy potrzebnej do podniesienia masy jednego funta na wysokość jednej stopy w ciągu jednej godziny.Show source......
stopofunt-siła na minutęShow sourceft×lbfmin\frac{ft \times lbf}{min}ft·lbf / minShow source...\text{...}-Jednostka mocy stosowana w krajach anglosaskich. Jeden stopofunt-siła na minutę odpowiada mocy potrzebnej do podniesienia masy jednego funta na wysokość jednej stopy w ciągu jednej minuty.1 ft×lbfmin=ft×lbf1/60 h=60 ft×lbfh1\ \frac{ft \times lbf}{min} = \frac{ft \times lbf}{1/60\ h} = 60\ \frac{ft \times lbf}{h}Show source......
stopofunt-siła na sekundęShow sourceft×lbfs\frac{ft \times lbf}{s}ft·lbf / sShow source...\text{...}-Jednostka mocy stosowana w krajach anglosaskich. Jeden stopofunt-siła na sekundę odpowiada mocy potrzebnej do podniesienia masy jednego funta na wysokość jednej stopy w ciągu jednej sekundy.1 ft×lbfs=ft×lbf1/3600 h=3600 ft×lbfh1\ \frac{ft \times lbf}{s} = \frac{ft \times lbf}{1/3600\ h} = 3600\ \frac{ft \times lbf}{h}Show source......

Sprężanie gazu#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
stopa sześcienna razy atmosfera na godzinęShow sourceatm×ft3h\frac{atm \times ft^3}{h}atm·cfhShow source...\text{...}-Odpowiednik mocy potrzebnej do sprężenia gazu o objętości jednej stopy sześciennej pod ciśnieniem jednej atmosfery w ciągu jednej godziny.Show source......
stopa sześcienna razy atmosfera na minutęShow sourceatm×ft3min\frac{atm \times ft^3}{min}atm·cfmShow source...\text{...}-Odpowiednik mocy potrzebnej do sprężenia gazu o objętości jednej stopy sześciennej pod ciśnieniem jednej atmosfery w ciągu jednej minuty.1 atm×ft3min=atm×ft31/60 h=60 atm×ft3h1\ \frac{atm \times ft^3}{min} = \frac{atm \times ft^3}{1/60\ h} = 60\ \frac{atm \times ft^3}{h}Show source......
stopa sześcienna razy atmosfera na sekundęShow sourceatm×ft3s\frac{atm \times ft^3}{s}atm·cfsShow source...\text{...}-Odpowiednik mocy potrzebnej do sprężenia gazu o objętości jednej stopy sześciennej pod ciśnieniem jednej atmosfery w ciągu jednej sekundy.1 atm×ft3s=atm×ft31/3600 h=3600 atm×ft3h1\ \frac{atm \times ft^3}{s} = \frac{atm \times ft^3}{1/3600\ h} = 3600\ \frac{atm \times ft^3}{h}Show source......
centymetr sześcienny razy atmosfera na godzinęShow sourceatm×cm3h\frac{atm \times cm^3}{h}atm·cchShow source...\text{...}-Odpowiednik mocy potrzebnej do sprężenia gazu o objętości jednego centymetra sześciennego pod ciśnieniem jednej atmosfery w ciągu jednej godziny.Show source......
centymetr sześcienny razy atmosfera na minutęShow sourceatm×cm3min\frac{atm \times cm^3}{min}atm·ccmShow source...\text{...}-Odpowiednik mocy potrzebnej do sprężenia gazu o objętości jednego centymetra sześciennego pod ciśnieniem jednej atmosfery w ciągu jednej minuty.1 atm×cm3min=atm×cm31/60 h=60 atm×cm3h1\ \frac{atm \times cm^3}{min} = \frac{atm \times cm^3}{1/60\ h} = 60\ \frac{atm \times cm^3}{h}Show source......
centymetr sześcienny razy atmosfera na sekundęShow sourceatm×cm3s\frac{atm \times cm^3}{s}atm·ccsShow source...\text{...}-Odpowiednik mocy potrzebnej do sprężenia gazu o objętości jednego centymetra sześciennego pod ciśnieniem jednej atmosfery w ciągu jednej sekundy.1 atm×cm3s=atm×cm31/3600 h=3600 atm×cm3h1\ \frac{atm \times cm^3}{s} = \frac{atm \times cm^3}{1/3600\ h} = 3600\ \frac{atm \times cm^3}{h}Show source......
litr razy atmosfera na godzinęShow sourcel×atmh\frac{l \times atm}{h}l·atm/hShow source...\text{...}-Odpowiednik mocy potrzebnej do sprężenia gazu o objętości jednego litra pod ciśnieniem jednej atmosfery w ciągu jednej godziny.Show source......
litr razy atmosfera na minutęShow sourcel×atmmin\frac{l \times atm}{min}l·atm/minShow source...\text{...}-Odpowiednik mocy potrzebnej do sprężenia gazu o objętości jednego litra pod ciśnieniem jednej atmosfery w ciągu jednej minuty.1 l×atmmin=l×atm1/60 h=60 l×atmh1\ \frac{l \times atm}{min} = \frac{l \times atm}{1/60\ h} = 60\ \frac{l \times atm}{h}Show source......
litr razy atmosfera na sekundęShow sourcel×atms\frac{l \times atm}{s}l·atm/sShow source...\text{...}-Odpowiednik mocy potrzebnej do sprężenia gazu o objętości jednego litra pod ciśnieniem jednej atmosfery w ciągu jednej sekundy.1 l×atms=l×atm1/3600 h=3600 l×atmh1\ \frac{l \times atm}{s} = \frac{l \times atm}{1/3600\ h} = 3600\ \frac{l \times atm}{h}Show source......
lusecShow sourcel×μmHgs\frac{l \times \mu mHg}{s}L·µmHg/sShow source...\text{...}-Jednostka mocy używana do pomiaru wydajności pompy próżniowej. Jeden lusec odpowiada przepływowi jednego litra (1 l) na sekundę (1 s) przy ciśnieniu jednego militora (1 mtorr).1 lusec=1 l×mtorrs=1 l×μmHgs1\ lusec = \frac{1\ l \times mtorr}{s} = \frac{1\ l \times \mu mHg}{s}Show source......

Przepływ ciepła#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
BTU na godzinęShow sourceBTUITh\frac{BTU_{IT}}{h}BTUIT/hShow source...\text{...}-Odpowiednik przepływu ciepła z prędkością jednej brytyjskiej jednostki cieplnej (1 BTU) na godzinę (60 min).Show source......
BTU na minutęShow sourceBTUITmin\frac{BTU_{IT}}{min}BTUIT/minShow source...\text{...}-Odpowiednik przepływu ciepła z prędkością jednej brytyjskiej jednostki cieplnej (1 BTU) na minutę (60 s).1 BTUITmin=BTUIT1/60 h=60 BTUITh1\ \frac{BTU_{IT}}{min} = \frac{BTU_{IT}}{1/60\ h} = 60\ \frac{BTU_{IT}}{h}Show source......
BTU na sekundęShow sourceBTUITs\frac{BTU_{IT}}{s}BTUIT/sShow source...\text{...}-Odpowiednik przepływu ciepła z prędkością jednej brytyjskiej jednostki cieplnej (1 BTU) na sekundę (1 s).1 BTUITs=BTUIT1/3600 h=3600 BTUITh1\ \frac{BTU_{IT}}{s} = \frac{BTU_{IT}}{1/3600\ h} = 3600\ \frac{BTU_{IT}}{h}Show source......
kaloria na godzinęShow sourcecalITh\frac{cal_{IT}}{h}calIT/hShow source...\text{...}-Odpowiednik przepływu ciepła z prędkością jednej kalorii (1 cal) na godzinę (60 min).Show source......
kaloria na minutęShow sourcecalITmin\frac{cal_{IT}}{min}calIT/minShow source...\text{...}-Odpowiednik przepływu ciepła z prędkością jednej kalorii (1 cal) na minutę (60 s).1 calmin=cal1/60 h=60 calh1\ \frac{cal}{min} = \frac{cal}{1/60\ h} = 60\ \frac{cal}{h}Show source......
kaloria na sekundęShow sourcecalITs\frac{cal_{IT}}{s}calIT/sShow source...\text{...}-Odpowiednik przepływu ciepła z prędkością jednej kalorii (1 cal) na sekundę (1 s).1 cals=cal1/3600 h=3600 calh1\ \frac{cal}{s} = \frac{cal}{1/3600\ h} = 3600\ \frac{cal}{h}Show source......

Ogrzewanie i klimatyzacja#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
ekwiwalent bezpośredniego promieniowania stopy kwadratowejShow sourcesq ft EDR\text{sq ft EDR}sq ft EDRShow source...\text{...}-Jednostka mocy stosowana do pomiaru wydajności grzejników i radiatorów. Historycznie jedna stopa kwadratowa promieniowania (equivalent direct radiation, w skrócie EDR) odpowiadała mocy oddawanej przez kaloryfer o powierzchni jednej stopy kwadratowej (1 sq ft).1 sq ft EDR=240 BTUITh70.337057 W1\ sq\ ft\ EDR = 240\ \frac{BTU_{IT}}{h} \approx 70.337057\ WShow source......
tona loduShow sourceton AC\text{ton AC}ton ACShow source...\text{...}-Jednostka mocy stosowana do pomiaru wydajności klimatyzacji. Klimatyzacja o wydajności jednej tony lodu (1 TR) odpowiada przepływowi ciepła potrzebnego do roztopienia jednej tony czystego lodu o temperaturze 0°C w ciągu jednej doby (24 h).1 ton AC12000 BTUITh3.5 kW1\ ton\ AC \approx 12000\ \frac{BTU_{IT}}{h} \approx 3.5\ kWShow source......
tona chłodzenia (krótka, US)Show sourceTRTRTRShow source...\text{...}-Jednostka mocy stosowana między innymi w Stanach Zjednoczonych do pomiaru wydajności klimatyzacji. Klimatyzacja o wydajności jednej tony krótkiej (1 TR) odpowiada przepływowi ciepła potrzebnego do roztopienia jednej tony krótkiej (1 sh ton) lodu o temperaturze 0°C w ciągu jednej doby (24 h).1 TR=1 BTUIT×1 sh tonlb×10 mins3.516853 kW1\ TR = 1\ BTU_{IT} \times 1\ \frac{sh\ ton}{lb} \times 10\ \frac{min}{s} \approx 3.516853 \ kWShow source......
tona chłodzenia (długa, UK)Show sourceTRUKTR_{UK}TR (UK)Show source...\text{...}-Jednostka mocy stosowana w Wielkiej Brytanii do pomiaru wydajności klimatyzacji. Klimatyzacja o wydajności jednej tony długiej (1 TR) odpowiada przepływowi ciepła potrzebnego do roztopienia jednej tony długiej (1 lng ton) lodu o temperaturze 0°C w ciągu jednej doby (24 h). Zobacz jednostkę masy tona długa aby dowiedzieć się więcej.1 TR=1 BTUIT×1 lng tonlb×10 mins3.938875 kW1\ TR = 1\ BTU_{IT} \times 1\ \frac{lng\ ton}{lb} \times 10\ \frac{min}{s} \approx 3.938 875 \ kWShow source......

Inne#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
ponceletShow sourcepppShow source...\text{...}-Historyczna jednostka mocy stosowana we Francji. Jeden poncelet odpowiadał mocy potrzebnej do nadania ciału o masie stu kilogramów (100 kg) prędkości jednego metra na sekundę (1 m/s).1 p=100 kgf×ms1\ p = \frac{100\ kgf \times m}{s}Show source......

Trochę informacji#

 • Moc określa pracę, jaką układ fizyczny wykonał w jednostce czasu.
 • Moc jest wielkością skalarną, to znaczy nie posiada kierunku ani zwrotu.
 • Jednostką mocy w układzie SI jest jeden wat (1 W). Moc wynosi jeden wat jeśli układ wykonał pracę 1 dżula w ciągu 1 sekundy:
  1W=1J1s1W = \frac{1\\ J}{1\\ s}
 • Moc chwilowa to z definicji pochodna pracy po czasie:
  Pchwil.=dWdtP_{chwil.} = \dfrac{dW}{dt}
 • Aby obliczyć moc średnią w pewnym przedziale czasu [t0,t1][t_0, t_1] należy policzyć całkę:
  Psˊr.=1t1t0×t0t1P(t)dtP_{\text{śr.}} = \dfrac{1}{t_1 - t_0} \times \int\limits_{t_0}^{t_1} P(t) dt
 • Jeśli praca wykonywana przez układ jest stała (nie zależy od czasu) to wyrażenie na moc średnią upraszcza się do postaci:
  Psˊr.=WtP_{\text{śr.}}=\dfrac{W}{t}
  gdzie:
  • W - praca wykonana przez układ,
  • t - czas, w jakim praca została wykonana.
 • Pomimo upowszechnienia układu SI, w wybranych dziedzinach nadal stosowane są tradycyjne jednostki mocy np.:
  • moc silników tradycyjnie podaje się w koniach mechanicznych, w zależności od regionu są to konie metryczne (w Niemczech określane również jako Pferdestärke, w skrócie 1 ps) oparte na jednostkach metrycznych (kilogramy i metry) lub konie brytyjskie oparte na jednostkach imperialnych (funty i stopy),
  • moc kaloryferów i wydajność radiatorów czasem tradycyjnie podaje się jako ekwiwalent bezpośredniego promieniowania stopy kwadratowej (1 EPR),
  • wydajność klimatyzacji tradycyjnie mierzy się w tzw. tonach lodu (ton AC),
  • efektywność pompy próżniowej tradycyjnie podaje się w lusecach (1 lusec),
  • itd.
 • Moc pobraną przez urządzenia elektryczne można policzyć stosując wyrażenie:
  P=U×IP = U \times I
  gdzie:
  Własność ta jest wykorzystywana np. przez dostępne na rynku watomierze, czyli urządzenia pozwalające zmierzyć moc elektryczną pobieraną przez dane urządzenie.
 • Alternatywnie, moc może być rozumiana jako prędkość emisji energii.
 • Jeżeli urządzenie elektryczne pobiera np. 60W mocy, to taka sama moc jest emitowana na zewnątrz. Wynika to z zasady zachowania energii. W przypadku urządzeń elektrycznych prawie cała energia emitowana jest w postaci ciepła. Problem ten stał się szczególnie zauważalny wraz z gwałtownym rozwojem komputerów. Jeszcze na początku lat 90 procesory znajdujące się w komputerach osobistych nie wymagały specjalnego chłodzenia. Wraz z pojawieniem się procesorów klasy 586 (Pentium), wentylator procesora stał się nieodłącznym elementem każdego komputera osobistego.

Jak przeliczać?#

 • Wpisz liczbę do okienka "wartość" - wpisuj tylko liczbę, bez żadnych dodatkowych oznaczeń, literek ani jednostek. Możesz użyć kropki (.) albo przecinka (,), żeby podać ułamek.
  Przykłady:
  • 1000000
  • 123,23
  • 999.99999
 • Jednostkę, która podajesz, znajdź w okienku "jednostka" i ją zaznacz. W niektórych naszych kalkulatorach, jednostek jest bardzo dużo - cóż, tyle wymyślili na świecie.
 • I już jest wynik - wyniki odczytasz z tabelki poniżej. Wypisane jest tam wiele różnych wyników, dla każdej znanej nam jednostki. Znajdź tą jednostkę która Cię interesuje.

Nie do końca poważnie#

 • Pojęcie mocy pojawia się w serii Gwiezdne Wojny (Star Wars). To właśnie z nich pochodzi jeden z najbardziej rozpoznawalnych cytatów w świecie kina. Niech moc będzie z tobą (May the Force be with you)!
 • W slangu młodzieżowym zdarza się usłyszeć określenie jest moc. Oznacza ono wyrażenie pochlebnej opinii na jakiś temat lub poprostu wyraz ogólnego zadowolenia.
 • W Polsce pojęcie mocy ma też związek z procentażem alkoholu. "Mocne" - oznacza, że czuć w tym napoju alkohol. Tak zwane "żule" dolewając wódki/spirytusu do taniego wina mawiają "dolej mocy".

Tagi i linki do tej strony#

Tagi:
Tagi do wersji anglojęzycznej:

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

Stara wersja strony - linki#

W roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji:
ten kalkulator w wersji v1 z 2016 roku
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.